Cnota umiarkowania

[20:41] <ksiadz_na_czacie11>: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
[21:00] <ksiadz_na_czacie11>: to czas nadszedł. Zaczynamy
[21:00] <ksiadz_na_czacie11>: zapraszam dziś do rozmowy o cnocie umiarkowania
[21:01] <ksiadz_na_czacie11>: zastanówmy się najpierw od takiej czysto ludzkiej strony, czy umiarkowanie coś daje dla rozwoju człowieka?
[21:01] <ksiadz_na_czacie11>: czy w ogóle jest przydatne/potrzebne?
[21:01] <langusta_>: harmonię, człowiek przestaje się szamotać z sobą i innymi
[21:01] <prilek>: umiarkowanie w jedzeniu, w piciu alkoholu-tak owszem
[21:02] <prilek>: co za dużo to nie zdrowo
[21:02] <ksiadz_na_czacie11>: na razie prosiłbym raczej ogólnie
[21:02] <majim>: dzięki umiarkowaniu człowiek potrafi nad sobą zapanować
[21:02] <langusta_>: wnosi normalność
[21:02] <ksiadz_na_czacie11>: harmonię w czym? i w jakim sensie ta szamotanina?
[21:02] <NICszczegolnego>: umiarkowanie jest po to by czasem można było popracować nad sobą i opanować swoje zachcianki;)
[21:02] <prilek>: tak daje, bo człowiek nie przyzwyczaja się jakby do jednej rzeczy
[21:02] <langusta_>: no skrajności, namiętności...
[21:02] <prilek>: ale jest neutralny
[21:02] <wwwiola>: umiarkowanie to umiejętność panowania nad sobą, popędami etc.
[21:03] <langusta_>: harmonię w życie, przez to wewnątrz do zewnątrz
[21:03] <slomiany_ogien>: umiarkowanie to panowanie nad sobą
[21:03] <langusta_>: wszystko się uzupełnia
[21:03] <karolina1x>: no jak się ma ograniczenia to wychodzi nam na dobre np. można pić aż się wpadnie pod stół ale można tez z umiarem
[21:04] <ksiadz_na_czacie11>: słusznie. zatem człowiek umiarkowany potrafi zapanować nad popędami, instynktami
[21:04] <karolina1x>: ale to już ograniczenie
[21:04] <ksiadz_na_czacie11>: a czego dotyczyć powinno umiarkowanie? jakich sfer życia?
[21:05] <langusta_>: wszystkich sfer
[21:05] <majim>: umiarkowanie jest potrzebne tylko i wyłącznie do złych rzeczy
[21:05] <prilek>: popędu płciowego
[21:05] <prilek>: ale nie miłości
[21:05] <ksiadz_na_czacie11>: zraz. do złych to nie umiarkowanie, ale trzymanie się w ogóle z daleka
[21:06] <langusta_>: człowiek jest ciało duchem, więc cnota odnosi się i do ciała i do ducha
[21:06] <ksiadz_na_czacie11>: umiarkowanie, czyli ograniczanie rozsądne w używaniu ma dotyczyć tego co dobre
[21:06] <langusta_>: rozgraniczanie jest niepoważne
[21:06] <prilek>: tego co w nadużyciu może nam zaszkodzić
[21:06] <karolina1x>: np. pracy- można wpaść w pracoholizm
[21:06] <karolina1x>: niby potrzebna ale...
[21:07] <langusta_>: umiarkowanie= wstrzemięźliwość
[21:07] <karolina1x>: internet- można wpaść w nałóg
[21:07] <ksiadz_na_czacie11>: zaraz zaraz. podzielmy to sobie na takie płaszczyzny: 1. dotycząca wszelkich popędów związanych z życiem naturalnym (jedzenie, picie, seks)
[21:07] <ksiadz_na_czacie11>: 2. dot. sfery życia materialnego (posiadanie)
[21:07] <ksiadz_na_czacie11>: 3. dot. sfery życia duchowego, bo i tu umiarkowanie jest konieczne
[21:08] <ksiadz_na_czacie11>: spróbujmy więc według tego porządku porozmawiać o umiarkowaniu. najpierw ta pierwsza sfera dotycząca popędów
[21:09] <ksiadz_na_czacie11>: i tu pyt: czy umiarkowanie zabrania przyjemności?
[21:09] <Hinduska>: nie
[21:09] <prilek>: człowiek powinien(niestety często tak nie jest) zachowywać czystość według swego stanu
[21:09] <martyna1804>: trochę ale troszeczkę ogranicza
[21:09] <wwwiola>: nie zabrania
[21:09] <wwwiola>: raczej wskazuje na rozumne ich dawkowanie :)
[21:09] <ksiadz_na_czacie11>: oczywiście że nie zabrania
[21:10] <ksiadz_na_czacie11>: słusznie Wwwiola
[21:10] <prilek>: w ogóle wiara zabrania przyjemności cielesnych, jeśli to nieczystość
[21:10] <prilek>: bo np. masturbacja?
[21:10] <ksiadz_na_czacie11>: wiara nie zabrania żadnych przyjemności
[21:10] <prilek>: przyjemność seksualna poprzez masturbację?
[21:10] <ksiadz_na_czacie11>: Wwwiola słusznie zauważyła: rozumne dawkowanie
[21:11] <ksiadz_na_czacie11>: a na czym ma ono polegać?
[21:11] <prilek>: rozumne dawkowanie masturbacji?
[21:11] <aprylka>: prilek, umiarkowanie dot. tego co grzechem nie jest
[21:11] <prilek>: nooo o to mi chodzi
[21:11] <langusta_>: do umiarkowania porównać można powściągliwość, po co więc rozróżniać te pojęcia ?
[21:11] <aprylka>: nie można być umiarkowanym w grzeszeniu [21:12] <ksiadz_na_czacie11>: na czym ma polegać owo rozumne dawkowanie przyjemności?
[21:12] <martyna1804>: cnotę wyznawali już starożytni filozofowie jako sposób osiągnięcia szczęścia
[21:12] <ALA>: wyrzeczenia?
[21:12] <ALA>: umieć zrezygnować z czegoś
[21:12] <prilek>: aby nie zasłoniło ono Boga, który powinien nam wystarczać
[21:12] <ksiadz_na_czacie11>: nie. nie chodzi o wyrzeczenie
[21:13] <wwwiola>: rozumne dawkowanie przyjemności to takie, które nie będzie szkodziło innym, i nam (w sensie np. duchowym)
[21:13] <ksiadz_na_czacie11>: chodzi o takie korzystanie z tego co dobre i przyjemne, aby przyjemność nie stawała się celem samym w sobie
[21:13] <wwwiola>: czyli konsekwencja przyjemności
[21:13] <ALA>: ks. Tzn.?
[21:14] <ksiadz_na_czacie11>: przyjemność sama w sobie nie może być celem, bo wtedy stajemy się hedonistami
[21:15] <prilek>: celem jest droga do doskonałości, która sama w sobie zawiera wyrzeczenia
[21:15] <ksiadz_na_czacie11>: absolutne i bez ograniczeń zaspokajanie przyjemności, prowadzi do tego że człowiek zamiast poszukiwać dobra, szuka tylko tego co przyjemne
[21:16] <karolina1x>: no i tylko dla siebie nie zwracając uwagi na drogiego
[21:16] <prilek>: wyrzeczenie w życiu to droga do pełnej doskonałości, jak zatem rozumieć, że przez przyjemność staniemy się także doskonali?
[21:16] <ksiadz_na_czacie11>: tu, w tej pierwszej sferze życia chodzi o umiarkowanie w jedzeniu i piciu, oraz umiarkowanie w korzystaniu daru seksualności
[21:18] <slomiany_ogien>: chodzi o to by dar od Boga nie zrobił się dla nas Bogiem
[21:18] <ksiadz_na_czacie11>: aa. Jeszcze ważna sprawa. Mianowicie w umiejętnym korzystaniu z daru seksualności, trzeba nam postawy dzisiaj zapomnianej nieco... jakiej?
[21:18] <langusta_>: odpowiedzialności?
[21:18] <ksiadz_na_czacie11>: ładnie to ująłeś Słomiany:)
[21:19] <ksiadz_na_czacie11>: chodzi o wstydliwość. coś, o czym dzisiaj świat zapomniał
[21:19] <ALA>: jak mamy rozumieć wstydliwość?
[21:19] <ksiadz_na_czacie11>: wstydliwość nakazuje nam traktować seksualność jako sferę intymną. nie do wywlekania i reklamowania
[21:20] <langusta_>: dzięki wstydliwości wzbrania się człowiek przed tym, co poniża go (jego godność)
[21:20] <ALA>: czyli np. jak ktoś chodzi i chwali się ze przespał się z dziewczyna/chłopakiem..
[21:20] <ksiadz_na_czacie11>: właśnie o to idzie Ala. to bezwstyd
[21:21] <prilek>: wstyd to naturalność człowieka
[21:21] <wwwiola>: prilek chyba nie dla każdego taka naturalność :)
[21:22] <slomiany_ogien>: wstyd płynie z pokory bezwstyd z pychy
[21:22] <ALA>: najbardziej denerwuje mnie to jak młodzi (osiemnastolatkowie) śmieją się z osób które chcą zachować czystość do ślubu i chodzą i się chwalą ze co to nie oni..
[21:22] <ksiadz_na_czacie11>: panowanie nad popędami jest możliwe. i chcociaż możemy sobie zasmakować w potrawach, napojach, a małżonkowie mogą (ba. nawet powinni) mieć udane życie seksualne, to jednak umiarkowanie uzdalnia nas do rozsądnego korzystania z tego. nie ponad miarę
[21:23] <ksiadz_na_czacie11>: przyjemność nie ma być celem
[21:23] <martyna1804>: ale to takie dziwne środowisko
[21:23] <martyna1804>: w którym jednak trzeba żyć
[21:24] <wwwiola>: martyna , ale nie na wszystko musimy się godzić
[21:24] <martyna1804>: a nawet nie powinniśmy
[21:24] <ksiadz_na_czacie11>: człowiek nieumiarkowany zawsze będzie uważał, że "tylko on jest wolny i swobodny, bo go nic nie ogranicza"....
[21:25] <ALA>: zawsze są jakieś ograniczenia.. chociażby prawne, za które grozi kara
[21:25] <ksiadz_na_czacie11>: ale idźmy dalej.... do tej drugiej sfery życia, czyli odniesienia do materialnego posiadania....
[21:26] <ksiadz_na_czacie11>: na czym tu będzie polegało umiarkowanie? czy chodzi o nieposiadanie i wyrzekanie się nieposiadanie w ogóle?
[21:26] <ALA>: posiadanie ale z głową:)
[21:26] <langusta_>: nie, o umiejętność posiadania, nie za wszelką cenę i nie wszystkiego
[21:26] <wwwiola>: analogicznie do wcześniejszych wypowiedzi: w tej sferze umiarkowanie chroni nas przed stawaniem się niewolnikiem rzeczy
[21:26] <slomiany_ogien>: chodzi by nie posiadać za wszelka cenę
[21:26] <martyna1804>: wszystko pochodzi od Boga'
Użytkownik zwyczajna dołączył do pokoju
[21:26] <martyna1804>: wiec nic do nas nie należy
[21:27] <karolina1x>: chyba o to żeby pieniądz nie stał się naszym Bogiem
[21:27] <Hinduska>: 20 torebek, 30 par butów, 2 szafy pękające w szwach
[21:27] <ksiadz_na_czacie11>: a więc, co daje nam tu umiarkowanie?
[21:27] <ALA>: powinniśmy unikać zasady "do celu po trupach"
[21:27] <wwwiola>: żeby mieć zdrowy stosunek do rzeczy, aby nie stawały się jakimś rodzajem bożków i celem samym w sobie jw
[21:27] <martyna1804>: no nie powinniśmy się tak strofować o dobra
[21:27] <martyna1804>: mieć tyle ile potrzeba do życia
[21:28] <prilek>: daje możliwość poczucia się wolnym
[21:28] <karolina1x>: można tez nie uczciwie zarabiać np. brać łapówki no a tu już nie ma umiarkowania
[21:28] <martyna1804>: dzielić się z innymi
[21:28] <prilek>: oddanym Bogu
[21:28] <ksiadz_na_czacie11>: dokładnie. a poza tym zabezpiecza przed łamaniem X przykazania
[ [21:28] <ghostface>: jeśli prawdziwie się kocha Boga i mu ufa i wierzy to nic już nie potrzeba..
[21:29] <ALA>: ghos.. powietrzem nie żyjesz..
[21:29] <langusta_>: gostface ale nie chodzi o nie posiadanie, ale posiadanie "z głową"
[21:29] <ksiadz_na_czacie11>: ależ potrzeba Ghost. potrzeba:) tyle że to zapotrzebowanie nie powinno przebrać miary
[21:29] <martyna1804>: ja czytałam w Gościu o takich chłopakach którzy szli piechota do Rzymu
[21:29] <Hinduska>: popadanie w skrajności to tez umiarkowanie
[21:29] <martyna1804>: i o nic się nie martwili
[21:29] <martyna1804>: ufali Bogu
[21:30] <langusta_>: popadanie w skrajności to nie umiarkowanie Hinduska, to brak rozsądku
[21:30] <prilek>: z Bogiem i Maryją
[21:30] <ksiadz_na_czacie11>: przecież potrzeba nam jedzenia, potrzeba napoju. coś tam także każdy mieć musi. byle rozsądnie to wszystko
[21:30] <Hinduska>: skrajność wyrzeczeń na szkodę
[21:30] <majim>: w PŚ jest napisane ze skoro Bóg troszczy się o ptaki to jakby miał nie troszczyć o swoje dzieci?
[21:30] <majim>: ludzie czasem po prostu się boją

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie