Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam...

[21:02] ksiadz_na_czacie3: zboże
[21:02] alla86: szB ks3
[21:02] aprylka: szczęść Boże ks3 :))
[21:02] Trinity: szczęść Boże ks 3 :)
[21:02] bojeSIE: witamy ks3
[21:04] ksiadz_na_czacie3: zaczynamy :)
[21:06] ksiadz_na_czacie3: Słowa Ewangelii według św. Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie".
[21:06] ksiadz_na_czacie3: Nie tak, jak daje świat?
[21:06] ksiadz_na_czacie3: o co tu chodzi?
[21:07] ksiadz_na_czacie3: jak świat daje pokój?
[21:07] passarel: pokój, który daje świat nie jest trwały
[21:07] passarel: i często jest wypaczeniem
[21:07] M_S: złudny...
[21:07] Lars: pokój, harmonia, ład - to nie z tego świata - tu trzeba to wypracowywać
[21:07] Awa: na początek o to, że pokój w naszym rozumieniu potocznym i pokój Boży to 2 sprawy
[21:07] ksiadz_na_czacie3: zastanawiam się, czy w ogóle może świat dawać pokój?
[21:08] Lars: nie może - bo nie ma z czego :)
[21:08] ksiadz_na_czacie3: może i może
[21:08] ksiadz_na_czacie3: ale nie jestem pewny
[21:08] Awa: ,,wojny i wojny bez końca"
[21:08] Awa: jakże niepewna jest ziemia
[21:08] Awa: jękiem i gniewem drgająca
[21:08] Lars: a co to jest świat? ;)
[21:08] ksiadz_na_czacie3: co to w ogóle jest pokój?
[21:08] M_S: a co to jest pokój?
[21:08] Lars: a co to jest daje? :))
[21:09] passarel: PAX
[21:09] passarel: brak konfliktów
[21:09] passarel: stan nietrwały
[21:09] passarel: zgoda
[21:09] alla86: pokój jako wybaczenie
[21:09] alla86: paz po hiszpańsku :)
[21:09] ksiadz_na_czacie3: brak konfliktów to mało (pacem in terris)
[21:09] mm_mm_: pokój jest bardziej wewnętrzny
[21:10] ksiadz_na_czacie3: "pokój nie jest prostym brakiem wojny... "
[21:10] Lars: pokój to stan, w którym panuje ład - równowaga, taki stan, którego prawie nie znamy ;)
[21:10] passarel: pokój to pojęcie abstrakcyjne
[21:10] passarel: i raczej... niemożliwe do osiągnięcia w naszym (podkreślone) naszym rozumieniu
[21:10] Lars: możliwe [21:10] Lars: passarel
[21:10] passarel: możliwe?
[21:11] passarel: ale w małym zakresie
[21:11] pasjonat_ka: pokój - brak niepokoju
[21:11] ksiadz_na_czacie3: wprzód, czym on jest?
[21:11] Awa: pokój - spokój?
[21:11] passarel: brak zła
[21:12] Lars: spokojem spowodowanym świadomością, że Bóg jest ze mną - to stan bezpieczeństwa
[21:12] M_S: pokój to z pewnością nie tzw. "święty spokój"
[21:12] ksiadz_na_czacie3: a ino co?
[21:12] passarel: tylko należy rozróżnić pojęcie - pokój nasz ziemski, i pokój niebiański (że tak powiem)
[21:12] Awa: pokój to brak trwogi i lęku
[21:13] Awa: bo to ufność, że mimo nieszczęść Bóg jest z nami
[21:13] Awa: to nie gwarancja, że nie będzie wojny
[21:13] Awa: ale gwarancja obecności Boga
[21:13] Awa: i ufności z tego faktu
[21:13] Lars: wiele można pisać o pokoju - pewnie znacznie wygodniej byłoby napisać, czym nie jest pokój :))
[21:14] Lars: M_S, święty spokój to stan tzw. sztywności ;)
[21:14] M_S: i sztucznośći ;)
[21:14] Lars: M_S, a o tym mówił B16 :))
[21:14] ksiadz_na_czacie3: Awka pisze udatnie, czym jest
[21:14] Sorayah: pokój to postępowanie w zgodzie ze swoim sumieniem
[21:14] wiola: ale można też mieć tzw. "święty spokój"
[21:15] wiola: co nie koniecznie jest równe ze świętością życia
[21:15] Awa: pokój to chyba 1 z darów Ducha?
[21:15] Awa: a o Duchu mówi ewangelia
[21:15] Awa: i Maryja ,,Królowa pokoju"
[21:15] ksiadz_na_czacie3: brak trwogi i lęku, ufność, że Bóg jest z nami
[21:15] wiola: tak, pokój to jeden z darów Ducha w liście do Galatów
[21:15] ksiadz_na_czacie3: owoców Ducha
[21:16] wiola: tak, owoców
[21:16] wiola: tylko że na ten owoc trzeba być wew. dyspozycyjnym
[21:16] ksiadz_na_czacie3: czy możemy jakoś ten pokój osiągnąć, albo skłonić Boga, żeby nam go udzielił?
[21:16] wiola: być otwartym na łaskę, na tegoż właśnie Ducha
[21:16] alla86: a na mszy ksiądz mówi: przekażcie sobie znak pokoju
[21:16] Awa: coś tam pisze o miłości
[21:17] Lars: w taki ten pokój należy "wejść" :)
[21:17] M_S: "skłonić Boga"?
[21:17] ksiadz_na_czacie3: co to znaczy otworzyć się na, wejść [w stan pokoju]?
[21:18] Lars: pokój nie jest gdzieś daleko od nas - jest w możliwości osiągnięcia - ale, trzeba popracować :) modlitwą można wejść w pokój
[21:18] ksiadz_na_czacie3: jak to można osiągać?
[21:18] ksiadz_na_czacie3: pytałem M_S

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie

Forum: ostatnio poruszane wątki