Reklama! banner 468x60 expand
Ma podążać za scrollem. Banner 468x60, który po najechaniu myszką rozwija się w dół, do rozmiarów 468x240, pikseli. Po zdjęciu kursora myszy wraca do swojego rozmiaru. Wyceniany za 1000 odsłon. Format gif,jpg,swf

Śladami Świętej

To tam, nad brzegami wielkiego bawarskiego jeziora Ammeresee pozostały ślady dzieciństwa małej dziewczynki i wielkiej patronki Śląska.

Około 1174 roku na zamku w Andechs w niemieckiej Bawarii urodziła się Jadwiga. Pochodziła z zamożnego rodu rycerskiego.

Po odbyciu nauki w  klasztorze  benedyktynek Jadwiga została   zaślubiona księciu śląskiemu Henrykowi Brodatemu. W 1190 roku bez­powrotnie opuściła swoją ro­dzinną Bawarię i przybyła na Śląsk, do Wrocławia. Jako ślą­ska księżna, Jadwiga była nie tylko żoną i matką, ale rów­nież poświęcała się pracy cha­rytatywnej i społecznej. Mimo swego książęcego stanu oso­biście pomagała ubogim, le­cząc ich i żywiąc. Aby sku­teczniej dotrzeć do potrzebu­jących, stworzyła nawet szpi­tal objazdowy.

Ponoć księż­na Jadwiga odwiedzała cha­ty chorych i ubogich i wypytywała o ich potrzeby – jest to również dowód, że bardzo dobrze nauczyła się mówić po polsku. Jednak najwięk­szym jej dziełem było założe­nie w 1202 roku promieniu­jącego na cały Śląsk klaszto­ru cysterek w Trzebnicy pod Wrocławiem.  Tam  też  po­bożna księżna zamieszkała, spędzając ostatnie lata ży­cia. Zmarła w 1243 roku w opinii świętości. W 1267 ro­ku papież Klemens XIV ogło­sił księżną Jadwigę świętą. Uznawana jest i czczona jako patronka Śląska.

Poszukując miejsc związa­nych z tą patronką Śląska, musimy się udać przede wszystkim do wspomnianej Trzebnicy, która znajduje się mniej więcej 25 kilometrów na północ od Wrocławia. W tamtejszym kościele znajduje się wspaniale wykonany sar­kofag z relikwiami Świętej. Ale również ślady św. Jadwigi znajdziemy około 10 kilome­trów od Legnicy, gdzie tuż koło  autostrady  jest  miejscowość Legnickie Pole. Tam w kwietniu 1241 roku św. Jadwiga znalazła ciało swego syna Henryka Pobożnego, za­bitego podczas słynnej bitwy z Tatarami. Te wydarzenia upa­miętniają tam dwa kościoły.

Ja jednak, szukając śladów św. Jadwigi, wybrałem się aż do Bawarii. Jest to je­den z piękniejszych regionów Niemiec, oddalony od Śląska o około 700 km. Oba regiony, Bawarię i Śląsk, łączy podobne umiłowanie tradycji regional­nych oraz osoba św. Jadwigi, księżnej i patronki Śląska. Otóż 40 km od Monachium, stoli­cy Bawarii, znajduje się wiel­kie   jezioro   Ammer, zwane   z   niemiecka Ammersee.   U   jego brzegów leży wzgórze  Andechs.  Kiedyś był tam zamek hrabiego Bertolda IV von Andechs  i  Agnieszki Wettyńskiej. Oni właśnie byli rodzicami św. Jadwigi. Tam też na zamku w Andechs urodziła się i wychowała św. Jadwiga.

Kiedy zwiedza się wzgó­rze Andechs, to widać wy­raźnie, że tamtejsze barokowe kształty zabudowań niewiele przypominają dawne zamczysko. Ale w czas średniowiecz­nego dzieciństwa św. Jadwigi przenosi nas zachowana dawna komnata Świętej, przerobiona na kaplicę. Na wyobraźnię po­dróżnego może też zadziałać tamtejsza bujna przyroda oraz uroczy brzeg jeziora Ammer. To tam z pewnością w dzieciń­stwie spacerowała i rzucała do wody kamienie mała Jadwiga. To tam, nad brzegami wielkiego bawarskiego jeziora, pozostały ślady dzieciństwa małej dziewczynki i wielkiej patronki Śląska.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Dodaj komentarz
Gość
    Nick (wymagany lub )

    Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

    Rozpocznij korzystanie