Grupa Modlitewna Ojca Wenantego

Grupa Modlitewna Ojca Wenantego
8 Grudnia 12:00
Kalwaria Pacławska Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej

Grupa Modlitewna Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca

Zapowiedzieli swój udział

Pobieranie... Pobieranie...

Prowincjał krakowskich franciszkanów, o. dr Marian Gołąb, dekretem z dnia 20 listopada 2018 r. powołał Grupę Modlitewną o. Wenantego Katarzyńca przy Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. W dekrecie czytamy m.in.: „Na wniosek kapituły klasztornej i po wysłuchaniu opinii definitorium prowincji, powołuję Grupę Modlitewną Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katazryńca, ponadto zatwierdzam projekt określający cele i zasady przynależności do wspomnianej Grupy Modlitewnej. Wierzę, że przyczyni się ona do szerzenia kultu Czcigodnego Sługi Bożego, uświęcenia wiernych, a także budzenia nowych powołań kapłańskich i zakonnych”.
Celem Grupy Modlitewnej Ojca Wenantego Katarzyńca przy kalwaryjskim sanktuarium, w którym znajduje się grób Czcigodnego Sługi Bożego, jest przede wszystkim modlitwa o jego beatyfikację, a także modlitwa za wszystkich składających swoje prośby i podziękowania za pośrednictwem Ojca Wenantego, modlitwa członków grupy za siebie nawzajem, o uświęcenie swoje i innych oraz modlitwa o powołania kapłańskie, zakonne i o świętość kapłanów.
Do Grupy Modlitewnej może przynależeć każdy (osoba świecka, duchowna, konsekrowana), kto pragnie zgłębiać duchowość Ojca Wenantego i modlić się niezależnie od miejsca zamieszkania, i w miarę swoich możliwości zaakceptuje zasady przynależności do tej wspólnoty. Zasady są następujące: spowiedź generalna przed przystąpieniem do Grupy, dobrowolna przynależność do Rycerstwa Niepokalanej, codzienna modlitwa, m.in. modlitwa o beatyfikację, jeden dziesiątek różańca świętego, akt codziennego ofiarowania według Ojca Wenantego, udział we mszy świętej w pierwszy czwartek miesiąca i półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu oraz raz w roku grupowe lub indywidualne nawiedzenie grobu Ojca Wenantego Katarzyńca w Kalwarii Pacławskiej. Członkowie Grupy Modlitewnej otrzymują Dyplomik przynależności do wspólnoty i zostają wpisani do Księgi Bractwa w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Zasady przynależności nie obowiązują pod grzechem, nawet powszednim. Jedynym celem jest miłość do Najświętszego Sakramentu przez Niepokalane Serce Maryi.
Grupa Modlitewna Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca rozpoczyna swoją działalność 8 grudnia 2018 r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronach: wenanty.pl, franciszkanie.pl, kalwaria.franciszkanie.pl, przemyska.pl, przemyska.pl/radiofara/. Również wszelkie pytania można kierować na adres mailowy: wenanty.katarzyniec@gmail.com lub kontakt telefoniczny: + 48 532 076 902.

o.Edward Staniukiewicz

Rozpocznij korzystanie