"Synu, tobie mówię, wstań!" Duchowe inspiracje do uzdrowienia zranień w relacjach rodzice-dziecko. Cztery sesje edukacyjno-modlitewne.

5 Stycznia 10:00
Częstochowa, ul. św. Rocha 212 DOM OJCA Centrum Interdyscyplinarne DOM OJCA, Wspólnota Bożego Ojcostwa

CZTERY SESJE EDUKACYJNO MODLITEWNE: o ojcach i matkach, którzy dawali, choć wiele ranili, i ranili, choć wiele dawali; o ich synach i córkach, którzy pomimo życia „nie takiego jak by chcieli”, docierają do sideł, zastawianych w przeszłości, szukają sposobów gojenia ran, i odnajdują siebie i własną drogę życiową; o Jezusie Chrystusie, i o tym, jak odnosi się On w opowieściach biblijnych do ojca, matki, syna i córki, i jak wprowadza ich na drogę uzdrowienia i autentycznego życia.

Zapowiedzieli swój udział

Pobieranie... Pobieranie...

5 stycznia 2019 – MÓJ SYN MA DUCHA NIEMEGO (Mk 9, 14-29) – relacja ojciec – syn;

2 lutego – TALITHA KUM (Mk 5, 21-43) – relacja ojciec – córka;

3 marca – MŁODZIEŃCZE, TOBIE MÓWIĘ WSTAŃ! (Łk 7, 14) – relacja matka – syn;

6 kwietnia – ZŁY DUCH OPUŚCIŁ TWOJĄ CÓRKĘ (Mk 7, 29) – relacja matka – córka.

SZCZEGÓŁY:
www.ojcze.pl
www.centrum.ojcze.pl
www.facebook.com/centruminterdyscyplinarne

ZGŁOSZENIA:
tel. 665 210 175
centrum@ojcze.pl

Rozpocznij korzystanie