Obietnica

Czytania VI Niedzieli Wielkanocnej

[21:08] <Koltek>: proponuje w kontekście jutrzejszych czytań - Obietnica - której tak do końca nie rozumiem...
[21:09] <langusta_>: obietnica---->?
[21:10] <Koltek>: Jezus zapowiada w Ewangelii, że pośle nam Ducha Świętego. Problem w tym, że człowiek za bardzo nie rozumie tego - bo jak nie może tego dotknąć, zmierzyć to ma potem problem.
[21:11] <langusta_>: a można zrozumieć Ducha Świętego?
[21:11] <Koltek>: Pamiętają pewnie niektórzy z Was - rozdawane w kościele dary.
[21:11] <Krecik_2>: w wierze nic się nie dotyka, nie mierzy, ani waży
[21:11] <Awa>: Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie".
[21:11] <opik9>: (J 14,15-21) Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie.
[21:11] <monman>: langusta trzeba zrozumieć Ducha Św.
[21:11] <Koltek>: Trudny czas stanu wojennego i pomoc - szedł człek i dar otrzymywał i to rozumiał a tak - z Duchem Świętym - to nie bardzo.
[21:11] <langusta_>: monman myślę że słowo "zrozumieć" nie jest właściwe w tym miejscu
[21:12] <sono>: Ducha Świętego nie da się zrozumieć ale można zmienić swoje nastawienie do Niego o Go zrozumieć
[21:12] <Koltek>: Warto jeszcze przypomnieć - Opik - mocą kogo działał Filip - patrz pierwsze czytanie.
[21:12] <monman>: zrozumieć znaczy wypełnić jego wolę
[21:12] <langusta_>: nie trzeba rozumieć, by kochać, przyjąć, uznać ..
[21:13] <sono>: taka jest rzeczywistość relacji ziemia-Niebo nie wszystko da się ręka dotknąć i wzrokiem objąć
[21:13] <opik9>: (Dz 8,5-8.14-17) Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
[21:13] <Koltek>: dzięki - opik :-)
[21:14] <Koltek>: Dlaczego tłumy z uwagą słuchały Filipa?
[21:15] <langusta_>: znaki, reakcja na cuda
[21:15] <Koltek>: to by szybko langusta - przeminęło - gdyby tylko to.
[21:15] <sono>: nie głosił słów od siebie tylko słowa Boże dlatego miały moc i tłumy słuchały Filipa
[21:16] <langusta_>: cuda musiały wynikać z "mocy", więc chcieli wiedzieć i pytali o źródło
[21:16] <Koltek>: brawo - langusta:-) i my także zapytajmy o źródło.
[21:16] <langusta_>: cuda to najbardziej spektakularne przejawy wiary
[21:17] <amelida>: po co człowiekowi cuda?
[21:17] <Koltek>: Jezus zapowiedział - że widzicie znaki - ale dokonywać będzie nawet większych od tych - ale jaki warunek?
[21:17] <langusta_>: więc każdy kto myśli, musiał pójść w swych rozważaniach dalej i głębiej
[21:17] <langusta_>: warunek - wiara
[21:18] <Koltek>: Filip jest więc człowiekiem mocnej wiary - dlaczego?
[21:18] <opik9>: bo zaufał Bogu?
[21:18] <langusta_>: 1. do Samarii - odwaga, Żydzi nie trawili się z Samarytanami
[21:18] <langusta_>: 2. sam z siebie nic nie byłby w stanie uczynić
[21:18] <langusta_>: 3. głosi Chrystusa, dzieli się tym, czym żyje]
[21:18] <Koltek>: początek - drogi wiary - opik - ale to dopiero początek.
[21:20] <Koltek>: dobrze langusta - ale dzieląc się tym, czym żyje, mocą Kogo to wszystko czyni?
[21:20] <opik9>: Boga
[21:20] <opik9>: sam by takich rzeczy (cudów) nie dokonał
[21:20] <langusta_>: tak, żyje Chrystusem
[21:20] <Koltek>: Dokładnie Opik - patrz - kogo zapowiada Jezus w Ewangelii...?
[21:21] <langusta_>: poprzez Ducha Świętego
[21:21] <langusta_>: należałoby jeszcze dodać w łączności z Bogiem Ojcem
[21:21] <opik9>: Ducha Prawdy
[21:21] <langusta_>: przecież zawsze cała 3-ca
[21:21] <Koltek>: Po tym krótkim wywodzie - sami pewnie widzicie - że nie za bardzo rozumiemy tą Obietnicę.
[21:21] <langusta_>: dlaczego dzielisz Koltek na siłę Osoby?
[21:22] <Koltek>: Przeżywamy taki szczególny czas - czas paschalny - ale zaraz także i czas oczekiwanie na Pocieszyciela...
[21:22] <Koltek>: Nie dzielę na Osoby - ale chce podkreślić
[21:22] <Koltek>: że przeżywamy szczególny czas...
[21:23] <Palolina>: Dla mnie mieć Ducha Świętego to spontanicznie wybierać dobro w życiu
[21:23] <opik9>: zmartwychwstania Jezusa
[21:23] <langusta_>: Zesłania Ducha Świętego opik;)
[21:23] <langusta_>: 50-siątnica
[21:23] <opik9>: ale najpierw Jezus Zmartwychwstał langusto ;)
[21:23] <opik9>: żeby zesłać Ducha Świętego ;)
[21:23] <Palolina>: Ale to zesłanie to za tydzień
[21:24] <Koltek>: Mówiło się kiedyś - Stary Testament - dział Bóg Ojciec, który gdy nadeszła pełnia czasu Przymówił przez Syna. Dziś Kościół bogatszy o to wszystko mocą Ducha Świętego głosi tą Dobrą Nowinę.
[21:24] <langusta_>: opik:) ale patrząc kalendarzowo, już po Wielkanocy, bynajmniej u nas
[21:24] <opik9>: Jutro jest VI niedziela Wielkanocna ;)
[21:25] <opik9>: zatem czas Wielkanocy jeszcze się nie skończył ;)
[21:25] <langusta_>: a u grekokatolików dziś Wielka Sobota
[21:25] <Koltek>: Zapomina się o tym, że to dziś Duch Święty prowadzi każdego z nas - choć tutaj trzeba by przypomnieć treść prefacji o Trójcy Świętej.
[21:25] <Koltek>: ale to temat na inne opowiadanie :-)
[21:26] <opik9>: Duch Święty, którego otrzymujemy podczas bierzmowania?
[21:26] <langusta_>: opik, a na Chrzcie Św. nie dostałeś Ducha Św.?
[21:26] <Koltek>: nie tylko - bo On udziela się nam wciąż - nieustannie.
[21:26] <Koltek>: Przyczynia się w błaganiach, których nie umiemy wyrazić w modlitwie...
[21:26] <sono>: Koltek - człowiek prosty przyjmuje obietnice zesłania Ducha Świętego jak dziecko sercem prostym - więcej wątpliwości w tej kwestii tematu maja ludzie z wyższym wykształceniem - w/g tych ostatnich wiara jest na bakier z rozumem
[21:27] <Koltek>: i cała reszta naszego codziennego życia.
[21:27] <opik9>: langusto, a pamiętasz swój chrzest? bo ja nie.. dopiero podczas bierzmowania można poczuć jak spływa na Nas Duch Święty
[21:27] <Koltek>: Może sono - tak się im wydawać - ale tak nie jest - wiara - nieustannie poszukuje zrozumienia.
[21:27] <langusta_>: opik ale potem mnie "oświecili" ;)
[21:27] <langusta_>: opik. poczuć [mina]
[21:27] <sono>: opik ja przy bierzmowaniu nie poczułam Ducha Świętego
[21:27] <Krecik_2>: czy już nauczyliście się "rozumieć Ducha Świętego"?
[21:28] <Krecik_2>: sono, nie trzeba
[21:28] <opik9>: tak, poczuć jego moc i działanie
[21:28] <Koltek>: no opik - ja miałem 9 lat w czasie bierzmowania - więc musiałem pewnie trochę poczekać - aby odkryć Jego moc i Jego dary.
[21:28] <opik9>: Koltek, czemu tak wcześnie?
[21:28] <langusta_>: opik, wiara to nie uczucie, łaska to nie moc
[21:28] <langusta_>: w sensie odczuwania
[21:29] <Koltek>: to był taki czas - wiele lat temu - kiedy biskup nie zaglądał tak często do parafii.
[21:29] <Koltek>: raz na 5 czy 6 lat.
[21:29] <opik9>: obecnie w 2 klasie gimnazjum przyjmuję się bierzmowanie
[21:29] <opik9>: ale myślę, że to za wcześnie
[21:29] <Krecik_2>: 9 lat i bierzmowanie, a przecież to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej
[21:29] <sono>: bardziej szanowali ludzie biskupów teraz juz nie szanują
[21:29] <Koltek>: w wielu diecezjach jest to 3 klasa gimnazjum.
[21:29] <langusta_>: dawniej było mniej diecezji i stąd bp rzadziej zaglądał na parafiię, miał większy teren do "objazdu"
[21:29] <Koltek>: ale uciekamy trochę od tematu - wracamy do czytań.
[21:30] <Koltek>: Zapowiada nam Jezus szczególna pomoc na czas naszej pielgrzymki...
[21:30] <sono>: jakiej pielgrzymki ?
[21:30] <langusta_>: życia
[21:30] <Koltek>: Możemy doświadczyć - jak inni mocą Ducha Świętego - świadczą o Dobrej Nowinie - a co ja z tego zabiorę - przeniosę do swojego życia - swojej codzienności?
[21:31] <sono>: Koltek mi się wydaje, ze świadkowie jehowi maja niestrudzoną moc świadczenia o Panu Bogu, czy oni maja Ducha Świętego w swojej misji?
[21:32] <langusta_>: inni. przykład apostołów, wpierw rycerzyki, potem panika w Wielki Piątek, potem skuleni w wieczerniku cichutko siedzieli .....aż ogniste języki...Duch Święty .....i świadczenie
[21:33] <Koltek>: to będzie ta wiara - poszukująca zrozumienia :-)
[21:33] <Koltek>: Langusta - tak pytanie - może zbyt osobiste - a na jakim etapie sama się odnajdziesz w tej liście - która przedstawiłaś odnośnie Apostołów?
[21:34] <langusta_>: odpowiedzi osobistych nie udzielam na all
[21:34] <Koltek>: ale to może być także pytanie dla każdego z nas - ja na swojej drodze wiary - gdzie dziś jestem?

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie