Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota

[21:02] ksiadz_na_czacie3: zacznijmy , co ??
[21:02] tarantula: ks. - temat bardzo obszerny :))
[21:03] ksiadz_na_czacie3: zaraz go zawęzimy :)
[21:03] just_now: będzie szeroko... :)
[21:03] ksiadz_na_czacie3: zawężmy go definicją ......
[21:03] Awa: kościół to nie tylko dom z kamieni i złota [nutki]
[21:03] tarantula: kościoła??
[21:03] just_now: ks. ją poda czy my mamy?
[21:03] ksiadz_na_czacie3: musimy dziś zacząć katechetycznie......
[21:03] ksiadz_na_czacie3: czym jest Kościół ??
[21:04] tarantula: wspólnota ludzi
[21:04] JMJ: Kościół to my
[21:04] ksiadz_na_czacie3: bene
[21:04] rita17: wspólnota wierzących
[21:04] ksiadz_na_czacie3: bene
[21:04] Awa: wspólnota wierzących
[21:04] franek: Kościół to instytucja
[21:04] Anka_K: instytucją
[21:04] Owieczka_in_black: ochrzczonych
[21:04] just_now: Kościół to wspólnota wierzących
[21:04] ksiadz_na_czacie3: wspólnota, wierzących, ochrzczonych .......
[21:04] just_now: założona prze Chrystusa
[21:04] just_now: przez Niego ożywiana
[21:05] ksiadz_na_czacie3: taka zimna wspólnota, jak partia czy stowarzyszenie ?
[21:05] Owieczka_in_black: to też mistyczne Ciało Chrystusa
[21:05] rafcio: Mistyczne Ciało Chrystusa
[21:05] just_now: no czasami ma się wrażenie że tak
[21:05] Anka_K: wspólnota duchowa
[21:05] opik12: Kościół powinien być wspólnotą przyjaciół...
[21:05] JMJ: żyje ze wspólnoty z Bogiem, z darów Ducha św.
[21:05] just_now: nie zimna instytucja ale z "duszą"
[21:05] rita17: wspólnotą tych, którym zależy na zbawieniu
[21:05] just_now: z Duchem
[21:05] ksiadz_na_czacie3: jest rodzina...
[21:05] Anka_K: powinien być jedną rodziną
[21:06] JMJ: a rodzina, bądźcie pewni, to też ludzie, chociaż krewni
[21:06] ksiadz_na_czacie3: Kościół to rodzina dzieci Bożych zjednoczonych z Chrystusem....
[21:07] just_now: eee... rodzina..
[21:07] just_now: wolę już wspólnotę:)
[21:07] ksiadz_na_czacie3: to jedna z definicji......
[21:07] Owieczka_in_black: a jakie są inne?
[21:07] ksiadz_na_czacie3: rafcio podał, zwięzłą
[21:08] ksiadz_na_czacie3: Kościół to Mistyczne Ciało Chrystusa
[21:08] JMJ: wspólnota ta karmi się Eucharystią i innymi sakramentami
[21:08] just_now: to Owczarnia
[21:08] just_now: to Winnica
[21:08] just_now: Oblubienica
[21:08] ksiadz_na_czacie3: rola uprawna
[21:08] gosiek: Dom
[21:08] Hm?: przerażająco odlegle i nadęte
[21:08] rita17: Kościół rolą uprawną?
[21:08] Hm?: archaiczne
[21:08] ewcia68: a robotników mało
[21:09] just_now: Hm? czyżbyś nie rozumiał przenośni... ej no... chyba umiesz pomyśleć...
[21:09] Hm?: jeden z nurtów słusznego kierunku
[21:09] ksiadz_na_czacie3: i można przecież Kościół określać treścią przypowieści o Królestwie.........
[21:09] JMJ: o ziarnku gorczycy
[21:09] just_now: no tak, tak..
[21:10] just_now: ziarnko to chyba nie :))
[21:10] Hm?: wierni posną z nudów i zrozumieją tak samo mało jak ja
[21:10] just_now: hm? żebyś się nie zdziwił...
[21:10] ksiadz_na_czacie3: mam jeszcze sporo cierpliwości Hm? , franek... nie są to jednak niewyczerpalne złoża jak radzieckiej ropy... :)
[21:11] gosiek: a możecie powtórzyć pytanie dla tych co doszli?
[21:11] ksiadz_na_czacie3: wracamy wiec do tematu
[21:11] vim: gosiek, co to jest Kościół
[21:12] Karma: vim: według Kościoła to my :)
[21:12] Hm?: urzeczywistnianie idei
[21:12] Hm?: a wierzący inaczej?
[21:12] ksiadz_na_czacie3: cały dowcip polega na tym, że te wszystkie określenia odnoszą się do nas.......
[21:12] Owieczka_in_black: ale Kościół - ludzie wierzący w Chrystusa to nie tylko my - katolicy
[21:12] ksiadz_na_czacie3: jak się z tym czujemy ??
[21:12] rita17: bo przecież ludzie tworzą Kościół
[21:13] just_now: a co za różnica jak się z tym czujemy... przecież chodzi o to samo, by być jednością
[21:13] tarantula: chyba na co dzień nie zastanawiamy się nad tym
[21:13] ksiadz_na_czacie3: my, nie ktoś inny mamy tworzyć Mistyczne Ciało Chrystusa .......
[21:13] just_now: by budować wspólnotę
[21:13] tarantula: że jesteśmy Kościołem
[21:13] ewcia68: jesteśmy za siebie odpowiedzialni
[21:14] rita17: każdy z nas ma być cząstką Mistycznego Ciała Chrystusa
[21:14] ksiadz_na_czacie3: z tym tarantulko
[21:14] Karma: ale czy ten kościół bez miłości można wciąż nazywać kościołem ?
[21:14] Owieczka_in_black: jesteśmy odpowiedzialni za cały Kościół - bo jak jeden członek ciała choruje to całe ciało choruje
[21:14] gosiek: z Kościołem to tak jak z Domem
[21:14] JMJ: Ciało Chrystusa jest uwielbione i zarazem cierpi, tak samo i my, jesteśmy na obraz Boga i znosimy cierpienia
[21:14] ksiadz_na_czacie3: nie ma Kościoła bez miłości
[21:15] Karma: czy jeżeli tkwimy w błędzie, błądzimy...?
[21:15] rita17: ludzie czasami wybierają miłość, ale bez Kościoła
[21:15] ksiadz_na_czacie3: oczywiście miłość chrześcijańska nie wyklucza np. bana, lub choćby kicka.... :)
[21:15] franek: Ciągle słyszę u hierarchów słowa o miłości.... dziwne
[21:16] Karma: kick or ban to tylko środki zastępcze :)
[21:16] ksiadz_na_czacie3: jasne
[21:17] ksiadz_na_czacie3: zadajmy sobie trud zrozumienia tej podstawowej definicji
[21:17] ksiadz_na_czacie3: co to znaczy Mistyczne Ciało Chrystusa ?
[21:17] Owieczka_in_black: Chrystus jest głową , a my członkami ciała
[21:18] just_now: że my jesteśmy jego częścią
[21:18] just_now: i mamy różne funkcje
[21:18] just_now: a Chrystus to Głowa
[21:18] ksiadz_na_czacie3: tyż prawda.......
[21:18] ksiadz_na_czacie3: ale......
[21:18] Karma: Chrystus jest całością a my jego malutkimi elementami
[21:18] ewcia68: pełne zjednoczenie z Bogiem
[21:18] vim: Kościół to oblubienica Chrystusa
[21:18] just_now: ale mimo rozczłonkowania :) jeden jest cel działania
[21:18] ewcia68: człowiek w Bogu a Bóg w człowieku
[21:19] ksiadz_na_czacie3: Chrystus ustanawiając Kościół, zechciał być przez nas obecny na ziemi....

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie