Wolność i samodyscyplina

W tym roku Maria Montessori skończyłaby 150 lat. Stworzona przez nią metoda nauczania ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników.

Z czasem Maria Montessori zrezygnowała z wykonywania zawodu lekarza i poświęciła się pracy pedagogicznej. W 1907 r. w rzymskiej robotniczej dzielnicy San Lorenzo otworzyła Casa dei Bambini (dom dziecięcy). W świetlicy działającej w ramach projektu socjalnego zorganizowała opiekę dla ok. 50 ubogich, sprawnych intelektualnie dzieci w wieku od 2 do 6 lat. To właśnie tam zaczęła rozwijać metody, które sprawdziły się w pracy z chorymi. Do najważniejszych zasad, które wprowadziła w placówce, należały swoboda w wyborze materiałów dydaktycznych, dowolność miejsca i czasu pracy, zniesienie kar i nagród oraz ograniczenie aktywności nauczyciela na rzecz rozwijania samodzielności najmłodszych. Obserwując swoich podopiecznych, funkcjonujących w nowych warunkach, Maria zauważyła, że stają się oni zdolni do coraz dłuższej pracy w pełnym skupieniu. Nazwała to zjawisko polaryzacją uwagi.

Oceny opisowe

Od 1909 r. Maria Montessori regularnie organizowała kursy przygotowujące nauczycieli do pracy z dziećmi. Wkrótce jej metodę zaczęto stosować w wielu placówkach oświatowych na terenie Włoch, a później także m.in. w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i USA. Dzisiaj przedszkola i szkoły realizujące program stworzony przez włoską lekarkę funkcjonują na całym świecie. Wśród nich znajdują się m.in. Katolicka Szkoła Podstawowa Montessori oraz Katolickie Liceum Montessori w Krakowie. Obie placówki są prowadzone przez fundację Ziarnko Maku. – Po blisko dziesięciu latach działalności mogę stwierdzić, że efekty są fantastyczne. Nasi uczniowie są odpowiedzialni, potrafią planować swój czas, znają swoje słabe i mocne strony – przekonuje Agnieszka Guzik.

W placówkach Montessori nauczyciele nie wystawiają uczniom stopni, natomiast opisują ich postępy w rozwoju. Działające w stolicy Małopolski szkoły realizują jednak podstawę programową MEN i wydają świadectwa, więc są zmuszone do stosowania również tradycyjnej skali ocen. W związku z tym kadra przygotowuje sprawdziany z większych działów, ale w przeciwieństwie do zwykłej szkoły nie narzuca uczniom terminu ich przeprowadzenia. Każdy samodzielnie decyduje o tym, kiedy jest gotowy napisać test.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Rozpocznij korzystanie