Liturgia Eucharystyczna - Ofiarowanie

...aby owocnie Spotkać Żywego Pana

[21:00] <ksiadz_na_czacie11>: witam wszystkich i zapraszam do dalszego ciągu rozmowy o Liturgii Eucharystycznej
[21:01] <ksiadz_na_czacie11>: ale zanim przejdziemy do samego Ofiarowania, to najpierw chciałbym, byśmy sobie uświadomili, że Liturgia stanowi całość w obu zasadniczych częściach
[21:02] <ksiadz_na_czacie11>: jedną Liturgią Eucharystyczną jest zarówno Liturgia Słowa, jak i zasadnicza Liturgia Eucharystii
[21:03] <ksiadz_na_czacie11>: ale... jednak powinna być wyraźnie oddzielona... ale po kolei
[21:03] <ksiadz_na_czacie11>: od czego zaczyna się Liturgia Eucharystii?
[21:03] <Palolina>: od pieśni na Ofiarowanie?
[21:03] <skrzacik>: od modlitwy Przeistoczenia?
[21:04] <ksiadz_na_czacie11>: nie
[21:04] <noa>: od ofiarowania darów
[21:04] <Palolina>: od procesji z darami
[21:04] <ksiadz_na_czacie11>: pieśń na Ofiarowanie, to tylko dodatek włączający modlitewnie wszystkich uczestników Liturgii
[21:05] <ksiadz_na_czacie11>: to się nazywa: przygotowanie darów, może ono odbywać się w różnej formie (np. procesji)
[21:06] <ksiadz_na_czacie11>: ale tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że owo przygotowanie ma swoje miejsce dopiero po zakończeniu modlitwy wiernych, a nie jeszcze w trakcie jej trwania
[21:07] <skrzacik>: tak przynajmniej powinno być, ks11, ale rzadko się z tym spotykam
[21:07] <ksiadz_na_czacie11>: nie powinno się rozpoczynać przygotowania darów jeszcze podczas Liturgii Słowa (wyraźnie powinno być oddzielone)
[21:08] <ksiadz_na_czacie11>: no dobrze, a czego znakiem/symbolem jest przygotowanie darów?
[21:08] <ataner155>: a to istotne?
[21:08] <Pier>: Attaner155, bardzo:)
[21:08] <ola61>: kielich mszalny, woda i wino
[21:09] <ataner155>: no i taca?
[21:09] <ALA>: Krwi i Ciała Chrystusa?
[21:09] <ALA>: złożenia ofiary?
[21:09] <pati0078>: a czy kielich mszalny może przygotować kobieta??
[21:09] <ksiadz_na_czacie11>: Pati, za chwilę
[21:10] <ksiadz_na_czacie11>: słusznie, Ala, owo przygotowanie darów ma wymiar ofiarny, czyli każdy powinien zdać sobie sprawę, że ma ofiarować Bogu... właśnie, co?
[21:10] <ALA>: ciało i krew
[21:10] <ALA>: albo siebie samego :D
[21:10] <ksiadz_na_czacie11>: Ciało i Krew to ofiarowuje za nas Jezus, a my?
[21:10] <ola61>: ale to po Przeistoczeniu
[21:11] <spamer>: dar ołtarza jest współudziałem wiernych
[21:11] <noa>: to, co chcemy
[21:12] <ola61>: modlitwę
[21:12] <ksiadz_na_czacie11>: tu chodzi o to, żebyśmy razem z Ofiarą Jezusa złożyli własne dary, czyli co?
[21:12] <spamer>: owoc pracy
[21:12] <spamer>: najlepiej to widać na dożynkach
[21:12] <spamer>: a w mieście - cóż...
[21:12] <zagubiona9>: dobre uczynki?
[21:12] <ola61>: siebie samych w modlitwie
[21:13] <ataner155>: hmm... a co możemy Mu dać oprócz własnych słabości? ...no i tacy
[21:13] <ksiadz_na_czacie11>: a jakie są nasze owoce? naszej pracy? co my przynosimy w ofierze Bogu?
[21:13] <zagubiona9>: to zależy od danej osoby
[21:13] <noa>: to dość osobiste
[21:13] <noa>: słusznie, zagubiona
[21:13] <spamer>: widziałem, jak pod ołtarzem stawia się koszyczki z uzbieranymi datkami
[21:13] <spamer>: to w mieście
[21:14] <spamer>: jako udział własny w ofierze
[21:14] <spamer>: ale to rzadko
[21:14] <Palolina>: swoje słabości, żeby On je przemienił Swoją mocą w cnoty
[21:14] <ksiadz_na_czacie11>: kochani :) toż to zasadniczy moment naszego uczestniczenia w Liturgii Mszy Świętej! bez żywego naszego udziału, nie ma szans na Spotkanie z Panem w Eucharystii, pozostaje tylko jakiś teatr
[21:14] <Zuza>: przynosimy Bogu nasze uniżenie, przyznanie, że jesteśmy słabi? siebie w ofierze i oddanie się Bogu?
[21:14] <KaJa>: Podpowiedzcie, co, aby było owocnie?
[21:15] <ola61>: u nas to przynoszą nawet winogrona, chleb, wino itp.
[21:15] <ataner155>: hmm... to chyba tylko naszą wiarę, że ON tam rzeczywiście w tym momencie do nas przychodzi
[21:15] <ataner155>: nie mam pojęcia - co
[21:15] <slomiany_ogien>: nasze zjednoczenie z Jezusem?
[21:15] <wwwiola>: uczynki, postanowienia, starania
[21:15] <spamer>: owoce trudów
[21:15] <spamer>: więc także i prozaiczną kasę
[21:15] <karolina1x>: w ofierze możemy oddać wszystko... nas, nasze troski, słabości, rodzinę...
[21:15] <skrzacik>: to wszystko, z czym przychodzimy na tę Mszę Św.
[21:15] <noa>: uśmiechy, radosci... jakieś dobre uczynki
[21:16] <noa>: dobre efekty pracy i porażki
[21:16] <noa>: połamane serducha nasze
[21:16] <ksiadz_na_czacie11>: "wszystko"..... a siebie samych też?
[21:16] <zagubiona9>: powierzamy siebie Bogu
[21:16] <karolina1x>: ks, napisałam... nas... ;)
[21:16] <ola61>: pisaliśmy już to
[21:16] <spamer>: to już było, ks
[21:16] <wwwiola>: odczucia, pragnienia - czyli siebie samych też:)
[21:16] <KaJa>: Tak, Ksiądz. Ja nie mam nic, więc daję siebie
[21:16] <zagubiona9>: nawet bez dobrych uczynków, nawet jeśli nie mamy, co ofiarować
[21:17] <Palolina>: no to się tak ładnie mówi, że siebie samych, ale jak potem wychodzimy z kościoła, to dalej na swoim stawiamy
[21:17] <karolina1x>: czasem zbawiamy świat, zapominając o nas, więc nas też oddajemy
[21:17] <noa>: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
[21:17] <ksiadz_na_czacie11>: widzicie, tu jest clou naszego żywego uczestniczenia w Ofierze Pana Jezusa, On daje nam siebie, to i my Jemu siebie samych składajmy w ofierze
[21:17] <Zuza>: a ludzie się skupiają, ile wrzucić...
[21:17] <Zuza>: "Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki" - to można sobie nucić na ofiarowaniu, bo oddaje całość
[21:17] <zagubiona9>: nie składamy Mu żadnych darów, ale siebie
[21:17] <zagubiona9>: po prostu
[21:18] <spamer>: ważne, co w tym czasie mówi ks: "błogosławiony jesteś... bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb/wino, owoc pracy..."
[21:18] <ksiadz_na_czacie11>: i tu ważna jest symbolika darów: chleb i wino - znaki.....
[21:18] <ksiadz_na_czacie11>: najprostsze, a zarazem wymowne znaki tego, co my Bogu przynosimy
[21:19] <ola61>: czyli plony naszej pracy
[21:19] <ksiadz_na_czacie11>: owszem, Ola, o to chodzi
[21:19] <spamer>: wymowne, bo niewiele się zmieniło w tym od czasów ST
[21:20] <spamer>: nadal przynosi się Bogu to, co człowiek potrzebuje
[21:20] <spamer>: co prawda nie jest to już ofiara krwawa, całopalna, ale...
[21:20] <spamer>: z naszej strony - nie jest
[21:20] <ksiadz_na_czacie11>: w to, co otrzymujemy od Boga włączamy to, co nasze
[21:20] <Zuza>: ale jest to połączone z wiedzą, że to wszystko dostaliśmy od Boga
[21:21] <Zuza>: jak te słowa: "Błogosławiony jesteś, Panie, bo dzięki Twej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc pracy rąk ludzkich..."
[21:21] <ksiadz_na_czacie11>: i teraz, te wszystkie dary są przygotowywane, czyli przynoszone na ołtarz - miejsce ofiary
[21:21] <KaJa>: Nie potrzeba już krwawych ofiar - człowiek bowiem już rozumie. No powinien...
[21:22] <skrzacik>: następuje obmycie rąk przez kapłana
[21:22] <spamer>: następuje prefacja
[21:22] <spamer>: obmycie rąk później
[21:22] <ola61>: modlitwa z Mszału
[21:22] <skrzacik>: wezwanie do modlitwy i następnie modlitwa nad darami
[21:22] <ksiadz_na_czacie11>: zaczekajcie z tymi modlitwami i obmyciami:)
[21:22] <skrzacik>: dobrze, ks 11 :)
[21:22] <ksiadz_na_czacie11>: a więc te dary mogą być przynoszone w procesji (forma uroczysta), czasem się dołącza do darów chleba i wina inne dary
[21:22] <ksiadz_na_czacie11>: czy wiecie, że te inne dary, to ważny symbol/znak wspólnoty wierzących?
[21:23] <karolina1x>: no chyba wiemy:)
[21:23] <Zuza>: u nas w sobotę były kwiaty i świeca
[21:23] <KaJa>: świeca to znak wspólnoty?
[21:23] <spamer>: wymowne jest to właśnie na dożynkach
[21:23] <spamer>: każdy przynosi to, co posiał...
[21:23] <ataner155>: czy raczej, co zebrał
[21:23] <ola61>: spamer, nikt nie przynosi snopa słomy, ale woreczek ziarna na pewno
[21:23] <ola61>: tak, jak symbolem u nas są winogrona - symbol pracy
[21:24] <ksiadz_na_czacie11>: w starożytności chrześcijańskiej, Msza Święta była połączona z agapą, chodziło o dzielenie się tym, co każdy może złożyć
[21:25] <Zuza>: w starożytności chrześcijańskiej?
[21:25] <KaJa>: W Cerkwi widziałam stół zasłany owocami, kołaczami i czymś tam jeszcze do jedzenia.
[21:25] <skrzacik>: nam się zdarzyło przynieść but :) jako znak wędrówki
[21:25] <ksiadz_na_czacie11>: zatem i tu przynosimy to, czym się możemy/chcemy podzielić z innymi, stąd ofiary zbierane na tacę
[21:25] <Zuza>: no ale żeby teatrzyku nie robić, bo to jednak jest Msza Św.
[21:26] <ksiadz_na_czacie11>: oczywiście
[21:26] <Zuza>: no ale but... :/
[21:26] <spamer>: dlatego liczy się wymowa symboli
[21:26] <spamer>: a coraz trudniej o nią dziś
[21:26] <ksiadz_na_czacie11>: nie chodzi o to, by zamieniało się to w pokaz zasobności, ale raczej o dar serca
[21:27] <Zuza>: dar serca nie może zostać duchowy?
[21:27] <skrzacik>: wiele też zależy od rodzaju Mszy Św. - raczej mam tu na myśli jej charakter
[21:27] <skrzacik>: stąd dary mogą bywać różne
[21:27] <KaJa>: charakter Mszy Św. taki ważny?
[21:28] <ksiadz_na_czacie11>: Zuza, może, ale gdybyśmy samymi duchowymi darami chcieli się dzielić, to gdzież miejsce na chrześcijańskie miłosierdzie?
[21:28] <Zuza>: oczywiście pieniądze też, tylko nie, żeby buty przynosić itd.
[21:28] <ola61>: ale tak nie dzieje się w Eucharystii jedynie przy szczególnych okazjach
[21:28] <ksiadz_na_czacie11>: wracajmy do ofiarowania
[21:29] <ksiadz_na_czacie11>: zatem dary są przynoszone na ołtarz... padło pytanie, czy kielich może przygotowywać na ołtarzu kobieta? otóż nie może, służą przy ołtarzu ministranci - chłopcy/mężczyźni
[21:30] <ataner155>: hmm... a nie... bo dziewczynki też... i szafarki

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie