Liturgia Mszy Świętej - Modlitwa Eucharystyczna (a na koniec powtórka z postaw i gestów oraz ekumenizmu i nie tylko ;) )

...by Spotykać Pana we Mszy Świętej

[21:00] <ksiadz_na_czacie11>: no, czas nadszedł:)
[21:01] <ksiadz_na_czacie11>: witam i zapraszam do dalszego ciągu rozmów o Liturgii Eucharystycznej, dzisiaj Modlitwa Eucharystyczna, ale po kolei, prosiłbym, by nie przyśpieszać tematu ;)
[21:01] <kafka>: www.liturgia.dominikanie.pl/dokumenty/mr tu jest Mszał online, ale niekompletny
[21:02] <ksiadz_na_czacie11>: Modlitwa Eucharystyczna jest zasadniczą częścią Liturgii Eucharystycznej (choć przypomnę, że całość Liturgii Mszy Świętej jest ważna)...
[21:02] <ksiadz_na_czacie11>: od czego się zaczyna Modlitwa Eucharystyczna? i na czym się kończy?
[21:02] <langusta_>: "Pan z wami. - I z duchem twoim. - W górę serca...", a kończy modlitwą: "Przez Chrystusa, z Chrystusem...".
[21:02] <Palolina>: od prefacji
[21:02] <Palolina>: kończy się przed "Ojcze nasz"
[21:02] <wielki_czarny_pies>: zaczyna się od: Pan z Wami, a kończy doksologia
[21:03] <wielki_czarny_pies>: kończy przez "amen" w sumie ;)
[21:03] <ksiadz_na_czacie11>: zaczyna się od dialogu przed Prefacją, a kończy się "amen" po doksologii końcowej, zatem jedziemy od początku...
[21:04] <ksiadz_na_czacie11>: co ma nam przypomnieć dialog przed Prefacją?
[21:04] <ola61>: nie bardzo wiadomo
[21:04] <wielki_czarny_pies>: że nie sam ksiądz, a my tu wszyscy razem?
[21:04] <kafka>: że jest to nasza wspólna modlitwa
[21:05] <ksiadz_na_czacie11>: dialog ten uświadamia nam, że wszyscy, jako wspólnota uczestniczymy w Ofierze Pana
[21:05] <Kamasto>: no i że mamy składać Bogu dzięki
[21:05] <Palolina>: u mnie w książeczce jest komentarz, że ten dialog zaprasza wiernych do wspólnego wyrażenia dziękczyniena
[21:05] <ksiadz_na_czacie11>: a o czym nam przypomina to "Pan z wami..."?
[21:06] <Kamasto>: że jest tu obecny On
[21:06] <paczka_dropsow>: że Bóg jest z nami
[21:06] <paczka_dropsow>: znaczy, że jest Emmanuelem
[21:06] <paczka_dropsow>: znaczy, że jest też sprawcą i uczestnikiem liturgii
[21:09] <paczka_dropsow>: w tym moemncie w osobie kapłana
[21:09] <ataner155>: no i o obecności Ducha Św.
[21:09] <langusta_>: pośród modlących się
[21:09] <ksiadz_na_czacie11>: o ile na początku Mszy Świętej w pozdrowieniu było to uświadomienie sobie Obecności Pana, to tu jest to raz jeszcze podkreślone i wzmocnione
[21:09] <ataner155>: po co?
[21:10] <ataner155>: każdy pamięta to chyba
[21:10] <wielki_czarny_pies>: żeby nie zapomnieć...
[21:10] <langusta_>: dla podkreślenia tego, że zaczyna się najistotniejsza część liturgii
[21:10] <ksiadz_na_czacie11>: ale też, ma to zwrócić uwagę, iż stajemy wobec najistotniejszej części Liturgii Eucharystii
[21:11] <ksiadz_na_czacie11>: no dobrze, a dalsze wezwania? "W górę serca! - Wznosimy je do Pana"...?
[21:11] <paczka_dropsow>: no odsyła do Nieba...
[21:11] <paczka_dropsow>: żeby też o Bogu przypomnieć...
[21:11] <paczka_dropsow>: o tym, co w górze...
[21:11] <ataner155>: otwarcie serc naszych na Jego łaski?
[21:11] <ataner155>: nie wiem...
[21:11] <Kamasto>: że mamy się radować
[21:12] <wielki_czarny_pies>: mi się to kojarzy z dodaniem otuchy... i wskazaniem kierunku patrzenia...
[21:12] <ksiadz_na_czacie11>: dokładnie tak, "wzniesienie serca" to zorientowanie nas na nowo, ku Temu, przed Którym stajemy
[21:12] <ksiadz_na_czacie11>: i teraz: "dzięki składajmy Panu Bogu naszemu - Godne to i sprawiedliwe"...?
[21:13] <langusta_>: dziękczynienie za łaskę
[21:13] <ataner155>: hmm... taki język staropolski jakiś
[21:13] <wielki_czarny_pies>: za jaką łąskę, langi?
[21:13] <langusta_>: wiary, odkupienia...
[21:13] <ksiadz_na_czacie11>: tak, ale też przypomnienie, że Eucharystia = Dziękczynienie
[21:14] <ksiadz_na_czacie11>: za odkupienie nas przez Pana
[21:14] <wielki_czarny_pies>: znaczy, że teraz będziemy Dziękczynić? jako taki wstęp...?
[21:14] <paczka_dropsow>: no właśnie, bo Pan - to przypomnienie wydarzenia Paschalnego
[21:14] <ksiadz_na_czacie11>: jako w ogóle przyjęcie postawy wdzięczności wobec Boga
[21:14] <ola61>: a ksiadz 11, to znamy, koimy się, wznosimy dzięki, błagamy za grzechy, ale jaki to ma skutek moralny?
[21:14] <paczka_dropsow>: koimy?
[21:14] <langusta_>: moralny? - ola, nie w tym rzecz
[21:15] <ataner155>: ale wdzięczności za co? ...tak naprawdę?
[21:15] <langusta_>: za wszystko, ataner
[21:15] <langusta_>: co masz osobistego, poza grzechem?
[21:15] <paczka_dropsow>: np. za Eucharystię
[21:15] <paczka_dropsow>: za zbawienie
[21:15] <wielki_czarny_pies>: ale za szczegółowe wszystko... a nie takie ogólne...
[21:15] <ataner155>: za całokształt? ...hmm
[21:16] <ataner155>: zbawienie, paczka? skądżeś taka pewna, że go dostąpisz?
[21:16] <paczka_dropsow>: ata, zbawienie już jest
[21:16] <paczka_dropsow>: kwestia tego, czy je chcesz:)
[21:16] <paczka_dropsow>: i czy oddasz życie, by je mieć;)
[21:16] <wielki_czarny_pies>: zbawienie już się przecież dokonało...
[21:16] <ksiadz_na_czacie11>: ale w odpowiedzi na to wezwanie uświadamiamy sobie, że to dziękowanie jest: 1.godne tzn. moralnie jak najbardziej przynależne Bogu i 2.sprawiedliwe, tzn. że Bogu się należy wdzięczność
[21:17] <ksiadz_na_czacie11>: no i dalej następuje właśnie owo dziękczynienie, które jest wstępem do istoty Modlitwy Eucharystycznej
[21:17] <ola61>: to są tylko rytuały, my w nich tak naprawdę nie bierzemy udziału, to pozory dla innych, chodzi o przeżycie takie prawdziwe
[21:17] <wielki_czarny_pies>: Olu, to zacznij brać udział, to będziesz miała prawdziwe przeżycie - slowo!
[21:17] <paczka_dropsow>: czyli... kolejna część prefacji...?
[21:17] <ksiadz_na_czacie11>: Ola, nie bierzesz w nich udziału? a szkoda, bo wiele daje uczestniczenie w nich
[21:17] <langusta_>: ola, owszem to osłona ze słów, byśmy mogli uczestniczyć w niewyrażalnej Tajemnicy
[21:17] <langusta_>: ale to nie pozory
[21:18] <ksiadz_na_czacie11>: czy wiecie ile jest Prefacji?
[21:18] <paczka_dropsow>: dużo? :D
[21:18] <wielki_czarny_pies>: dużo...
[21:18] <Palolina>: chyba IV
[21:18] <Joda>: 5?
[21:18] <langusta_>: multum
[21:18] <paczka_dropsow>: nie no, więcej...
[21:18] <wielki_czarny_pies>: 6 zwykłych
[21:18] <wielki_czarny_pies>: 8 na niedziele zwykłe
[21:18] <ksiadz_na_czacie11>: 90 + te przynależne jako integralne części Modlitw Eucharystycznych
[21:18] <wielki_czarny_pies>: a ja to chciałam wymieniać... :|
[21:19] <ataner155>: 90? to może po tematyku?
[21:19] <langusta_>: wcp, wyleciałabyś za flood :P
[21:19] <Palolina>: no to tematy na czat mamy do końca przyszłego roku
[21:19] <wielki_czarny_pies>: ale w moim Mszale jest tylko 79... wybrakowany... :(
[21:20] <ksiadz_na_czacie11>: na każdy okres liturgiczny są osobne (kilka), na niedziele w poszczególnych okresach osobne, na niektóre uroczystości są tzw. własne prefacje, na święta i wspomnienia są ogólne w zależności od stanu świętej/-ego...
[21:20] <paczka_dropsow>: a co znaczy słowo prefacja?
[21:20] <paczka_dropsow>: bo ciekawi mnie, dlaczego to się tak nazywa :)
[21:21] <ksiadz_na_czacie11>: "prefacja" to wstęp po prostu, dokładnie to "przed mową"
[21:21] <wielki_czarny_pies>: paczko... jako coś przed?
[21:21] <wielki_czarny_pies>: tak jak prefix ;)
[21:21] <langusta_>: fajne skojarzenie, wcp :)
[21:22] <Kamasto>: dialog wstępny
[21:22] <paczka_dropsow>: a dlaczego tyle prefacji?
[21:22] <ksiadz_na_czacie11>: prefacje też mają swoje części, jest w nich odwołanie się do Boga i zbawienia danego nam przez Jego Łaskę, wspomnienie zbawczych wydarzeń i tzw. konkluzja
[21:22] <ksiadz_na_czacie11>: żeby było w czym wybierać, a nie wciąż odmawiać tę samą
[21:24] <ksiadz_na_czacie11>: Prefacja zawsze kończy się wezwaniem do uwielbienia Boga i dlatego na jej zakończenie śpiewamy: "Święty, Święty, Święty..."
[21:24] <Palolina>: i naprawdę aniołowie i święci śpiewają z nami to "Święty, Święty..."?
[21:25] <ataner155>: podobno... ktoś to opisał, jakaś mistyczka bodajże
[21:25] <Palolina>: Mała Tereska chyba, no i o. Pio chyba?
[21:25] <ataner155>: i jeszcze ktoś
[21:25] <ksiadz_na_czacie11>: Palolina, a sądzisz że nie? uwielbienie Boga jest naturalną postawą Jego stworzeń
[21:25] <Palolina>: Ks. 11, nie wiem, pytam
[21:26] <ksiadz_na_czacie11>: w Prefacji mamy powiedziane: "...razem z Aniołami i Archaniołami..."
[21:26] <ksiadz_na_czacie11>: tak więc nasz śpiew jest włączeniem się w uwielbienie Pana Boga
[21:27] <ksiadz_na_czacie11>: w uwielbienie Go przez całe stworzenie
[21:27] <Palolina>: u nas jest: Dlatego z Aniołami i wszystkimi świętymi...
[21:27] <langusta_>: Palolina, są różne zakończenia prefacji
[21:27] <spamer>: tam się mówi, że oni to czynią nieustannie
[21:27] <ksiadz_na_czacie11>: Spamer, owszem, myśmy też powinni całym życiem
[21:28] <Palolina>: a co znaczy "Hosanna na wysokości"?
[21:28] <ksiadz_na_czacie11>: "hosanna" to uwielbienie
[21:28] <ksiadz_na_czacie11>: wywyższenie
[21:28] <KaJa>: Mnie zawsze hosanna z radością się kojarzy.Już miałam napisać że radość
[21:28] <ksiadz_na_czacie11>: to teraz przejdźmy do zasadniczej Modlitwy Eucharystycznej... najpierw pytanie: ile jest Modlitw Eucharystycznych?
[21:28] <langusta_>: 10
[21:29] <Palolina>: IV
[21:29] <tarantula>: 4
[21:29] <ataner155>: 3?
[21:29] <ksiadz_na_czacie11>: zasadnicze są trzy tylko
[21:30] <ksiadz_na_czacie11>: IV i V Modlitwa Eucharystyczna jest tylko dla diecezji polskich
[21:30] <ksiadz_na_czacie11>: tak samo Modlitwy o Pojednanie (dwie) i Modlitwy Eucharystyczne we Mszy Św. z udziałem dzieci (trzy)
[21:30] <zielona_mrowka>: i tak jest w praktyce tylko jedna, bo II :P
[21:30] <ataner155>: dlaczego tylko dla polskich?
[21:30] <KaJa>: Dlaczego TYLKO ? Czym się rózni od zagranicznych?
[21:31] <Palolina>: a dlaczego tylko dla polskich diecezji? czym się wyrozniają, że nie ma ich gdzieindziej?
[21:31] <ksiadz_na_czacie11>: zostały opracowane w Polsce i są zatwierdzone tylko dla diecezji polskich
[21:31] <KaJa>: widocznie to regionem idzie, zapewne są, ale dostosowane tam
[21:32] <ataner155>: hmm... a Kościół nie-polski na tym nie zubożeje, duchowo znaczy się?
[21:32] <ksiadz_na_czacie11>: czemu ma zubożeć? nie rozumiem, wręcz przeciwnie, jeśli się umiejętnie korzysta z bogactwa, to zamiast zubożenia, mamy ubogacenie
[21:32] <langusta_>: bogactwo wynikło po Soborze Watykańskim II, na którym domagano się przystosowania liturgii Kościoła do naszych czasów
[21:33] <ksiadz_na_czacie11>: ale wróćmy do Modlitw Eucharystycznych...
[21:33] <spamer>: czy celebrujący, mówiąc: "podniósł oczy ku niebu...", ma gestami naśladować to, co mówi?

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Rozpocznij korzystanie