Biblia w kulturze

Na czacie ks_Tomasz_Jelonek

Zaczęło się jeszcze przed moderacją:

[20:49] kalinka82: księże profesorze, chciałam zapytać, czy ma ksiądz "swoją" ulubiona księgę Pisma Świętego?
[20:51] ks_Tomasz_Jelonek: Ze względu na moje studia i pracę naukową - najczęściej się spotykałem z Listem do Hebrajczyków
[20:52] ks_Tomasz_Jelonek: więc go właśnie można by uznać za księgę ulubioną, ale trudno mi jednoznacznie powiedzieć, która jest ulubiona
[20:52] ks_Tomasz_Jelonek: wiele ksiąg mogło by rywalizować o ten tytuł
[20:53] ks_Tomasz_Jelonek: z pewnością mogłaby to być też Apokalipsa św. Jana, na pewno trzy pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju i wiele innych
[20:52] kalinka82: dziękuję :)
[20:56] Wanda_: skoro Apokalipsa, to mam pytanie - jak Ksiądz ocenia komentarze O. Aleksandra Mienia?
[20:59] ks_Tomasz_Jelonek: Co do komentarzy o. Mienia, to trudno coś konkretnego powiedzieć w kilku zdaniach
[20:59] ks_Tomasz_Jelonek: może tylko tyle, że są to bardzo cenne i ciekawe teksty


Potem była oczywiście moderacja:

[20:59] ksiadz_na_czacie7: Zaczynamy powoli :)
[20:59] ksiadz_na_czacie7: Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie, a zwłaszcza naszego dzisiejszego Gościa - Księdza Profesora Tomasza Jelonka...
[21:01] ksiadz_na_czacie7: Temat naszej rozmowy to "Biblia w kulturze" - zapraszam i zachęcam do zadawania pytań :)[21:04] kalinka82: Księże Profesorze, czy uważa Ksiądz, że zbyt mało mówi się o Biblii, o jej "uwarunkowaniach "czasowych, kulturowych i społecznych?
[21:05] ks_Tomasz_Jelonek: Oczywiście - o Biblii się mówi bardzo mało, a zwłaszcza o tych uwarunkowaniach, które są bardzo istotne dla zrozumienia Biblii
[21:05] ks_Tomasz_Jelonek: ale trzeba przyznać, że wymagają bardzo szerokiej wiedzy, przede wszystkim o starożytnym świecie
[21:06] ks_Tomasz_Jelonek: Myślę, że tej wiedzy jest wśród nas zbyt mało, a wielu takich, co tę wiedzę posiada z kolei nie interesuje się Biblią
[21:07] ks_Tomasz_Jelonek: Dlatego trzeba by postawić postulat – pragnienie, aby bardziej zainteresować się Biblią właśnie od tej strony

[21:07] littleann: Jak współczesny katolik ma odnaleźć się w świecie Biblijnym? świecie tak odległym od naszego
[21:08] ks_Tomasz_Jelonek: Przede wszystkim trzeba ten odległy świat poznawać i konfrontować z treścią Biblii.
[21:08] ks_Tomasz_Jelonek: W tej chwili jest coraz więcej publikacji na ten temat. Coraz lepiej rozumiemy, że bez tła historycznego Biblia nie potrafi do nas w pełni przemówić.
[21:09] ks_Tomasz_Jelonek: Ale powiedzmy, że jeżeli nawet tego całego uwarunkowania nie znamy, to lektura Biblii może być bardzo pożyteczna i nie trzeba czekać aż będziemy wszystko wiedzieć - tylko trzeba czytać

[21:09] baranek: Skoro Słowo Boże musi ulegać inkulturacji, czy uważa Ksiądz za słuszne i uprawnione przekłady Biblii na slang młodzieżowy?
[21:10] ks_Tomasz_Jelonek: Nie uważam za słuszne dlatego, że slang młodzieżowy z pewnością nie zalicza się do żadnego języka tworzącego kulturę.
[21:11] ks_Tomasz_Jelonek: To czasem może być ucieczka lub protest w stosunku do kultury

[21:11] aprylka: Jakie znaczenie ma Biblia w dzisiejszej zlaicyzowanej dość mocno (coraz bardziej) kulturze?
[21:12] ks_Tomasz_Jelonek: Ta kultura chociaż zlaicyzowana jest mimo wszystko dalszym ciągiem historii, dlatego może nawet wbrew swojej woli przejmuje liczne inspiracje biblijne - czasem nie wiedząc, że one są biblijne.
[21:13] ks_Tomasz_Jelonek: Wielu twórców, którzy deklarowali się jako antyreligijni de facto tworzyli w nurcie inspiracji biblijnej. Bo Biblia już bardzo weszła w kulturę poprzednich wieków i nawet jeśli się chce zamknąć wszystko, co było, to to jest nie możliwe i tak Biblia jest obecna i we współczesnej kulturze.

[21:14] littleann: Czy przeciętnemu współczesnemu człowiekowi pochodzącemu z kręgu kultury, z którego wywodzi się Biblia, łatwiej jest zrozumieć jej treść, to co kryje się za różnymi symbolami używanymi w Biblii niż nam Europejczykom?
[21:14] ks_Tomasz_Jelonek: Na pewno tak.
[21:15] ks_Tomasz_Jelonek: Takim przykładem niech będzie twórczość Romana Brandstaetera, który wywodząc się ze środowiska Biblii potrafił ją bardzo głęboko zrozumieć.

[21:15] baranek: Wiele razy słyszałam opinię, że Biblia jest książką uniwersalną, dla ludzi wszystkich epok. Z pewnością oddaje wiele realiów kultury epoki Jezusa. A czy są w niej ślady naszej kultury?
[21:16] ks_Tomasz_Jelonek: Trudno aby były ślady kultury obecnej w dziele powstałym 2 tys. lat temu.
[21:16] ks_Tomasz_Jelonek: Aktualność nie polega na tym, że ślady dzisiejszej kultury mamy w Biblii, ale na tym, że Biblia ma coś do powiedzenia także i naszej kulturze.

[21:16] aprylka: Niektórzy postulują – powołując się na wolność wyznania (światopoglądu), by oddzielić Biblię (a co za tym idzie i wiarę) od kultury, od zlaicyzowanej cywilizacji. Czy taki rozdział powinien nastąpić (i dlaczego)?
[21:17] ks_Tomasz_Jelonek: Biblia wyrosła z kultury ludzkiej, wpisała się następnie w całą kulturę świata i dzisiaj rozdzielenie tego jest niemożliwe.
[21:18] ks_Tomasz_Jelonek: Tak samo jak nie możemy się oddzielić od historii

[21:18] aprylka: Które z dzieł literackich / filmowych /wydarzeń kulturalnych zainspirowanych Biblią uznałby Ksiądz za najważniejsze, godne polecenia?
[21:19] ks_Tomasz_Jelonek: W dziedzinie sztuki trudno jest decydować, co jest najważniejsze. Przede wszystkim każdy ma swoje upodobania, a z drugiej strony tych dzieł inspirowanych Biblią jest niesłychanie wiele.
[21:20] ks_Tomasz_Jelonek: Z tych najnowszych można by tu wspomnieć np. o filmie "Pasja".
 

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie