MEN przypomina zasady bezpieczeństwa, w tym sanitarnego podczas letniego wypoczynku

Resort edukacji przypomina o zasadach bezpieczeństwa podczas wyjazdów wakacyjnych. Do organizatorów wypoczynku zwraca się o szczególne przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych. Rodzicom i uczniom poleca informacje, z którymi warto się zapoznać u progu wakacji.

W związku z epidemią Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowały szczegółowe wytyczne sanitarne dla organizatorów wypoczynku dzieci oraz młodzieży. Regulują one m.in. liczbę uczestników wypoczynku, organizację odwiedzin i przebywanie osób z zewnątrz, postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia.

Rodzice i opiekunowie powinni zadbać przede wszystkim o to, aby dzieci udające się na wypoczynek były zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Szczegóły zaleceń, m.in. dla rodziców wysyłających dzieci na letni wypoczynek można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz.

Organizatorzy letniego wypoczynku powinni stosować się również do komunikatów zamieszczanych na stronie GIS i resortu zdrowia, a w przypadku wyjazdów za granicę - Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W sprawie szczegółowych zaleceń obowiązujących na poszczególnych terenach można kontaktować się z powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi.

Jak informuje MEN, do kuratorów oświaty został skierowany list z prośbą o szczególny nadzór nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży, a także przypominający organizatorom o obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku organizowanego w kraju i za granicą.

Organizatorzy są zobowiązani zgłosić do kuratorium oświaty każdy wypoczynek dzieci i młodzieży trwający minimum 2 dni. Baza znajduje się na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl. Rodzice mogą tam sprawdzić wiarygodność organizatora, a wizytatorzy na podstawie danych z bazy mogą kontrolować miejsca wypoczynku. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid, zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania.

MEN poleca też strony internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi. W serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Na stronie MSWiA https://www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego znajdują się informacje na temat numeru alarmowego 112, Centrów Powiadamia Ratunkowego i Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego.

Na stronie MSZ https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/ można znaleźć informacje przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne we współpracy z MSZ, w tym ostrzeżenia dla podróżujących. W tym roku informacje MSZ dotyczą w dużym stopniu zagrożeń związanych z koronawirusem.

Osoby wyjeżdżające za granicę mogą zarejestrować się w bezpłatnym serwisie "Odyseusz" https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki temu służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będą mogły podjąć szybki kontakt czy odpowiednią pomoc.

Resort edukacji zaleca też, by organizatorzy zagranicznego wypoczynku letniego, kierownik wycieczki, wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

MEN przypomina, że co roku o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży dbają służby i inne formacje państwowe. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji opracowało wykaz punktów w kraju wraz z zestawieniem numerów telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia kontroli autobusów: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/190168,Wykaz-punktow-kontroli-autobusow-wakacje-2020.html.

W ramach akcji "Bezpieczny autokar" Inspekcja Transportu Drogowego sprawdza stan techniczny autobusów, czas pracy i trzeźwość kierowców. Kontrole są przeprowadzane także na wniosek rodziców i opiekunów wycieczek. "Liczba kontroli prowadzonych przez ITD stale rośnie, dlatego rodzice lub opiekunowie powinni zgłosić autokar do kontroli najlepiej na kilka dni przed wyjazdem dziecka na letni wypoczynek. Zgłoszenia można dokonać mailowo lub telefonicznie, kontaktując się z właściwym miejscowo wojewódzkim inspektoratem transportu drogowego" - zaleca MEN.

Resort zwraca też uwagę na bezpieczny wypoczynek nad wodą. Tej kwestii poświęcona jest ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna "Kręci mnie bezpieczeństwonad wodą", a także film przygotowany przez Specjalną Grupę Płetwonurków RP, który można obejrzeć na stronie https://vimeo.com/342440165/0b78ba0904.

W piątek dla prawie 4,3 mln uczniów w całym kraju zakończył się rok szkolny.

«« | « | 1 | » | »»

Rozpocznij korzystanie

Reklama

Reklama

Reklama