Pan wszedł w moje życie, powołał mnie...

V niedziela zwykła (Iz 6,1-2a.3-8; Ps 138,1-5.7-8; 1 Kor 15,1-11; Mt 4,19; Łk 5,1-11)

[21:00] <ksiadz_na_czacie3>: zaczynamy moi drodzy
[21:01] <ksiadz_na_czacie3>: jutrzejsze czytania przynoszą dwa piękne opisy powołania
[21:01] <ksiadz_na_czacie3>: jakie Bóg daje ludziom
[21:01] <ksiadz_na_czacie3>: pamiętajmy, że powołanie jest rzeczywistością tak powszechną, że...
[21:01] <ksiadz_na_czacie3>: nikt z nas nie może powiedzieć: "nie otrzymałem powołania"
[21:02] <ksiadz_na_czacie3>: oderwijmy się od zgubnej myśli...
[21:02] <ksiadz_na_czacie3>: że powołania to tylko księża
[21:02] <ksiadz_na_czacie3>: zakonnicy
[21:02] <ksiadz_na_czacie3>: konsekrowani...
[21:02] <ksiadz_na_czacie3>: itp.
[21:02] <Fotografka>: teś'my powołani do świętości :)
[21:02] <ksiadz_na_czacie3>: jasne
[21:02] <ksiadz_na_czacie3>: wszyscy
[21:02] <ksiadz_na_czacie3>: a ponadto...?
[21:02] <ola61>: każdy przyszedł na ten świat z misją do wypełnienia
[21:03] <ksiadz_na_czacie3>: jakie więc jeszcze Pan daje powołania??
[21:04] <Lukasz555>: a inni są powołani, żeby rodzić dzieci i je wychowywać
[21:04] <langusta_>: do stanu, zawodu...
[21:04] <martyna1804>: do założenia rodziny
[21:04] <paczka_dropsow>: no różne są...
[21:04] <ksiadz_na_czacie3>: małżeństwo
[21:04] <ksiadz_na_czacie3>: rodzicielstwo
[21:04] <ola61>: wszystko w naszym życiu jest powołaniem
[21:04] <paczka_dropsow>: samotność
[21:04] <Artoforion>: nawet do życia w samotności
[21:04] <spamer>: powołanie do bycia rodzicem czy ...samotnym
[21:04] <martyna1804>: do życia samemu
[21:04] <paczka_dropsow>: znaczy życie samemu:)
[21:04] <dziabag>: powołanie do świętości
[21:04] <ksiadz_na_czacie3>: różne misje związane z wykonywaniem różnych zawodów
[21:05] <ataner155>: noo... to samotne życie to różnie - chyba że komuś tak dobrze - a jak jest samotny, bo nie ma innego wyjścia? ...to też powołanie?
[21:05] <ksiadz_na_czacie3>: myślę, że można mówić o powołaniu do samotnego życia...
[21:05] <ksiadz_na_czacie3>: panieństwa, kawalerstwa...
[21:05] <dziabag>: jedni zostają sami, bo ich ludzie takimi uczynili, inni dla Królestwa Bożego, a inni, bo się tacy urodzili
[21:05] <ola61>: tak widocznie ma być, tę samotność można wykorzystać w różny sposób, nieść pomoc innym...
[21:06] <ola61>: lub poświęcić swoje myśli Panu Bogu
[21:06] <ksiadz_na_czacie3>: jeśli...
[21:06] <ksiadz_na_czacie3>: z tego stanu ma wyniknać coś pożytecznego dla innych
[21:06] <dziabag>: i dla siebie przy okazji też
[21:06] <paczka_dropsow>: no zawsze byle kochać, to wszystko jest zgodne z Bogiem i powołaniem:)
[21:07] <ksiadz_na_czacie3>: nie pamiętajmy zbytnio o sobie, dziabag, Pan się o nas zatroszczy, jeśli będziemy wierni powołaniu
[21:07] <dziabag>: no tak
[21:07] <dziabag>: ale tak jest po prostu
[21:07] <dziabag>: dając sami - wzrastamy
[21:07] <dziabag>: o to mi chodziło
[21:07] <dziabag>: a nie o zapatrzenie w siebie
[21:07] <Lukasz555>: inni mają specjalne powołania, jak "posłańcy Słowa Bożego", - że wspomnę Siostrę Łucję z Fatimy
[21:07] <martyna1804>: a słyszałam nawet, że pewne narody mają swoje powołanie, np. mówi się o Francji jako o córze Kościoła, która ma bronić wiary i Kościoła, nawet papież któryś to powiedział
[21:07] <ksiadz_na_czacie3>: przeczytaliście czytania niedzielne??
[21:07] <paczka_dropsow>: nie
[21:07] <langusta_>: tak
[21:08] <ataner155>: przeczytaliście ;)
[21:08] <ksiadz_na_czacie3>: o więc pokazują one, jak bardzo różnie Pan powołuje...
[21:08] <ksiadz_na_czacie3>: Izajasz... powołanie w ramach rzeczywistości mistycznej...
[21:09] <ksiadz_na_czacie3>: Piotr... w zwykłych warunkach codzienności
[21:09] <ksiadz_na_czacie3>: bardzo zwyczajnych...
[21:09] <dziabag>: różne są dary łaski
[21:09] <ataner155>: powoluje... no jak ...w codzienności ...nie czeka na specjalne zdarzenie - atakuje w tym, co robisz... jak Piotra przy łowieniu ;)
[21:09] <paczka_dropsow>: no każdego tak, żeby skumał
[21:09] <ksiadz_na_czacie3>: zobaczcie, nad jez. Genezaret kręci się rodzinno- przyjacielski interesik...
[21:09] <ksiadz_na_czacie3>: wszystko biegnie zwykłym trybem
[21:10] <ksiadz_na_czacie3>: połowy, czasem nieudane, płukanie sieci, odpoczynek, znowu połowy
[21:10] <ksiadz_na_czacie3>: pewnie nieco handlu rybkami...
[21:10] <ksiadz_na_czacie3>: normalka, zwyczajność...
[21:10] <ksiadz_na_czacie3>: aż tu...
[21:10] <ksiadz_na_czacie3>: przychodzi Jezus...
[21:10] <Artoforion>: i mówi...
[21:10] <ksiadz_na_czacie3>: co mówi??
[21:11] <Artoforion>: teraz pójdziecie za Mną
[21:11] <ataner155>: będzieszz łowił ludzi
[21:11] <dziabag>: pokój wam?
[21:11] <ksiadz_na_czacie3>: no tak...
[21:11] <ataner155>: więc nadal zostajesz przy rybactwie - fachu nie zmieniasz
[21:11] <ksiadz_na_czacie3>: ale wolniej nieco :)
[21:11] <langusta_>: „Wypłyń na głębię..."
[21:11] <ataner155>: zaufaj... no tak - najpierw głębia
[21:11] <ksiadz_na_czacie3>: wszystko jest normalnie... łodzie na brzegu
[21:12] <ksiadz_na_czacie3>: ludzie sobie może pokupowali ryb
[21:12] <ksiadz_na_czacie3>: a Pan Jezus korzysta z okazji i myśli sobie...
[21:12] <ksiadz_na_czacie3>: warto im coś powiedzieć o Bożej miłości, o zbawieniu...
[21:13] <ksiadz_na_czacie3>: ta okoliczność zmieni diametralnie życie trzech rybaków
[21:13] <dziabag>: wchodzi w ich zwyczajne życie i sprawia, że ono z Nim obfituje w tyle nadzwyczajności
[21:13] <ksiadz_na_czacie3>: życie zwyczajne - łodzie na brzegu (zwyczajność, nawet mielizna)
[21:13] <ksiadz_na_czacie3>: łodzie na piasku
[21:14] <ksiadz_na_czacie3>: Pan wsiada do jednej z łodzi i rzecze Piotrowi...
[21:14] <ksiadz_na_czacie3>: odbij nieco, podkreślam nieco(!) od brzegu...
[21:14] <Joda>: żeby odbił nieco od brzegu
[21:14] <Puszka>: czemu nieco?
[21:14] <ksiadz_na_czacie3>: nieco...
[21:15] <ataner155>: no na tyle - żeby inni Go słyszeli
[21:15] <dziabag>: bez poznania Bożej miłości nie jest możliwa przemiana
[21:15] <dziabag>: On się troszczy
[21:15] <ksiadz_na_czacie3>: Jezus chce, by Piotr spojrzał na swoje życie z innej perspektywy
[21:15] <Puszka>: po co nieco...? a nie mógł powiedzieć: chodź na bok?
[21:15] <ataner155>: puszka - ale tam były tłumy... On nauczał nie tylko Piotra
[21:15] <Puszka>: biorąc pod uwagę, że Piotr był rybakiem, a On go wywołał do łodzi to raczej trudno
[21:15] <martyna1804>: nie dawno było wspomnienie św. Pawła: Bóg posłał do niego Ananiasza, ten niby się wzdrygiwał, że to taki grzesznik, a Bóg powiedział: "Idź, bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie Imię Moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla Mego Imienia”.
[21:16] <ksiadz_na_czacie3>: martyna , my nie o tym dziś
[21:16] <dziabag>: ale miała na myśli wybranie
[21:16] <martyna1804>: no a to o powołaniu przecież
[21:16] <ataner155>: dobrze pamiętać, że To ON NAS wybiera - a nie odwrotnie
[21:16] <ksiadz_na_czacie3>: i właściwie...
[21:16] <ksiadz_na_czacie3>: zawsze Pan chce, byśmy przed decyzją...
[21:17] <ksiadz_na_czacie3>: co mamy powiedzieć na to Boże wezwanie?
[21:17] <martyna1804>: odpowiedzieć jak Samuel
[21:17] <martyna1804>: mów, Panie, bo sługa Twój słucha
[21:17] <Artoforion>: w kaplicy seminarium w Krakowie
[21:17] <Artoforion>: jest ten cytat na ścianie:
[21:17] <Artoforion>: "nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem"
[21:17] <Artoforion>: to ważne
[21:17] <Puszka>: a jest tak, że Bóg może nikogo nie powołać do niczego, zostawić mu wolną rękę ;>
[21:17] <ksiadz_na_czacie3>: byśmy popatrzyli na swoją codzienność z innej niż zwykle perspektywy
[21:17] <ksiadz_na_czacie3>: odpłyń nieco...
[21:18] <ksiadz_na_czacie3>: popatrz na tych ludzi, których nauczam...
[21:18] <ksiadz_na_czacie3>: zobacz, że można im dać o wiele więcej niż ryby (choc i one ważne)
[21:18] <ataner155>: żebyśmy nabrali dystansu
[21:18] <dziabag>: i znów troska
[21:19] <ksiadz_na_czacie3>: czasem, tak jest w wypadku powołania Piotra...
[21:19] <martyna1804>: albo nie dawno też były piękne słowa: Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat, - widać w nich, jak Bóg oznajmia swoją wolę, powołuje:)
[21:20] <karolina1x>: martyna, tu nie ma nic o powołaniu, chyba że do życia
[21:20] <martyna1804>: ale temat jest o powołaniu, Bóg mówi to do Jonasza, którego ustanawia prorokiem, powołuje go:)
[21:20] <ksiadz_na_czacie3>: Pan Jezus kwestionuje nasze kompetencje w tym, czym się zajmujemy...
[21:20] <ksiadz_na_czacie3>: kwestionuje taktycznie...
[21:20] <Puszka>: wymusza swoją wolę
[21:20] <spamer>: w wypadku Piotra obiecał mu coś więcej niż łowienie ryb
[21:20] <ataner155>: wymusza, Puszka?
[21:20] <Artoforion>: klucze, Spamer
[21:21] <spamer>: nie, łowienie ludzi
[21:21] <Artoforion>: łowienie to każdemu znich
[21:21] <spamer>: ciekawe, co wtedy myśleli
[21:21] <ksiadz_na_czacie3>: kiedy Piotr się nieco napatrzył na ludzi, do których będzie posłany...
[21:21] <ksiadz_na_czacie3>: słyszy: wypłyń na głębię...
[21:21] <ksiadz_na_czacie3>: czy wiecie, co to znaczy: wypłyń na głębię??????
[21:21] <Joda>: zaufaj
[21:21] <ksiadz_na_czacie3>: właśnie, Joda
[21:21] <spamer>: bezgranicznie zaufaj
[21:22] <martyna1804>: nie stój przy brzegu i nie czekaj na nie wiadomo co
[21:22] <dziabag>: oni mieli łatwiej trochę
[21:22] <martyna1804>: dziabag, za 50 lat będą tak mówić o nas ;)
[21:22] <ksiadz_na_czacie3>: głębia to rzeczywistość, w której nie można liczyć na swoje możliwości
[21:22] <ataner155>: tia... zaufać, zawierzyć... zrobić krok w przód... nie ważne, że coś się nie udawało... teraz się uda, bo teraz na Jego słowo...
[21:22] <Lukasz555>: raczej zaryzykuj i zaufaj

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie