Cierpiący Sługa Jahwe

czat z prof. Anną Świderkówną

[19:00] ksiadz_na_czacie7: Witamy Panią Profesor. Dzisiaj wielkopostnie - temat o cierpiącym Słudze Jahwe z Izajasza.... Zapraszam do zadawania pytań i rozmowy.

[19:00] Anna_Swiderkowna: I ja witam Państwa.

[19:01] zielona_mrowka: Pieśni Sługi Jahwe powstały 500 lat przed Chrystusem. Kim był Sługa Jahwe według ich autora?

[19:02] Anna_Swiderkowna: Bardzo chcielibyśmy umieć na to pytanie odpowiedzieć, ale ludzie mądrzejsi ode mnie nie znajdują na nie odpowiedzi. Musimy pogodzić się z faktem, że w Biblii nie wszystko można sobie ładnie wyobrazić.

Pierwszą próbą zrozumienia tego tekstu była XIX-wieczna koncepcja Bernarda Duhma - uczonego niemieckiego - który zaproponował, by w rozdziałach 42, 49, 50 i 52-53 Księgi Izajasza wyróżnić Pieśni Sługi Jahwe - najprawdopodobniej cztery pieśni, które zostały do niej włożone. Od razu jednak pojawia się kilka pytań.

[19:06] Anna_Swiderkowna: Zwykle, jeśli mamy do czynienia z pieśniami, możemy wyróżnić ich granice. W tym przypadku bardzo trudno jest określić zwłaszcza koniec każdej z nich. Wyjątkiem jest tu pieśń IV, której granice są oczywiste.

[19:09] Anna_Swiderkowna: Drugim znakiem zapytania jest sam autor - pieśni Sługi Jahwe zostały wmontowane w tę część księgi Izajasza, którą nazywamy Drugim Izajaszem. O autorze tym wiemy tylko, kiedy żył - w 538 roku, kiedy Cyrrus zdobył Babilon i pozwolił wrócić Izraelitom do Jerozolimy, i nieco przed tym okresem.

[19:11] Anna_Swiderkowna: Pytanie trzecie dotyczy właśnie tego, kim jest ów Sługa, i czy jest to ten sam Sługa we wszystkich czterech pieśniach. Jeśli próbujemy czytać Biblię bardzo często jednak okazuje się, że nie wiemy wszystkiego i nie potrafimy odpowiedzieć na nasze pytania. Po prostu trzeba się tym pieśniom przyjrzeć…

[19:12] Anna_Swiderkowna: W pieśni pierwszej (Iz 42, 1-7) Jahwe sam opowiada o swoim Słudze, któremu dał swojego Ducha, podobnie jak dawał go prorokom i królom. Sługa ma przynieść Prawo narodom i pouczenie wyspom. Trzeba tu powiedzieć, że słowo "narody" w Biblii oznacza zawsze pogan. "Wyspy” również oznaczają pogan - na wyspach na Morzu Egejskim zwykle mieszkali poganie. Sługa ma być przymierzem dla ludzi i światłością dla narodów. Oznacza to, że Jego misja jest skierowana przede wszystkim do pogan.

[19:14] Anna_Swiderkowna: W pieśni drugiej zabiera głos sam Sługa Jahwe - zwraca się do wysp i ludów najdalszych, mówi o swoim powołaniu z łona matki i o swojej roli narzędzia w planach Bożych. Jednocześnie mówi też o rozterce wewnętrznej: "Próżno się trudziłem, na darmo, i na nic zużyłem swe siły". Inaczej to jednak wygląda w oczach Jahwe: "A teraz przemówił Jahwe, który mnie ukształtował od początku na Swego Sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela". "Ustanowię Cię światłością dla pogan" - mówi Jahwe do Sługi - "aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi". W tej pieśni jest już mowa o wielkim poniżeniu Sługi i zarazem o jego przyszłej chwale.
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie