Ty decydujesz!

Od pierwszego takiego spotkania minęło 8 lat. Od tego czasu życie kulturalne nabrało rozpędu. Zmieniło się także oblicze Lublina.

Dzięki Nocy Kultury, któ­ra w tym roku odbędzie się z 7 na 8 czerwca, pojawiają się nowe inicjatywy artystyczne i kolejne festiwale przyciągające nie tylko coraz więcej mieszkańców, ale również turystów z Polski i Europy. Tegoroczna Noc Kultury będzie zupełnie nowym doświad­czeniem.

– Sukces tego wydarzenia pokazuje nam, ze nie brakuje ar­tystów, którzy chcą wejść w swo­isty dialog z przestrzenią miasta – mówi Dariusz Figura, koordy­nator Nocy Kultury. W tym roku bowiem wydarzenia kultural­ne mają zagościć na parkingach, chodnikach czy skwerach.

– Zasa­dą Nocy Kultury jest to, że artyści nie pobierają wynagrodzeń. Oni tak naprawdę dają swoje siły, zdol­ności i energię mieszkańcom mia­sta i gościom – zaznacza.

W ubie­głym roku wyznaczono siedem kategorii: słowo, sztuki wizualne, muzyka, film, taniec, teatr oraz wiedza. W tym roku organizato­rzy dołączyli m.in. kulturę fizycz­ną, która zawiera w sobie sporty miejskie czy sztukmistrzów.

– Sta­ramy się prowadzić do zderzeń kul­turalnych. Chcemy konfrontować artystów lubelskich z innymi, tak by następowała wymiana doświad­czeń. Nie sprowadzamy na nasze wydarzenie gwiazd, ale artystów, którzy chcą dzielić się sztuką z mieszkańcami miasta – dodaje D. Figura.

– Noc Kultury nie pole­ga na zapraszaniu artystów z go­towymi projektami i prezentacją gotowych produktów, gdyż nasze przedsięwzięcie zakłada przygoto­wywanie wydarzeń artystycznych specjalnie na Noc Kultury w Lu­blinie – dodaje Agnieszka Wojcie­chowska. – Nie jest to także typowy festiwal. Nie ma tu jednej sceny, ale wymyślamy miejsca i wydarzenia, które staną się nietypo­we właśnie tej nocy. Ma to być też sposobność do odkrycia i poznania miasta – tłumaczy.

Organizatorzy, jak każdego roku, martwią się tym, by instytucje i odpowiednie służby zadbały o bezpieczeństwo. Na Noc Kultury ściągają tłumy, dlatego bezpieczeństwo jest bardzo waż­ne.

– Nie chcemy, by jakiekolwiek incydenty zostawiły rysę na tym wydarzeniu. Ludzie czasami po­stępują nieodpowiedzialnie. Dlate­go rozpoczęliśmy kampanię – Jaka kultura? Ty decydujesz! Będziemy zwracać uwagę na to, by kultura była prawdziwą kulturą – stwier­dza Marcin Słowikowski.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Rozpocznij korzystanie

Reklama

Reklama

Reklama