Po ścieżkach duchowości... pokuta i umartwienie...

[20:32] ksiadz_na_czacie8: oki zaczynamy
[20:32] ksiadz_na_czacie8: poprosiłbym o wyciszenie się
[20:32] ksiadz_na_czacie8: zaczniemy modlitwą
[20:33] ksiadz_na_czacie8: Duchu Święty umocnij nasze serca swoją łaską abyśmy nasze myśli pragnienia
[20:33] ksiadz_na_czacie8: i wszelkie poróżnienia woli kierowali
[20:33] ksiadz_na_czacie8: ku Ojcu naszemu
[20:33] ksiadz_na_czacie8: a nasze przebywanie tutaj i teraz czynili na Jego chwałę
[20:33] ksiadz_na_czacie8: tam gdzie nas poślesz i postawisz wobec drugiego człowieka
[20:34] ksiadz_na_czacie8: Spraw, abyś to TY był w tym czasie najważniejszy dla nas
[20:34] ksiadz_na_czacie8: AMEN
[20:34] _hanusia: Amen
[20:34] Flaubert: Amen:)
[20:34] ktos_tam: amen
[20:34] ksiadz_na_czacie8: Drodzy temat jest widoczny
[20:35] ksiadz_na_czacie8: przejdźmy zatem do konkretów
[20:35] ksiadz_na_czacie8: Pokuta czym ona jest?
[20:35] ksiadz_na_czacie8: i drugie pytanie
[20:35] ksiadz_na_czacie8: czy dzisiejszy świat zachęca nas do takiej postawy
[20:35] Lars: pokuta to odrzucanie tego, co jest zbędne
[20:35] Lars: i przeszkadza w widzeniu tego, co najważniejsze:)
[20:35] ksiadz_na_czacie8: czy ktoś ma jeszcze inne propozycje?
[20:36] ataner155: nie zachęca - to bardziej niż pewne
[20:36] ksiadz_na_czacie8: z czym wam się kojarzy to słowo?
[20:36] ksiadz_na_czacie8: a dlaczego nie zachęca?
[20:36] Lars: jakie słowo?
[20:36] ksiadz_na_czacie8: POKUTA
[20:36] ktos_tam: pokuta to jakieś choćby małe zadośćuczynienie Bogu, bo przecież nie możemy zrównać naszej pokuty z tym, co się stało na Golgocie
[20:36] _hanusia: pokuta kojarzy mi się z czymś do zrobienia...
[20:37] Lars: pokutę można porównać z dietą:)
[20:37] Lars: dla ciężko chorych :)
[20:37] ksiadz_na_czacie8: hmmmmmm... myślę, że w waszym rozumowaniu został pominięty ważny szczegół
[20:37] ksiadz_na_czacie8: chodzi o wymiar pokuty
[20:37] ksiadz_na_czacie8: jaki to wymiar ma pokuta?
[20:37] _hanusia: myślę, że związana jest z sakramentem pokuty
[20:37] ksiadz_na_czacie8: czy tylko z sakramentem pokuty?
[20:37] _hanusia: duchowy
[20:37] Lars: pokuta jest w pewnym stopniu jednym z elementów (koniecznych) do wyleczenia
[20:37] ksiadz_na_czacie8: dobrze
[20:37] Lars: w tym przypadku z grzechu
[20:38] ksiadz_na_czacie8: jest to wewnętrzny stan
[20:38] ataner155: większy grzech - mocniejsza pokuta
[20:38] ksiadz_na_czacie8: a więc muszę mieć świadomość, że moim czynem uraziłem KOGOŚ i przez pokutę
[20:38] ksiadz_na_czacie8: pragnę wynagrodzić to, że GO zawiodłem
[20:38] Lars: to chyba zadośćuczynienie, a nie pokuta
[20:38] Zuza: jest to sposób naprawienia czegoś złego
[20:38] ksiadz_na_czacie8: zauważcie tę wewnętrzną stronę
[20:38] ksiadz_na_czacie8: uświadamiam grzech
[20:39] _hanusia: myślę, że pokuta ma charakter wychowawczy...
[20:39] Lars: pokuta jest oczyszczająca
[20:39] Zuza: pokuta to może taka forma przeprosin
[20:39] ataner155: raczej przygnębiający
[20:39] Lars: i nie ma tu chyba elementu wychowawczego
[20:39] ksiadz_na_czacie8: ma świadomość popełnionego czynu i teraz moja reakcja na to, co się stało
[20:39] _hanusia: Lars, mylisz się, może mieć taki charakter
[20:39] andydj: ja bym powiedział, że urażenie Boga na 1 miejscu
[20:40] ksiadz_na_czacie8: ale to wszystko jest bardziej do zewnętrznej formy
[20:40] ksiadz_na_czacie8: a ja bym bardzo chciał wam ukazać
[20:40] ksiadz_na_czacie8: wewnętrzną formę
[20:40] ksiadz_na_czacie8: pokuty
[20:40] _hanusia: Lars, może zmierzać do tego, by w naszym życiu ukształtowały się jakieś dobre nawyki. Rozumiem, że niezbyt dobrze Ci to wyszło w tym miesiącu, spróbuj jeszcze raz...
[20:40] ksiadz_na_czacie8: mojego wnętrza
[20:40] ksiadz_na_czacie8: bo tutaj jest początek zmiany człowieka
[20:40] ksiadz_na_czacie8: wnętrze
[20:41] ksiadz_na_czacie8: i pokuta wypływa z wnętrza
[20:41] ksiadz_na_czacie8: człowieka
[20:41] Lars: pokuta jest następstwem czegoś - czyli postanowieniem zmiany
[20:41] ksiadz_na_czacie8: ja pragnę odpokutować czyli...
[20:41] ataner155: trzeba chcieć
[20:41] _hanusia: czyli musimy mieć chęć wypełnienia tej pokuty, czyli tzw. nasza dobra wola
[20:41] andydj: dobrowolna forma oddania naszego ją Bogu
[20:41] Lars: ale sama pokuta jest tylko narzędziem
[20:41] ksiadz_na_czacie8: niejako odzyskać zaufanie
[20:41] ksiadz_na_czacie8: jakie Bóg mi daje
[20:41] ksiadz_na_czacie8: każdego dnia
[20:42] ksiadz_na_czacie8: moje wnętrze się korzy przed Bogiem, bo wiem, że mnie kocha i czeka na mnie
[20:42] ksiadz_na_czacie8: jeżeli powiem teraz tak: POKUTA JEST POWROTEM KU CZEKAJACEJ MIŁOŚCI BOGA
[20:42] ksiadz_na_czacie8: czy w tym jest prawda?
[20:42] andydj: zmieniać swoje wnętrze przez pokutę, możemy wzrastac duchowo
[20:42] Zuza: pokuta też jest wyrazem miłości
[20:43] _hanusia: no, tak - bo Bóg na nas zawsze czeka - jest wierny swojej miłości
[20:43] ksiadz_na_czacie8: tak, Zuza, ale tylko ten, kto wie, że ktoś go kocha i sam kocha Go widzi sens powrotu po grzechu
[20:43] ksiadz_na_czacie8: czyż nie?
[20:43] andydj: miłość jest zawsze to my upadamy
[20:43] ksiadz_na_czacie8: dlatego potrzebna nam jest pokuta
[20:43] ataner155: powiedzmy - że tak - tylko potem potęguje się własna niedoskonałość - bo niestety zawodzimy - znowu
[20:44] ksiadz_na_czacie8: bo to ona nam pozwala uświadomić tę wielką miłość Boga
[20:44] ksiadz_na_czacie8: hmmm... jak z tym zawodzeniem jest
[20:44] ksiadz_na_czacie8: dlaczego zwracacie uwagę na przytłaczający aspekt

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie