Gesty w Liturgii

[21:01] <ksiadz_na_czacie11>: witam wszystkich :) i zapraszam do dalszego ciągu zanurzania się w Liturgię, to Misterium Spotkania z Bogiem Zbawiającym nas tu i teraz przez znaki
[21:01] <ksiadz_na_czacie11>: było o postawach, a dziś porozmawiajmy o gestach
[21:02] <ataner155>: znak krzyża... i złożenie rąk... chyba tylko tyle?
[21:02] <aprylka>: nie
[21:02] <aprylka>: * Pokłon * Podnoszenie oczu * Pocałunek pokoju * Znak pokoju * Nałożenie rąk * Rozłożenie rąk * Złożenie rąk * Bicie się w piersi * Obmycie rąk * Znak krzyża
[21:02] <ataner155>: ojć...
[21:02] <ksiadz_na_czacie11>: spróbujmy jednak jakoś uporządkować naszą rozmowę i zacznijmy od gestów rąk
[21:02] <ataner155>: obmycie? to chyba tylko ksiądz?
[21:03] <ataner155>: i większość też ksiądz... a m?? ...niewiele
[21:03] <aprylka>: rozłożenie, złożenie, nałożenie, znak pokoju - podanie dłoni, obmycie
[21:03] <wielki_czarny_pies>: apryl... zwolnij :)
[21:03] <ksiadz_na_czacie11>: na początek może...: jak trzymamy ręce podczas Liturgii?
[21:03] <ataner155>: nie rozkładam rąk... i nie nakładam
[21:03] <ataner155>: ale w kieszeni też nie trzymam
[21:03] <ataner155>: to dobrze... nie?
[21:03] <langusta_>: my? złożone
[21:03] <aprylka>: złożone porządnie ;)
[21:03] <martyna1804>: złożone
[21:03] <wielki_czarny_pies>: no zazwyczaj wzdłuż ciała... albo złożone z przodu... albo wsparte o ścianę... albo wsparte o ławkę...
[21:03] <martyna1804>: ale właśnie nie wiem, bo osby duchowne mają splecione palce
[21:04] <ksiadz_na_czacie11>: o, Aprylka już wrzuciła, to po kolei: weźmy to rozłożenie rąk... co oznacza?
[21:04] <wielki_czarny_pies>: bezradność? ;)
[21:04] <ataner155>: że nas ksiądz ogarnia :D
[21:04] <martyna1804>: błogosławieństwo
[21:04] <ksiadz_na_czacie11>: chodzi o gest modlitewny
[21:04] <ksiadz_na_czacie11>: rozłożone i wzniesione w górę ręce
[21:04] <aprylka>: że adresatem modlitwy jest Bóg
[21:04] <martyna1804>: oddanie się
[21:04] <grzegorz890>: rozłożenie dłoni = pokojowe nastawienie :)
[21:04] <aprylka>: Symbolizuje człowieka, który z całą ufnością zwraca się do Boga i oczekuje od Niego pomocy
[21:05] <ataner155>: zobacz ...nie mam niebezpiecznego przedmiotu - możesz mi zaufać
[21:05] <ksiadz_na_czacie11>: to najstarszy gest modlitewny
[21:05] <ataner155>: ręce wzniesione do Boga... oddanie?
[21:05] <ksiadz_na_czacie11>: a co oznacza? oprócz oczywistego adresowania modlitwy ku Bogu...
[21:06] <wielki_czarny_pies>: wspólnotowość tego adresowania/..? tzn. że my tu wszyscy? tylko ksiądz w naszym imieniu?
[21:06] <martyna1804>: że całkowite oddanie
[21:06] <ataner155>: też
[21:07] <ksiadz_na_czacie11>: no w Liturgii to generalnie przewodniczący zgromadzenia w imieniu wszystkich ten gest wykonuje, to fakt
[21:08] <ksiadz_na_czacie11>: no właśnie, Martyna, oddanie (całkowite otwarcie się)
[21:08] <ksiadz_na_czacie11>: ale co jeszcze?
[21:08] <langusta_>: ufność
[21:08] <ataner155>: zaproszenie?
[21:08] <ola61>: pokora i ufność
[21:09] <martyna1804>: tak jakby pokazanie się w całej swej prostocie, pokorze - zależność od Boga
[21:09] <aprylka>: Człowiek z podniesionymi i rozłożonymi rękoma ukazuje, że w Chrystusie jest wolny.
[21:09] <ksiadz_na_czacie11>: o to właśnie :)
[21:09] <ola61>: aprylka, też tak myślę
[21:09] <wielki_czarny_pies>: które "to", księże?
[21:09] <ksiadz_na_czacie11>: wolność
[21:10] <ksiadz_na_czacie11>: wolny duchem wznosi się ku Niebu
[21:10] <wielki_czarny_pies>: dziękuję
[21:10] <ksiadz_na_czacie11>: oczywiście także to, co wymieniliście wcześniej, czyli ufność, zaproszenie Boga
[21:11] <ksiadz_na_czacie11>: oddanie się w opiekę
[21:11] <ola61>: ten gest jest charakterystyczny w Liturgii, ale stosują go jedynie Księża celebrujący
[21:11] <aprylka>: nie tylko, Ola
[21:11] <aprylka>: aczkolwiek zazwyczaj
[21:11] <langusta_>: czasami stosują i wierni przy Modlitwie Pańskiej ;)
[21:11] <martyna1804>: u nas się tak Ojcze nasz... odmawiało, z rozłożonymi rękami
[21:11] <wielki_czarny_pies>: Olu... ale czasem można spotkać u tych, którzy uwielbiają... "wznoszę ręce moje wzwyż" itp.
[21:11] <ola61>: nie widziałam wiernych z podniesionymi rękami, to dla mnie nowość
[21:12] <musnieta>: dla mnie też
[21:12] <ksiadz_na_czacie11>: u mnie w tym roku podczas Mszy Świętej (I Komunia Święta) wszystkie dzieci podnosiły ręce na Modlitwę Pańską, mówię Wam, z jakim przejęciem to robiły...
[21:12] <musnieta>: bo to dzieci, dorośli tak nie potrafią
[21:12] <martyna1804>: musnieta , potrafią;)
[21:12] <musnieta>: martyna, chyba żartujesz
[21:12] <karolina1x>: ks, u mnie w czasie Mszy Św. dla dzieci księża też tak ich zachęcają:)
[21:12] <spamer>: a to nie znak łączności nieba z ziemią?
[21:12] <ksiadz_na_czacie11>: też, Spamer, masz rację
[21:13] <spamer>: uchwycenia czegoś niematerialnego, niebieskiego
[21:13] <langusta_>: w sumie to gest naturalny, niczym wyciągnięcie rąk do rodzica
[21:13] <ksiadz_na_czacie11>: to jak wzniesienie się z ziemi ku Niebu
[21:13] <ola61>: ten symbol to jak prośba bardziej, a nie uniesienie
[21:13] <spamer>: tak, "znak pokoju", tyle że w wymiarze ze Stwórcą
[21:13] <ataner155>: musnieta... no masz rację, dorosłych za wiele zniewala - zwłaszcza posądzenie o śmieszność
[21:13] <martyna1804>: musnieta, moja babcia potrafi, to inni też :D
[21:14] <ataner155>: marty - babcie są inne - one już się tego nie obawiają - one kochają
[21:14] <megi>: dlaczego nie ma zwyczaju podnoszenia rąk przez wiernych np. podczas Ojcze nasz...?
[21:14] <ksiadz_na_czacie11>: wyraz gestu może być wieloraki, pamiętajmy, że chodzi tu o wyrażenie wewnętrznej postawy człowieka
[21:15] <musnieta>: takie gesty można robić na pokaz
[21:15] <megi>: jedni podnoszą w bok, inni składają ręce...
[21:15] <aprylka>: właśnie rzecz w tym, żeby nie robić na pokaz
[21:15] <ola61>: moją postawą w Liturgii jest pokora i ufność, którą wyrażam przez klękanie i zniżenie głowy
[21:16] <ola61>: nie demonstruję swojej wiary przez gesty wyniesienia
[21:16] <ataner155>: czy ważne są takie gesty? ...są podstawowe... postawa stojąca, klęcząca - a reszta to zbędność... postawa klęcząca podobno ta najwłaściwsza


[21:16] <ksiadz_na_czacie11>: dobrze, idźmy dalej, teraz gest złożonych rąk - co oznacza?
[21:16] <musnieta>: pokorę
[21:16] <musnieta>: oddanie się woli Bożej
[21:16] <karolina1x>: poddanie... Twoja Wola
[21:16] <spamer>: taki krzyż
[21:16] <aprylka>: Chrześcijanie starożytni w tej postawie upatrywali również podobieństwo do Zbawiciela modlącego się na krzyżu. Tertulian tak o tym pisał: "My nie tylko podnosimy ręce, lecz także rozkładamy, wzorując się na cierpieniach Pana Jezusa i wyznajemy Go w modlitwie".
[21:17] <ksiadz_na_czacie11>: rozłożenie może być dwojakie: obejmujące wszystkich zgromadzonych (np. przy "Pan z wami") i właśnie wzniesienie do Boga, w Górę
[21:17] <spamer>: pokora bardziej klękanie czy leżenie krzyżem
[21:17] <spamer>: to uniżenie w pełnej postaci
[21:17] <aprylka>: spamer, o postawach było tydzień temu ;)
[21:17] <ataner155>: składamy ręce ...gdy nie wiadomo, co z nimi robić
[21:17] <ataner155>: zamiast w kieszeni... czy splecione na brzuchu - to lepiej złożyć
[21:17] <spamer>: a złożone ręce to wyraz skupienia
[21:17] <wielki_czarny_pies>: złożone to hmm... zamknięcie? zakończenie czegoś? skupienie...?
[21:17] <langusta_>: poddanie się Bogu, wzniesienie się ku Niemu duchem
[21:18] <ksiadz_na_czacie11>: gest złożonych rąk wywodzi się z czasów feudalnych
[21:18] <langusta_>: homagium
[21:18] <spamer>: skierowania energii z serca do Boga
[21:18] <spamer>: mistycznie zabrzmiało
[21:18] <ataner155>: a bez tego nie można się skupić?
[21:18] <aprylka>: można, ale trudniej...
[21:18] <martyna1804>: poddanie
[21:18] <ksiadz_na_czacie11>: oznacza właśnie poddanie się Bogu
[21:18] <martyna1804>: w sensie, że nie kapitulacja, ale raczej komendacja
[21:19] <ola61>: tak, złożone ręce do modlitwy, ale nie cały czas podczas Liturgii, jest też bicie się w piersi jako pokuta
[21:19] <ksiadz_na_czacie11>: ale też coś jeszcze
[21:19] <ksiadz_na_czacie11>: co?
[21:19] <musnieta>: szacunek
[21:20] <ksiadz_na_czacie11>: złożone ręce tworzą jakby naczynie przygotowane do odbioru łask
[21:20] <ksiadz_na_czacie11>: dlatego składanie rąk może być różne
[21:20] <wielki_czarny_pies>: to chyba zależy jak złożone...? bo tak jak każą dzieciom I-komunijnym... to bardziej strzałę przypomina niż naczynie...
[21:20] <spamer>: na katechezie kiedyś ksiądz wspominał o strzałce wskazującej zwrot i kierunek modlitwy
[21:21] <spamer>: ale to właśnie dziecięca wersja tłumaczenia
[21:21] <ksiadz_na_czacie11>: Spamer, a to też ciekawa interpretacja tego gestu, bardzo trafna
[21:21] <martyna1804>: to jak krzyż - poziomo ludzkość, pionowo Niebo
[21:21] <aprylka>: Składanie rąk przy modlitwie symbolizuje wzniesienie duszy do Boga i oddanie Mu się z wiarą.
[21:21] <wielki_czarny_pies>: apryl... a masz jakieś uzasadnienie, z czego wynika taka interpretacja?
[21:21] <aprylka>: wcp, może ze święceń - neoprezbiter wkłada swoje złożone ręce wkłada w ręce biskupa, przyrzekając mu i jego następcom posłuszeństwo i szacunek (a przez niego Bogu) - tak samo my składając ręcę, czynimy to samo względem Boga
[21:21] <ola61>: tak, Księże, jesteśmy przygotowani na odbiór Łask wszelakich różnymi gestami, dla mnie złożone dłonie są do modlitwy
[21:22] <ksiadz_na_czacie11>: bywa też, że składa się ręce jedną na drugiej, otwartymi dłońmi w górę
[21:22] <wielki_czarny_pies>: tak, to na przyjęcie Komunii Św. ...
[21:22] <ksiadz_na_czacie11>: no coś jak wtedy, tyle że można tak też do modlitwy
[21:23] <ksiadz_na_czacie11>: jest to gest człowieka poddanego Bogu, skupionego na Nim
[21:23] <ola61>: ja nieraz kładę ręce na piersi złożone w Krzyż najczęściej przy Komunii Św.
[21:23] <ksiadz_na_czacie11>: złożenie rąk na piersi na krzyż oznacza przytulenie
[21:23] <wielki_czarny_pies>: a to wtedy gest prośby? czy gotowość przyjmowania... czy co...?
[21:23] <ksiadz_na_czacie11>: Wcp, gotowość w ufności
[21:23] <wielki_czarny_pies>: rozumiem...
[21:23] <musnieta>: można na różne sposoby, byleby było to szczere

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie