Dzień Skupienia dla Małżeństw Niepłodnych

Rozważania wygłosi ks. Paweł Gałuszka, nowy Dyrektor Duszpasterstwa Rodzin w Krakowie, wybitny znawca encykliki Humane Vitae, której 50- lecie w tym roku świętujemy. Rozważania rekolekcyjne będą poświęcone Łazarzowi i jego siostrom: Marcie i Marii.

Zapowiedzieli swój udział

Pobieranie...

W programie znajdą się również m.in.: wspólnotowa modlitwa oraz czas na rozmowy i wzajemne dzielenie się doświadczeniem niepłodności. Zapewniamy także wsparcie zawsze nam życzliwych Sióstr Nazaretanek :)

Ponadto w czasie spotkania uruchomimy kącik NaPro, gdzie będzie możliwość uzyskania informacji na temat leczenia metodą Naprotechnologii, ośrodków i nowości w tym zakresie. Dyżur będzie pełniła instruktorka Modelu Creightona, Izabela Salata.

Zapisy przez formularz na stronie:
http://abrahamisara.pl/wydarzenia/17-03-krakow-rekolekcje/

Rozpocznij korzystanie