Liturgia Sakramentów Świętych- znaki i słowa

[21:00] ksiadz_na_czacie11: tematyk czas zacząć :) zapraszam do przyjrzenia się znakom sakramentalnym i słowom je wyjaśniającym
[21:00] ksiadz_na_czacie11: to ważne, by znać znaczenie znaków w sakramentach świętych, które przecież przyjmujemy - czyż nie?
[21:01] aprylka: tak :)
[21:01] langusta_: pytanie retoryczne ;)
[21:01] ksiadz_na_czacie11: to na początek pytanie: po co zostały ustanowione sakramenty święte?
[21:02] ksiadz_na_czacie11: (bo że wszystkie pochodzą od Pana Jezusa, to nie ma wątpliwości)
[21:02] Joda: sakrament - widzialny znak łaski Bożej
[21:02] karolina1x: widzialny znak niewidzialnej łaski;)
[21:02] ola61: myślę, abyśmy stali się dziećmi Bożymi
[21:03] ksiadz_na_czacie11: czasem się jeszcze dodaje w określeniu słowo "skuteczny"
[21:03] ksiadz_na_czacie11: czyli jeśli są udzielane sakramenty, to łaska jest udzielana
[21:04] ksiadz_na_czacie11: zatem są to zwyczajne, czyli normalnie dostępne źródła łaski Bożej
[21:05] ksiadz_na_czacie11: a czego nie ma bez łaski?
[21:05] karolina1x: czego nie ma?
[21:05] langusta_: życia
[21:05] aprylka: uświęcenia?
[21:05] ksiadz_na_czacie11: zbawienia
[21:05] aprylka: czyli życia uświęconego ;)
[21:06] ola61: myślę, aprylka, że to nie to samo
[21:06] ksiadz_na_czacie11: czyli wniosek prosty: do zbawienia idzie się, przyjmując sakramenty, i odwrotnie: nie ma zbawienia bez sakramentów świętych
[21:07] ksiadz_na_czacie11: to przejdźmy do kolejnych sakramentów świętych
[21:07] ksiadz_na_czacie11: pierwszy i najpotrzebniejszy to CHRZEST
[21:07] ksiadz_na_czacie11: jaki jest znak tego sakramentu?
[21:08] Joda: czyli włączenie w Chrystusa
[21:08] izka19877: Woda zapewne
[21:08] langusta_: woda i znak krzyża
[21:08] karolina1x: chyba woda
[21:08] Joda: woda i namaszczenie
[21:08] ksiadz_na_czacie11: a co oznacza woda?
[21:08] ola61: to wiemy, w tym Sakramecie przynależymy do Kościoła, czyli Wspólnoty
[21:08] secesja21: oczyszczenie z grzechu pierworodnego
[21:08] izka19877: oczyszczenie
[21:08] langusta_: woda daje życie, umożliwia wzrost
[21:08] secesja21: woda zmywa winy
[21:08] secesja21: oczyszcza
[21:08] ksiadz_na_czacie11: nie, nie, nie:) woda jest znakiem, tylko woda
[21:09] ksiadz_na_czacie11: (bo przecież, aby chrzest był ważnie udzielony, nie trzeba żadnych dodatkowych znaków)
[21:09] ksiadz_na_czacie11: woda jest znakiem oczyszczenia, obmycia, ale też i właśnie wlania życia
[21:10] ksiadz_na_czacie11: zanurzenie w wodzie i ponowne wynurzenie (tak dawniej udzielano) symbolizuje śmierć i zmartwychwstanie
[21:10] secesja21: a nie jest też znakiem wyzbycia się grzechu?
[21:10] secesja21: tego, z którym się rodzimy
[21:11] ksiadz_na_czacie11: znakiem jest tylko woda, ale sam znak nie mówiłby jeszcze wiele, konieczne jest słowo - jakie?
[21:11] izka19877: słowo Wiary
[21:12] Joda: ks11, wyrzeczenie się szatana i wyznanie wiary w Boga?
[21:12] ksiadz_na_czacie11: "... ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" - to jest słowo objaśniające znak
[21:13] ksiadz_na_czacie11: wszystko, co jest obok, to są tzw. obrzędy uzupełniające chrztu, istotą jest polanie wodą i wypowiedzenie formuły trynitarnej
[21:13] ola61: znak Krzyża
[21:13] ksiadz_na_czacie11: każdy sakrament jest prosty w swej symbolice
[21:14] ksiadz_na_czacie11: Ola, nie znak krzyża
[21:14] ksiadz_na_czacie11: ale dalej: drugi sakrament to...?
[21:14] izka19877: potem mamy Bierzmowanie
[21:14] karolina1x: bierzmowanie
[21:15] ksiadz_na_czacie11: a dlaczego bierzmowanie jest wymieniane zaraz po chrzcie?
[21:15] ksiadz_na_czacie11: wiecie?
[21:15] ataner155: nie
[21:15] izka19877: ja nie wiem
[21:15] wandarek: uzupełnia chszest?
[21:16] ksiadz_na_czacie11: bo jest dopełnieniem chrztu
[21:16] karolina1x: bo Duch Święty udzielany jest człowiekowi ochrzczonemu?
[21:16] ataner155: nie uzupełnia - dopełnia
[21:16] KaJa: Bo jest umocnieniem chrztu
[21:16] ola61: ja się pogubiłam, chyba umocnienie w wierze
[21:16] ataner155: o właśnie
[21:16] aprylka: Za wzorem Apostołów, w pierwotnym Kościele sakramentów chrztu i bierzmowania udzielano w czasie jednej akcji liturgicznej i nazywano je sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego.
[21:16] ksiadz_na_czacie11: dalej się je nazywa sakramentami wtajemniczenia, do tego dochodzi jeszcze Eucharystia jako sakrament wtajemniczenia
[21:17] izka19877: Najświętszy Sakrament to trzeci z rzędu
[21:17] ksiadz_na_czacie11: ale idźmy do znaku bierzmowania, no ciekawe, czy wiecie, jaki jest znak sakramentu bierzmowania...?
[21:17] izka19877: namaszczenie
[21:18] karolina1x: olej Krzyżma?
[21:18] izka19877: właśnie, Krzyżmo
[21:18] ksiadz_na_czacie11: nie, nie namaszczenie
[21:18] izka19877: biała gołębica
[21:18] karolina1x: nałożenie rąk biskupa?
[21:18] ola61: przyżeczenie i potwierdzenie wiary, którą za nas mówili rodzice w czasie Chrztu
[21:18] ksiadz_na_czacie11: tak, Karolina
[21:19] ksiadz_na_czacie11: nałożenie rąk biskupa to jest znak przekazania darów Ducha Świętego
[21:19] ataner155: ale nie zawsze biskup udziela bierzmowania
[21:19] ataner155: są wyjątki od reguły
[21:19] karolina1x: czyli ręce biskupa ważniejsze niż olej?:)
[21:19] KaJa: Nałożenie rąk? Zawsze nakładali ręce?
[21:19] ksiadz_na_czacie11: przez włożenie rąk (biskup kładzie ręce na głowie lub wyciąga je nad bierzmowanymi)
[21:20] KaJa: Dziwne, nie pamiętam nałożenia rąk, natomiast doskonale pamiętam krzyżyk na czole

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie