Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego
1 Lipca 18:00
Kraków - Dom rekolekcyjny CADR ul. Zamoyskiego 56 blahey

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego pt. Usłyszeć, zobaczyć, doświadczyć i dać świadectwo Jezusowi. prowadzi Ojciec Antoni Vadakkemury ze Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo w Indiach.

Zapowiedzieli swój udział

Pobieranie... Pobieranie...

Jeśli przeżywasz życiowe trudności, potrzebujesz uzdrowienia, nie rozumiesz spowiedzi, albo po prostu potrzebujesz odnowić swoja więź z Panem Bogiem…to daj się zaprosić do miejsca gdzie „..ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia…” Iz 40,31

Uczestnicy mówią o otrzymanych łaskach pokoju, nawrócenia, umocnienia wiary, uzdrowieniach duszy, psychiki i ciała. Pan Jezus działa poprzez katechezy, modlitwę osobistą, sakramenty.

Zakres tematyczny rekolekcji:

Znaczenie Słowa Bożego;
Miłość Boża;
Jezus, nasz Zbawca;
Wiara i łaska;
Grzech, żal i pokuta;
Matka Boża;
Cierpienie;
Przebaczenie;
Spowiedź;
Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne;
Eucharystia;
Życie małżeńskie i rodzinne;
Więcej informacji www.ojciecbill.pl Istnieje możliwość uczestnictwa eksternistycznego oraz organizacji zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie. W trosce o właściwe przeżycie rekolekcji podczas przerw i posiłków obowiązuje cisza.

Rozpocznij korzystanie

Forum: ostatnio poruszane wątki