Prawdy wiary - dogmaty o Maryi

[21:00] ksiadz_na_czacie11: zaczynamy :)
[21:00] ksiadz_na_czacie11: witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam w miesiącu maju do pochylenia się nad dogmatami maryjnymi
[21:01] ksiadz_na_czacie11: na początek: czy wiecie ile jest dogmatów dotyczących Maryi?
[21:01] odrobinka: nie
[21:01] neutron: kilka zapewne
[21:01] ksiadz_na_czacie11: dokładnie 4
[21:02] neutron: Wniebowzięcie, niepokalane poczęcie..., reszty nie znam za dobrze
[21:02] ksiadz_na_czacie11: a może ktoś wie, jaka byłaby jedna z prawd wyrażonych dogmatem o Maryi?
[21:02] ksiadz_na_czacie11: o, dwa już padły
[21:02] zielona_mrowka: Bogurodzica dziewica
[21:02] ksiadz_na_czacie11: jest jeszcze: Boże Macierzyństwo
[21:03] ksiadz_na_czacie11: i Dziewictwo
[21:03] ksiadz_na_czacie11: no to od którego zaczniemy?
[21:03] zielona_mrowka: od najstarszego :D
[21:03] neutron: może Dziewictwo
[21:03] ksiadz_na_czacie11: Zielona, to który?
[21:03] odrobinka: Wniebowzięcie
[21:04] aniuuuu: niepokalane poczęcie
[21:04] neutron: to jest dogmat z lat 50. XX wieku, o ile się nie mylę
[21:04] neutron: został oficjalnie ogłoszony przez Piusa XII
[21:04] ksiadz_na_czacie11: najstarszym dogmatem jest ten o Bożym Macierzyństwie
[21:04] ksiadz_na_czacie11: zatem od najstarszego, co oznacza ta prawda?
[21:05] ksiadz_na_czacie11: (o Bożym Macierzyństwie)
[21:05] ksiadz_na_czacie11: no bo dla kogoś może się wydawać jakieś dziwne mówienie, że Maryja jest Matką Boga...
[21:05] neutron: o Wniebowzięciu jest z lat 50.XX wieku, a ten z pierwszych wieków
[21:05] Luiza: że Maryja urodziła Syna? Matka Boga
[21:06] neutron: Została Ona Matką Boga Prawdziwego
[21:06] ksiadz_na_czacie11: no ale co oznacza Syna? jakiego Syna?
[21:06] Luiza: Syna Boga, jedną z Trzech Osób Boskich
[21:06] aniuuuu: Bożego
[21:07] zielona_mrowka: Słowo Wcielone
[21:07] ksiadz_na_czacie11: przede wszystkim to, że Maryja jest Matką Jezusa Chrystusa
[21:07] neutron: Jest to jeden z największych tytułów Matki Bożej :)
[21:07] ksiadz_na_czacie11: a Jezus jest Osobą łączącą w sobie dwie natury: boską i ludzką
[21:08] ksiadz_na_czacie11: jeśli zatem Maryi należy się tytuł Matki w odniesieniu do człowieczeństwa Jezusa, to także w odniesieniu do Jego Bóstwa
[21:08] neutron: ludzką z Maryi, boską od Ducha Świętego, Który zstąpił na Nią?
[21:08] Luiza: Maryja dała życie ziemskie Temu, Który dał jej życie. Czy tak można powiedzieć?
[21:09] ksiadz_na_czacie11: bo te dwie natury są złączone w Jednej Osobie [21:09] ksiadz_na_czacie11: Luiza, tak można
[21:09] ksiadz_na_czacie11: a Maryja jako Matka dała Jezusowi to, co każda matka daje swojemu dziecku
[21:10] aniuuuu: życie, ks
[21:10] ksiadz_na_czacie11: zatem Chrystus jako Człowiek przyjął cechy ludzkie od swojej Matki Maryi
[21:11] ksiadz_na_czacie11: życie i wszystko, co ludzkie, jak każde dziecko jest podobne do Matki (trochę), to możemy się spodziewać, że i Jezus jest podobny do Maryi
[21:11] ksiadz_na_czacie11: a czy wiecie, w jakiej najstarszej modlitwie wyrażony był ten tytuł Boża Rodzicielka?
[21:12] ksiadz_na_czacie11: (bo zanim go ogłoszono jako dogmat, to on funkcjonował w pobożności)
[21:12] Luiza: Bogurodzica?
[21:12] ksiadz_na_czacie11: "Bogurodzica" to polska najstarsza, a w ogóle to "Pod Twoją obronę..."
[21:13] ksiadz_na_czacie11: ta pochodzi z III wieku
[21:13] Luiza: Boża Rodzicielka
[21:13] neutron: a Pozdrowienie Anielskie?
[21:13] neutron: jest późniejsze?
[21:13] ksiadz_na_czacie11: Pozdrowienie Anielskie w tej formie całej jest późniejsze
[21:13] ksiadz_na_czacie11: no dobra, a jakie znaczenie ma ten dogmat dla praktyki życia chrześcijańskiego?
[21:14] neutron: Możemy prosić Ją o wstawiennictwo u Syna [21:14] ksiadz_na_czacie11: a dlaczego właśnie Ją?
[21:14] neutron: ponieważ jest Jego Matką
[21:14] aniuuuu: bo jest ucieczką grzeszników
[21:15] ksiadz_na_czacie11: i jakie jeszcze znaczenie?
[21:15] odrobinka: ponieważ Pan dał nam Ją jako Matkę pod krzyżem
[21:15] odrobinka: Pan przeżywał to samo, co my, oprócz grzechu, bo był zrodzony z Maryi
[21:15] aniuuuu: i przez Nią możemy wypraszać łaski nam potrzebne [21:15] ksiadz_na_czacie11: "któż jest moją matką...? ten kto pełni wolę mojego Ojca"
[21:15] Luiza: może to podkreślenie macierzyństwa.....?
[21:16] ksiadz_na_czacie11: Luiza, z pewnością, godność macierzyństwa w Maryi zyskuje nowy, Boży wymiar
[21:16] neutron: tak, jednak On został zrodzony z Maryi
[21:16] neutron: Ona zawsze była przy Nim
[21:16] ksiadz_na_czacie11: ale jeszcze jest to wezwanie do nas, że możemy też być blisko Jezusa, jak Maryja
[21:17] aniuuuu: w tych najcięższych chwilach
[21:17] neutron: Musimy tylko wypełniać Jego wolę
[21:17] odrobinka: "przez Maryję do Jezusa"
[21:17] ksiadz_na_czacie11: no to następny dogmat: Dziewictwo Maryi; co oznacza jego treść?
[21:17] neutron: Maryja jest przykładem całkowitego poświęcenia się Bogu
[21:18] neutron: Maryja pozostała dziewicą, mimo zrodzenia Jezusa
[21:18] odrobinka: Maryja najpełniej wypełniła wolę Boga Ojca
[21:19] neutron: jest to z naszego punktu widzenia czymś niezwykłym
[21:19] neutron: bo żadna Matka nie może być nazwana dziewicą
[21:19] ksiadz_na_czacie11: mało :) Maryja była przed urodzeniem Dziewicą, oraz po urodzeniu Jezusa także pozostała Dziewicą
[21:19] Luiza: dziewictwo umysłu?
[21:20] neutron: w chwili zwiastowania miała około 13-14 lat
[21:20] ksiadz_na_czacie11: Luiza, dziewictwo, czyli absolutna czystość, także w sensie seksualnym

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie