Być dzieckiem Bożym

[20:59] ksiadz_na_czacie3: szczęść Boże
[21:02] ksiadz_na_czacie3: pogadajmy o Bożych dzieciach
[21:02] ksiadz_na_czacie3: czyli o nas
[21:03] ksiadz_na_czacie3: zwróccie uwagę na jutrzejsze pierwsze czytanie
[21:03] ksiadz_na_czacie3: co tam Pan Bóg gada Żydom
[21:04] ksiadz_na_czacie3: Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił twój Pan Bóg w Egipcie na twoich oczach?
[21:04] Luiza: ten tekst jest o wybraniu
[21:04] ksiadz_na_czacie3: co Bóg uczynił Izraelitom...
[21:05] Luiza: i o szczególnych względach wobec Izraela
[21:05] ksiadz_na_czacie3: wybrał, owszem
[21:05] flex: doświadczał i prowadził
[21:05] ksiadz_na_czacie3: ale tez interweniował w rozmaitych opresjach
[21:05] ksiadz_na_czacie3: bronił
[21:05] tygrys: również wychowywał
[21:05] ksiadz_na_czacie3: jak ojciec broni swoich dzieci
[21:05] Helcia_: przed egipcjanami np.
[21:06] ksiadz_na_czacie3: wychowywał
[21:06] ksiadz_na_czacie3: jasne
[21:06] tygrys: przygotowywał na trudności
[21:06] Luiza: i dawał widzialne znaki miłości
[21:07] ksiadz_na_czacie3: a gdy czytamy liczne teksty proroków dowiadujemy sie , że ja będę waszym Ojcem a wy dziecmi moimi
[21:07] tygrys: czyli będzie kochał swoje dzieci
[21:07] ksiadz_na_czacie3: Pan Bog traktował naród wybrany jak naród swoich dzieci
[21:08] flex: Wszyscy jesteśmy Jego dziecmi - nie tylko Izraelici
[21:08] ksiadz_na_czacie3: to prawda flex
[21:08] Luiza: tak w jednej z ksiąg (zaraz sprawdzę w której) Bóg mówi, jesteś okiem w mojej głowie, kto ciebie dotyka, oka mojego dotyka
[21:08] Luiza: to w księdze Zachariasza
[21:08] ksiadz_na_czacie3: na czym zasadza sie dziecięctwo Boże synów Izraela
[21:08] ksiadz_na_czacie3: ?
[21:09] Luiza: u Izajasza napisane, choćby matka, ta która urodziła Ciebie zapomniała o tobie, ja nie zapomnę
[21:09] tygrys: każde dziecko jest owocem miłości wobec tego każdy człowiek, otrzymawszy dar życia, jest dzieckiem Bożym
[21:09] Luiza: na obietnicy Zbawiciela
[21:10] ksiadz_na_czacie3: owszem tygrysie
[21:10] ksiadz_na_czacie3: każdy
[21:10] ksiadz_na_czacie3: jednak to Boże rodzicielstwo poznajemy w różnych etapach objawienia
[21:10] ksiadz_na_czacie3: chwilowo jesteśmy w etapie objawienia danego Żydom
[21:11] ksiadz_na_czacie3: obietnica zbawienia odnosi sie do wszystkich ludzi
[21:12] Luiza: tak, ale Zbawiciel miał narodzić się z Narodu Wybranego
[21:12] ksiadz_na_czacie3: natomiast Ojcostwo Boga względem Izraela jest czymś szczególnym
[21:12] Luiza: obietnica dana Abrahamowi
[21:12] tygrys: ks3 - czy bycie dzieckiem jest uwarunkowane - cierpieniem wraz z Chrystusem ?
[21:12] Luiza: później Dawidowi
[21:12] Luiza: Bóg miał być Izraelitą
[21:12] Luiza: i był
[21:13] tygrys: Bóg jest uniwersalny :)
[21:13] ksiadz_na_czacie3: nie sadze tygrysie... żeby tylko
[21:13] Luiza: Jezus Chrystus miał swoją narodowość
[21:13] tygrys: w 2 czytaniu pod koniec mniej więcej jest tak napisane ks3
[21:13] ksiadz_na_czacie3: jest napisane, owszem
[21:13] tygrys: Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.
[21:14] Luiza: Izrael był zapowiedzią Kościoła - to o to chodzi ksiądz?
[21:14] ksiadz_na_czacie3: wiemy, wiemy... wrócmy jednak do ST
[21:14] tygrys: wiec wracamy do praw i nakazów :))
[21:15] ksiadz_na_czacie3: duże uproszczenie
[21:15] tygrys: dziecko jest winne słuchac swoich rodziców :))
[21:15] ksiadz_na_czacie3: Izraelici odkrywali swoje dzieciectwo Boże , przez wybranie...
[21:15] tygrys: w Ks Mdr jest dużo napisane o posłuszeństwie ls3:))
[21:16] ksiadz_na_czacie3: przez przymierze...
[21:16] Luiza: dziś mamy chrzest
[21:16] ksiadz_na_czacie3: wiec sie zastosuj tygrysie
[21:16] tygrys: ale dziecko - sie wymyka - bo taka ma naturę:))
[21:16] ksiadz_na_czacie3: i bywa karcone : brakiem deseru
[21:16] tygrys: przez co nie traci miłości Ojca:))
[21:17] ksiadz_na_czacie3: lub zamknięciem w ciemnym pokoiku
[21:19] ksiadz_na_czacie3: wybranie i przymierze jest oczywiście krokiem ku poszerzeniu perspektywy Objawienia
[21:19] ksiadz_na_czacie3: o czym wspominaliście
[21:20] ksiadz_na_czacie3: Izrael jest obrazem społeczności Kościoła
[21:20] ksiadz_na_czacie3: Nowego Izraela
[21:21] ksiadz_na_czacie3: i Kościół również powstaje w oparciu o przymierze, ma ono jednak inny juz charakter
[21:21] Luiza: jesteśmy zanurzeni w Krwi Chrystusa, to krew przymierza
[21:22] Luiza: w śmierci i w zmartwychwstaniu
[21:22] Luiza: w chrzcie
[21:22] ksiadz_na_czacie3: a czym sie te dwa przymierza różnią ?
[21:22] Luiza: ofiarą?
[21:22] ksiadz_na_czacie3: i czymś jeszcze
[21:22] Luiza: wypełnieniem obietnicy?

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie