c.d. Modlitwy Eucharystecznej

[21:00] <ksiadz_na_czacie11>: zaczynamy, zapraszam do kontynuowania tematu :)
[21:01] <ksiadz_na_czacie11>: ostatnio omówiliśmy Modlitwy Eucharystyczne, że tak powiem z zewnątrz, dziś chciałbym, byśmy się zagłębili nieco w treści na przykładzie I Modlitwy Eucharystycznej....
[21:01] <cameleon>: Kanon Rzymski, chyba się nazywa
[21:01] <ataner155>: czyli jakiej?
[21:02] <ksiadz_na_czacie11>: Ojcze nieskończenie dobry, * pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, * składa ręce i mówi: abyś przyjął i pobłogosławił + te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim * za Twój święty Kościół powszechny, * razem z Twoim sługą, naszym Papieżem Janem Pawłem II * i naszym Biskupem N. * oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą * wiary katolickiej i apostolskiej. * Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, * otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi.
[21:02] <ksiadz_na_czacie11>: to początek Kanonu Rzymskiego - w jaką rzeczywistość nas wprowadza tekst?
[21:03] <ksiadz_na_czacie11>: (oczywiście, w miejsce imienia Papieża teraz się wymienia Benedykta)
[21:03] <ataner155>: ale składa ręce i mówi... to tego nie mówi?
[21:03] <langusta_>: ataner, to mówi koncelebrans
[21:03] <ataner155>: aaaaaaaaa;)
[21:03] <ksiadz_na_czacie11>: dokładniej to: celebrans, nawet jak jest kilku w koncelebrze, to to mówi główny celebrans
[21:04] <ataner155>: jak w jaką rzeczywistość? nie rozumiem
[21:04] <ksiadz_na_czacie11>: no ale spróbujmy: co nam sugeruje, mówi ów tekst? na jaką rzeczywistość wskazuje?
[21:04] <ataner155>: na rzeczywistą obecność Boga?
[21:05] <ksiadz_na_czacie11>: Ataner, przeczytaj proszę dokładnie ;)
[21:05] <ataner155>: no czytam... ale nie moge zajarzyć
[21:05] <ataner155>: rzeczywistość czego?
[21:05] <ksiadz_na_czacie11>: no o czym mówi treść tego fragmentu?
[21:05] <norka_>: Przemienienia chleba i wino w Ciało i Krew Jezusa??
[21:06] <norka_>: czyli dary ofiarne
[21:06] <ksiadz_na_czacie11>: jeszcze nie ma mowy o przemianie
[21:06] <norka_>: ale o składaniu darów
[21:06] <ataner155>: o przyjęciu - o podziękowaniu... i o prośbie opieki?
[21:06] <ataner155>: nie wiem...
[21:06] <ksiadz_na_czacie11>: a gdzie tam widzicie podziękowanie?
[21:06] <ataner155>: za Kościół
[21:07] <norka_>: to jest prośba, ataner
[21:07] <Kamasto>: mi się wydaje, że bardziej jest to modlitwa błagalna, a nie podziękowanie, ale mogę się mylic
[21:07] <anatewka75>: błagamy, aby przyjął dary
[21:07] <ksiadz_na_czacie11>: przede wszystkim jest to wyraźne zwrócenie się do Boga, w Imię Którego się gromadzimy na składanie Ofiary, podkreślony jest aspekt ofiary składanej Bogu
[21:07] <anatewka75>: to podziękowanie
[21:08] <ksiadz_na_czacie11>: "błagamy" to podziękowanie?
[21:08] <norka_>: haha:))
[21:08] <Kamasto>: no nie
[21:08] <norka_>: anatewka, czytaj no;)
[21:08] <anatewka75>: mówię przecież: błagamy, aby przyjął dary - to ofiara, ale i dziękczynienie
[21:08] <ataner155>: składamy je za Twój Kościół... to nie jest podziękowanie? ofiarowanie? czegoś za coś?
[21:09] <ksiadz_na_czacie11>: zwróćcie proszę uwagę, że zaraz na samym początku podkreślamy, że składamy Ofiarę
[21:09] <cameleon>: "abyś przyjał i pobłogosławił te święte dary ofiarne" - czyli to, co przynieśliśmy przed ołtarz
[21:09] <Kamasto>: czyli jest to modlitwa prośby - błagalna
[21:09] <Nika023>: za "Twój Kościół" to ja rozumiem, że w Imieniu Kościoła...
[21:09] <ksiadz_na_czacie11>: a więc rzecz pierwsza, to... właśnie: jak my mamy uczestniczyć w tej modlitwie?
[21:09] <Kamasto>: z pokorą :)
[21:10] <ataner155>: pokornie
[21:10] <anatewka75>: prosić Boga o wysłuchanie modlitwy
[21:10] <ataner155>: błagalnie:D
[21:10] <Kamasto>: przychodzimy jako grzesznicy do Wszechmogącego
[21:10] <ksiadz_na_czacie11>: w postawie OFIARY składanej Bogu, mamy składać Bogu ofiarę z siebie
[21:11] <ksiadz_na_czacie11>: a potem jest wyraźnie wskazana rzeczywistość, w której owa Ofiara się dokonuje, to WSPÓLNOTA KOŚCIOŁA
[21:12] <ksiadz_na_czacie11>: nasze uczestniczenie włącza się w całość Kościoła, cały Kościół, a my w nim, składamy Bogu ofiarę
[21:12] <LukaszM>: czyli odrzucić siebie w całości, a przyjąć Chrystusa
[21:13] <Kamasto>: czyli z pokorą i w jedności
[21:13] <ataner155>: nie ma nas... jako nas... jest Kościół jako wspólnota - należąca do Niego
[21:13] <ksiadz_na_czacie11>: i jest tu przywoływany CAŁY Kościół, bo zaraz później jest modlitwa wstawiennicza za żyjących: Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach N. i N., * Kapłan może głośno wymienić tych, za których szczególnie się modli. i o wszystkich tu zgromadzonych, * których wiara i oddanie są Ci znane.
[21:13] <ola61>: to, co Ksiadz mówi jest za mądre dla nas-maluczkich
[21:14] <ksiadz_na_czacie11>: nie wiem, czy pojęcie ofiary składanej Bogu jest za mądre, to jedyna rzeczywistość naszego kontaktu z Bogiem
[21:14] <ataner155>: o tę rzeczywistośc ks chodziło?
[21:15] <ksiadz_na_czacie11>: uczestnicząc w Ofierze Chrystusa (Eucharystia to przede wszystkim Ofiara Jezusa Chrystusa!), mamy ofiarowywać siebie
[21:16] <LukaszM>: mamy być, jak małe dzieci ufne do końca
[21:16] <LukaszM>: ofiarować siebie w całości, przez całkowite zaufanie naszemu Panu

[21:16] <Kamasto>: a ja nadal proszę o łopatologię, wersję uproszczoną, jeśli chodzi o wyjaśnienie, oki? bardzo proszę
[21:16] <ola61>: popieram Kamasto
[21:16] <ksiadz_na_czacie11>: Kamasto, a czego nie rozumiesz?
[21:16] <ataner155>: Kamasto... ale czego dokładnie?
[21:18] <Kamasto>: nie, nie głupie, tylko Ks pisze to tak książkowo i używa słownictwa też kościelnego, ja nie jestem głupia, ale chciałabym, by ktoś choć raz powiedział o Eucharystii tak zwyczajnie, prosto, a nie teologicznie
[21:18] <Kamasto>: mogę o to prosić?
[21:18] <Monika_cw>: zgodzę się z Kamasto... :)
[21:18] <ataner155>: prosto się nie da
[21:18] <ksiadz_na_czacie11>: ale powiedzcie dokładnie, co mam wyjaśnić?
[21:18] <Kamasto>: nie da się tych wszystkich, kościelnych, wzniosłych słów zastąpić takimi zwykłymi?
[21:18] <Kamasto>: da się
[21:18] <ksiadz_na_czacie11>: Kamasto, od jakiegoś czasu omawiamy poszczególne części Mszy Świętej, temat o Eucharystii jako sakramencie już był
[21:18] <ola61>: Ksiadz szanuję, ale nadal nie rozumiem wyjaśnień, chcę być blisko Pana Boga, kwestii teologii nie rozumiem, nie przerabiałam
[21:19] <ataner155>: więc musisz na intuicję, ola
[21:19] <Kamasto>: wiem, o czym jest mowa i o czym Ks pisze, tylko że Ks używa słów wzniosłych, teologicznych, a nie każdy jest w tym na bieżąco i nie każdy z nas to zna
[21:20] <ola61>: intuicja potrzebna, Ataner, ale jak coś chcesz wiedzieć naprawdę, musisz to rozumieć
[21:20] <ksiadz_na_czacie11>: zamiast narzekać na "teologiczne ujęcie", zacznijcie proszę czytać uważniej, pojęcia ofiary (oddania) i Kościoła jako wspólnoty kierującej się do Boga, nie są chyba zbyt teologiczne...? hm?
[21:20] <Kamasto>: nie każdy jest po studiach, jest też duża rozpiętość wiekowa
[21:20] <opik17>: Kamasto, ale "uczestnicząc w Ofierze Jezusa", czy "składając dary" - to nie jest język teologiczny, tylko taki normalny:)
[21:21] <Kamasto>: a jednak da się zastąpić pojęcie Ofiara jako oddanie
[21:21] <Kamasto>: i co? - nie jest to takie trudne
[21:21] <LukaszM>: oddanie się, ofiara z siebie - to chyba wiadomo ludzie :)
[21:21] <ksiadz_na_czacie11>: dobra. to proszę: czy pojęcie ofiary jest dość jasne?
[21:21] <norka_>: tak:)
[21:21] <ola61>: nie
[21:21] <Monika_cw>: tak:)
[21:21] <Kamasto>: tak
[21:21] <ataner155>: ola? ale co nie?
[21:22] <ola61>: nie, bo chcę wiedzieć, czy to, że uczestniczę we Mszy Św. to jest ofiara czy też moja wola i ulubienie
[21:22] <ksiadz_na_czacie11>: zależy, JAK uczestniczysz, Ola
[21:22] <ataner155>: to jak uczestniczysz - ola - a nie, czy uczestniczysz
[21:22] <ksiadz_na_czacie11>: ufff.... a dalej: wspólnota Kościoła (z Papieżem, Biskupem, etc.) też?
[21:22] <norka_>: też:)
[21:22] <ataner155>: yhmm
[21:22] <Monika_cw>: no tak jakby, raczej tak...
[21:22] <Kamasto>: a my też do tej wspólnoty należymy jako lud czy tylko osoby po święceniach?
[21:22] <ataner155>: Kamasto - my też... bo my tworzymy Kościół
[21:22] <ksiadz_na_czacie11>: a to, że Kościół się gromadzi, by składać Bogu Uwielbienie w Ofierze Jezusa, też?
[21:22] <norka_>: też
[21:22] <Monika_cw>: tak
[21:23] <Kamasto>: oki
[21:23] <ksiadz_na_czacie11>: właśnie po to o tym tu mówimy, by była to rzeczywiście nasza ofiara i Uwielbienie Boga
[21:24] <ola61>: Ksiadz 11, uczestniczę tak, jak mi pokazali moi praojcowie - z wiarą i ufnością
[21:24] <ksiadz_na_czacie11>: no toż mówię, że CAŁY Kościół jest tu przywoływany
[21:25] <ksiadz_na_czacie11>: "cały", tzn. ten w Niebie też, bo dalej jest: Zjednoczeni z całym Kościołem, * ze czcią wspominamy * najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, * Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, * a także świętego Józefa, * Oblubieńca Najświętszej Dziewicy, * oraz Twoich świętych Apostołów i Męczenników: * Piotra i Pawła, Andrzeja, * (Jakuba, Jana, Tomasza, * Jakuba, Filipa, Bartłomieja, * Mateusza Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, * Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, * Jana i Pawła, Kosmę i Damiana) * i wszystkich Twoich Świętych. * Przez ich zasługi i modlitwy * otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką.
[21:25] <ola61>: Amen
[21:25] <ataner155>: pięknie
[21:26] <Kamasto>: nie ma tu amen ale oki ;)
[21:26] <opik17>: jakie amen?
[21:26] <ataner155>: i bez amen... tyż pięknie
[21:26] <ola61>: bo to, co napisał Ksiadz jest Prawdą i dlatego Amen
[21:26] <ksiadz_na_czacie11>: jest to przypomnienie prawdy wiary - jakiej?
[21:26] <wielki_czarny_pies>: o świętych obcowaniu
[21:26] <ataner155>: świętych obcowanie
[21:26] <ksiadz_na_czacie11>: tak, cały Kościół...
[21:27] <ksiadz_na_czacie11>: i dalej kapłan prosi: Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę * od nas, sług Twoich * i całego ludu Twego. * Napełnij nasze życie swoim pokojem * zachowaj nas od wiecznego potępienia * i dołącz do grona swoich wybranych.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie