Miłość i posłuszeństwo

[21:01] <ksiadz_na_czacie3>: domyślam sie że czytaliście jutrzejsza Ewangelie
[21:01] <langusta_>: owszem
[21:01] <prilek>: owszem, nie
[21:01] <wie_sia>: chyba nie :|
[21:01] <Palolina>: Ks, a przypomnisz o czym jutrzejsza Ewangelia?
[21:01] <ksiadz_na_czacie3>: Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości
[21:02] <ksiadz_na_czacie3>: zatem krótko mówiąc: ten miłuje, kto jest posłuszny
[21:02] <zwyczajna>: i ten jest posłuszny, kto miłuje
[21:02] <ksiadz_na_czacie3>: więcej
[21:02] <ksiadz_na_czacie3>: ten, kto jest posluszny staje się przyjacielem Boga
[21:02] <prilek>: no ten miłuje, kto wypełnia przykazania Jezusa
[21:03] <elka_>: posłuszny czemu? komu?
[21:03] <ksiadz_na_czacie3>: Bogu ma się rozumieć
[21:03] <prilek>: Bogu, Jego woli
[21:03] <zwyczajna>: bywa, że trzeba być posłusznym Bogu wbrew ludziom
[21:03] <zwyczajna>: można być z tego powodu skazanym na osamotnienie... chyba tak było z Jeremiaszem
[21:03] <elka_>: ks3, ale Bóg działa np. przez ludzi
[21:03] <elka_>: przez swoje Słowo czasem trudne do zrozumienia
[21:03] <ksiadz_na_czacie3>: to prawda, bywa, że się nimi posługuje
[21:04] <elka_>: ks3, chyba raczej nie "bywa", a przeważnie się nimi posługuje ;)
[21:04] <ksiadz_na_czacie3>: nawet jeśli przeważnie
[21:04] <ksiadz_na_czacie3>: to bywa
[21:04] <ksiadz_na_czacie3>: tyle że często :)
[21:04] <musampa>: proszę ks... ja mam ważne pytanie
[21:04] <ksiadz_na_czacie3>: jak ważne...
[21:04] <musampa>: czy przed Bogiem będziemy odpowiadać własnym sumieniem?
[21:04] <musampa>: więc najważniejsze jest słuchać sumienia
[21:04] <musampa>: i tyle
[21:04] <zwyczajna>: tak, ale pytanie brzmi, czy masz dobre sumienie
[21:04] <zwyczajna>: czy nie wypaczone czasem
[21:05] <zwyczajna>: nad sumieniem trzeba pracować
[21:05] <ksiadz_na_czacie3>: ale wracamy do tematu
[21:05] <ksiadz_na_czacie3>: miłość i posłuszeństwo
[21:05] <zwyczajna>: posłuszeństwo bywa nadużywane przez ludzi... bywa, a może jest tak często
[21:05] <Joda>: tam, gdzie jest miłość, nie ma problemu z posłuszeństwem
[21:06] <ksiadz_na_czacie3>: nie ma
[21:06] <musampa>: posłuszeństwo w ostanich czasach się trochę wyprało
[21:06] <musampa>: ze względu na rozwój w minionym wieku reżimow totalitarnych
[21:06] <musampa>: dzisiaj do posłuszeństwa ludzie podchodzą z dystansem
[21:06] <zwyczajna>: autorytet autorytarny - broń mnie Panie Boże
[21:06] <zwyczajna>: od takiego
[21:06] <zwyczajna>: zrozumienie rodzi posłuszeńswto
[21:06] <elka_>: czyli brak posłuszeństwa to pierwsza wskazówka, że coś nie tak z miłością?
[21:06] <Joda>: kogo kochasz, to i szanujesz i nie chcesz urazić niczym
[21:07] <zwyczajna>: czasem trzeba zdrowo urazić
[21:07] <zwyczajna>: aby komuś otworzyć oczy, prawda czasem bardzo boli, trzeba ją dać z miłości
[21:07] <ksiadz_na_czacie3>: posłuszeństwo to fundament Kościoła
[21:07] <ksiadz_na_czacie3>: tak bym powiedział, chyba że...
[21:07] <musampa>: prosze ks... ale kiedy moje sumienie mówi mi coś innego niż sumienie Kościoła
[21:07] <musampa>: to za które sumienie będę odpowiadał przed Bogiem?
[21:07] <ksiadz_na_czacie3>: odmawiamy posłuszeństwa, gdy oczekiwanie do nas kierowane jest niegodziwe
[21:07] <musampa>: słuchałem wykładów u dominikanów
[21:07] <musampa>: i oni twierdzą, że każdy ma sumienie i to własne sumienie jest najważniejsze
[21:07] <musampa>: nie sumienie instytucji
[21:07] <ksiadz_na_czacie3>: mam być posłuszny Bogu
[21:08] <ksiadz_na_czacie3>: co to w praktyce znaczy?
[21:08] <musampa>: posłuszeństwo naturze
[21:08] <Joda>: posłuszeństwo to godzenie się na Jego Wolę, poszukiwanie jej
[21:08] <Joda>: godzenie się na rzeczywistość
[21:08] <elka_>: ks3, podstawa to przykazania
[21:08] <ksiadz_na_czacie3>: jasne
[21:08] <ksiadz_na_czacie3>: i co jeszcze oprócz przykazań?
[21:08] <prilek>: miłowanie prawdy
[21:09] <elka_>: Słowo Boże
[21:09] <Joda>: wtedy Bóg na pierwszym miejscu
[21:09] <ksiadz_na_czacie3>: jasne i co jeszcze?
[21:09] <elka_>: moim zdaniem - Kościół ;)
[21:09] <ksiadz_na_czacie3>: a czemu mrugasz ??
[21:10] <elka_>: bo to niezbyt dobre słowo :)
[21:10] <elka_>: powinno być - proboszcz, wikary, biskup, papież :)
[21:10] <musampa>: w takim razie, czym jest Kościół?
[21:10] <musampa>: zazwyczaj mówią księża, że Kościół to ludzie
[21:10] <aprylka>: nie tylko księża tak mówią ;)
[21:10] <musampa>: więc musielibyśmy być posłuszni nakazom społecznym
[21:10] <musampa>: które czasami są bardzo nieuczciwe
[21:10] <elka_>: nawet najgorszy proboszcz może wiele nauczyć mnie o posłuszeństwie Bogu
[21:10] <prilek>: wiecie co, wszystko pasuje... bo wszystko kręci się wokół miłości i jaką byśmy zaletę nie wymienili, dobro w człowieku, jeśli jestesmy podporządkowani miłości, to tak naprawdę wypełniamy Jego wolę, a wolą Jego jest miłość właśnie...
[21:11] <ksiadz_na_czacie3>: przykazania, sumienie, Kościół
[21:12] <ksiadz_na_czacie3>: one wyrażają wolę Boga wobec nas
[21:17] <ksiadz_na_czacie3>: zatem przykazania
[21:18] <ksiadz_na_czacie3>: przez przykazania Bóg chroni dobro swoich dzieci
[21:18] <ksiadz_na_czacie3>: czyli dba o to, by były one kochane
[21:18] <elka_>: tak, ale człowiek rozumie to opacznie
[21:18] <Joda>: "poprawne politycznie"
[21:18] <musampa>: a ksiadz czuje się kochany przez Boga?
[21:18] <ksiadz_na_czacie3>: jeszcze jak, musmpa
[21:18] <ksiadz_na_czacie3>: kto kocha dzieci bez wątpienia kocha i ich Ojca
[21:18] <elka_>: tzn.?
[21:19] <KaJa>: Przykazania również chronią tego obok człowieka, który stosuje je
[21:19] <prilek>: najbardziej jednoczymy się z Bogiem przez cierpienie...
[21:19] <ksiadz_na_czacie3>: dojdziem i do cierpienia
[21:19] <ksiadz_na_czacie3>: wolniej
[21:19] <ksiadz_na_czacie3>: sumienie
[21:20] <ksiadz_na_czacie3>: kto do nas mówi głosem sumienia?
[21:20] <JMJ>: Pan Bóg
[21:20] <ksiadz_na_czacie3>: jasne
[21:20] <ksiadz_na_czacie3>: mamy obowiązek posłuszeństwa głosowi sumienia
[21:21] <ksiadz_na_czacie3>: czyli głosowi Boga
[21:21] <ksiadz_na_czacie3>: zresztą sumienie to nie tylko głos
[21:21] <ksiadz_na_czacie3>: ale to także obszar naszego dialogu z Bogiem
[21:21] <KaJa>: Sumienie to i ucisk błędu
[21:22] <KaJa>: i... olbrzymia wola naprawy
[21:22] <ksiadz_na_czacie3>: i słusznie
[21:23] <ksiadz_na_czacie3>: Kościół
[21:23] <ksiadz_na_czacie3>: głos Kościoła
[21:24] <ksiadz_na_czacie3>: po pierwsze Kościół = Chrystus
[21:24] <ksiadz_na_czacie3>: Kościół ma przywilej i obowiązek autorytatywnego interpretowania Objawienia
[21:24] <ksiadz_na_czacie3>: więc przekazywania nam autentycznej woli Boga
[21:24] <KaJa>: Głos Kościoła zmienił się na przestrzeni lat. Stał się bliżej ludzi
[21:24] <KaJa>: Już Księża nie używają uczonego języka. Więc zrozumiały się stał
[21:25] <prilek>: hmm, owszem, ale mnie bardziej odpowiadałoby proste podejście do wiary, tzn. takie jak ma dziecko, pełne pokory, zaufania, bo im więcej człowiek wie, tym więcej się gubi
[21:25] <prilek>: a kiedyś... ludzie wierzyli tak trochę na ślepo...
[21:25] <prilek>: i nie pytali się, gdzie Bóg, bo szkoda czasu, Boga nikt nie zrozumie nigdy, a wtenczas można się pomodlić np.
[21:25] <prilek>: niaprawdaż?
[21:25] <ksiadz_na_czacie3>: ok, prilek
[21:25] <ksiadz_na_czacie3>: zaufanie do kogo, pokora wobec kogo?
[21:26] <prilek>: wobec Boga
[21:26] <KaJa>: Tak jest, Ksiądz. Ja jestem posłuszna. Cenię i szanuję wiedzę Kościoła. I ze wszystkim się zgodzę
[21:26] <fromm>: nie może wyznaczać Ci drogi Twojego życia
[21:26] <fromm>: odpowiadamy tylko przed Bogiem
[21:26] <fromm>: Który żyje w nas
[21:26] <Palolina>: KaJa, jak ja Tobie zazdroszczę
[21:27] <KaJa>: Wierzę, że Kościół WIE, co czyni. I stara się czynić zgodnie z Bożym duchem. Chyba ufam Mu. Pomimo wszystko
[21:27] <prilek>: co człowiekowi po wiedzy o Bogu, kiedy nie ma w sobie tej pokory, prostości wobec spraw wielkich
[21:27] <fromm>: ja przestrzegam przed fałszywą religijnością
[21:28] <fromm>: fałszywa religijność to religijność, która stoi w opozycji do prawdy o życiu i nas samych
[21:28] <fromm>: proszę księdza, ładnie to powiedziałem????? :D
[21:28] <ksiadz_na_czacie3>: ładnie i może to być na zakończenie, fromm
[21:28] <ksiadz_na_czacie3>: przykazania, sumienie, Kościół... czy to już wszystko?
[21:28] <prilek>: cierpienie...
[21:28] <prilek>: może mówić o Bogu
[21:28] <ksiadz_na_czacie3>: wolniej prilek:)
[21:28] <KaJa>: Posłuszeństwo. Nie, cierpienie nie.
[21:28] <KaJa>: Nie lubię cierpienia. Dla nikogo
[21:29] <prilek>: paradoksalnie grzech też może zmusić nas do refleksji nad naszym życiem, co my robimy, jak daleko zabrnęliśmy, jacy jesteśmy egoistyczni
[21:29] <spamer>: zaufanie, żywa wiara
[21:29] <Palolina>: KaJa, dlaczego nie lubisz? Myślisz, że O. Pio by się cieszył, jak by "pobożni" mu życzyli, żeby mu się stygmaty zagoiły?
[21:30] <KaJa>: Palolino, bo wiem, co znaczy cierpienie. Patrzyłam na cierpiących
[21:31] <KaJa>: To robota zła. Nigdy Boga
[21:31] <Palolina>: ech, KaJa... nie umiem wytłumaczyć, a cierpienie Jezusa na Krzyżu to też zło?
[21:32] <KaJa>: Oczywiście. To zły w człowiek /tłum/, który się tego domagał
[21:32] <ksiadz_na_czacie3>: więc co z tym posłuszeństwem?
[21:32] <ksiadz_na_czacie3>: wobec kogo jeszcze winniśmy posłuseństwo?
[21:32] <spamer>: posłuszeństwem z miłości??
[21:33] <ksiadz_na_czacie3>: posłuszeństwo wyznacznikiem miłości, spamerze
[21:33] <Palolina>: Ks., żona powinna być posłuszna mężowi
[21:33] <ksiadz_na_czacie3>: też
[21:33] <ksiadz_na_czacie3>: dzieci rodzicom

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie