Wierzę w… Ducha Świętego

[21:01] ksiadz_na_czacie11: no dobra, czas zacząć:)
[21:02] ksiadz_na_czacie11: witam wszystkich i zapraszam do rozmowy, dziś o Duchu Świętym
[21:02] wielki_czarny_pies: to może Ducha Świętego też zaprosimy do rozmowy… a nie będziemy Go za plecami obgadywać? ;)
[21:02] ksiadz_na_czacie11: co wiemy o Duchu Świętym?
[21:03] baranek: jest jedną z Osób Boskich
[21:03] wielki_czarny_pies: że jest duchem
[21:03] ksiadz_na_czacie11: a co to oznacza, że jest duchem? jaki wniosek stąd od razu?
[21:04] wielki_czarny_pies: ze może przenikać wszędzie...
[21:04] wielki_czarny_pies: (takie skojarzenie z bajek dla dzieci)
[21:04] ksiadz_na_czacie11: też, a co jeszcze? (na co wskazuje fakt, że jest duchem)?
[21:05] wielki_czarny_pies: ze jest straszny? :|
[21:05] Gabi_K: :))
[21:05] langusta_: wcp :D
[21:05] ksiadz_na_czacie11: Wcp... nie, wcale nie, wręcz przeciwnie
[21:05] wielki_czarny_pies: ja tylko próbuję wnioskować...
[21:06] ksiadz_na_czacie11: jest duchem, czyli jest tej samej natury, co Bóg Ojciec
[21:06] Zuza: może coś z duszą…
[21:06] wielki_czarny_pies: a to Bóg Ojciec jest Duchem?
[21:06] langusta_: duch - tchnienie, moc Boga, całokształt darów itd.
[21:06] ksiadz_na_czacie11: już z samego więc Imienia widać, że mowa jest o Osobie Boskiej
[21:07] ksiadz_na_czacie11: a wiecie, że Duch Święty jest Pierwszy i Ostatni jednocześnie?;)
[21:07] langusta_: ano wiemy
[21:07] Zuza: nie wiemy
[21:07] ksiadz_na_czacie11: a co to oznacza?
[21:07] wielki_czarny_pies: w Apokalipsie tak coś mówi...
[21:08] wielki_czarny_pies: że był przed wszystkim i będzie po wszystkim?
[21:08] ksiadz_na_czacie11: w Apokalipsie to Jezus mówi
[21:08] wwwiola: Alfa i Omega
[21:08] Zuza: Duch Święty jest Alfą i Omegą?? :/
[21:08] wielki_czarny_pies: przecież Oni wszyscy są Jeden Bóg... to nie mogą się wymieniać?
[21:08] ksiadz_na_czacie11: no to po kolei: Jest Pierwszy w porządku działania, czyli co?
[21:09] wielki_czarny_pies: że On najpierw przychodzi i "natycha"?
[21:09] ksiadz_na_czacie11: jedność Boga w Trójcy Świętej to tożsamość natury, ale różnorodność Osób
[21:09] wielki_czarny_pies: ok
[21:09] ksiadz_na_czacie11: tak, Wcp
[21:09] ksiadz_na_czacie11: Duch Święty zapoczątkowuję wiarę w człowieku
[21:10] wielki_czarny_pies: czyli jak się chce Boga w serduchu… to trzeba zaczynać od Ducha Świętego?
[21:10] Zuza: jest to jakieś nagłe wejście Ducha Świętego czy stopniowo się to dzieje?
[21:10] ksiadz_na_czacie11: "nikt nie może bez pomocy Ducha Świętego powiedzieć: Panem jest Jezus"
[21:11] ksiadz_na_czacie11: no właśnie:) jak Duch Święty "wchodzi" w człowieka?
[21:11] langusta_: chrzest
[21:11] wielki_czarny_pies: jak łagodne tchnienie… że "trzciny nie złamie... ani knotka nie ugasi"
[21:11] ksiadz_na_czacie11: dokładnie tak
[21:11] langusta_: :)
[21:11] Zuza: zatem jeśli jest od chrztu, to jak się dzieje, że często znika i to na całe życie?
[21:12] ksiadz_na_czacie11: od chrztu mamy dar Ducha, Który zapoczątkowuje w nas wiarę
[21:12] wielki_czarny_pies: a jak po sakramentach… to dodatkowo przez bierzmowanie...
[21:12] ksiadz_na_czacie11: Zuza, "znika" wtedy, gdy człowiek Go sam wyprosi
[21:12] Zuza: i jak odradza się ponownie?
[21:12] langusta_: jak Go zaprosi Zuza ;)
[21:13] ksiadz_na_czacie11: tak właśnie
[21:13] Zuza: to jaka w tym rola Ducha Świętego, a jaka człowieka?
[21:13] Zuza: tylko nie mówcie, że rola człowieka pod natchnieniem :D:D
[21:13] ksiadz_na_czacie11: człowiek chce i zaprasza, otwierając się
[21:13] Zuza: z pomocą Ducha Świętego jedynie jest w stanie się otworzyć?
[21:14] ksiadz_na_czacie11: a "Ojciec niebieski da Ducha tym, którzy Go proszą"
[21:14] wielki_czarny_pies: ale najpierw tego Ducha Świętego musi chcieć, Zuzo...
[21:14] langusta_: tak, człowiek tak naprawdę sam z siebie nie jest w stanie nic uczynić poza grzechem, Zuza
[21:14] oti_: hmm…
[21:14] oti_: a kochać nie może sam z siebie?
[21:15] langusta_: kochać siebie może (ego)
[21:15] oti_: langusta, a innych?
[21:15] Gabi_K: złe zdanie masz o człowieku, langusta
[21:15] langusta_: wszystko, co dobre jest darem Boga, Gabi
[21:15] ksiadz_na_czacie11: Zuza, jak człowiek jest ochrzczony, to Bóg pozostaje zawsze Wierny
[21:15] ksiadz_na_czacie11: ale nie wywołujmy pobocznych tematów
[21:16] ksiadz_na_czacie11: trzymajmy się tego o Duchu Świętym
[21:16] langusta_: ok ks ;)
[21:15] Zuza: czyli o co prosić Ducha Świętego?
[21:16] oti_: a skąd wiemy, że tak naprawdę istnieje Duch Święty?
[21:16] ksiadz_na_czacie11: żeby przyszedł, oświecił, pokazał
[21:16] wielki_czarny_pies: ja bym prosiła, żeby się Go nie bać...
[21:16] wwwiola: Miłość jest podobno pierwszym darem, zawierającym wszystkie inne - a rozlewa się w nas dzięki Duchowi Świętemu
[21:17] ksiadz_na_czacie11: Oti, nie wiemy, wierzymy na Słowo Panu Bogu
[21:17] oti_: no dobra , ale czy wiara nie potrzebuje dowodów?
[21:17] Dzidzius__Czatowy: ale to by nie była wiara, gdyby były dowody :)
[21:17] ksiadz_na_czacie11: gdyby był dowód, to już nie byłoby wiary
[21:17] langusta_: wiara jest dowodem na istnienie Niewidzialnego, oti ;)
[21:18] oti_: hmm, a jak zbudować wiarę na pustyni?
[21:18] Daw0: mogą być poszlaki, ale dowodu nie ma
[21:18] wielki_czarny_pies: oti, można uderzyć laską w kamień i patrzeć na wypływającą wodę
[21:18] Gabi_K: ja sądzę, że chyba każdy z nas już na pewno Go spotkał osobiście, więc wiemy, oti
[21:18] ksiadz_na_czacie11: ok, a zatem Duch Święty Jest Pierwszy w porządku działania

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie

Forum: ostatnio poruszane wątki