Wierzę w… Święty Kościół Powszechny

Administrator: okazuje się, że Kościół to także Tajemnica :)

[21:00] ksiadz_na_czacie11: zaczynamy :)
[21:00] ksiadz_na_czacie11: witam wszystkich i zapraszam do rozmowy na temat prawd naszej wiary o Kościele
[21:01] ksiadz_na_czacie11: na samym początku warto sobie uświadomić, że Kościół to jakby dwie rzeczywistości w jednym, jakie?
[21:02] _hanusia: Powszechny - Jest powołany do działania wśród całej ludzkości i obejmuje tym działaniem wszystkich ludzi niezależnie od płci, stanu, majątku, narodowości oraz od popełnionych grzechów, o to chodzi??
[21:02] baranek: ziemska i wieczna?
[21:02] wielki_czarny_pies: mistyczna i ziemska?
[21:02] ksiadz_na_czacie11: (właściwie nie jakby, bo dosłownie)
[21:02] ksiadz_na_czacie11: no widzialna i niewidzialna, ludzka i boska
[21:03] ataner155: kleru i świeckich
[21:03] zjava: kleru to to samo, co ludzka
[21:03] ataner155: hmm, e nie do końca
[21:03] ksiadz_na_czacie11: dlatego Kościół jest nazywany "jakby sakramentem", bo łączy w sobie dwie rzeczywistości: widzialną i niewidzialną
[21:04] ksiadz_na_czacie11: zajmijmy się najpierw tą widzialną, co to ta widzialna rzeczywistość Kościoła?
[21:04] ksiadz_na_czacie11: (co się na nią składa?)
[21:04] ataner155: budynek kościelny
[21:04] _hanusia: działanie poprzez Ducha Św.?
[21:04] wielki_czarny_pies: duchowni, świeccy
[21:04] ataner155: cmentarz?
[21:04] spamer: raczej właśnie kler
[21:04] ksiadz_na_czacie11: a szerzej? bo jeden budynek to mało trochę
[21:04] spamer: mówimy, ataner, o Kościele, a nie kościele
[21:04] wielki_czarny_pies: generalnie ludzie... wspólnota wierzących?
[21:05] ataner155: budynek + ludzie + obrzędy + zwyczaje
[21:05] ataner155: spamer, mów, o czym chcesz
[21:05] ksiadz_na_czacie11: dwie rzeczy: 1. instytucja (wszystko to, co jest związane z istnieniem Kościoła jako instytucji) i 2. ludzie
[21:06] ksiadz_na_czacie11: ta instytucja to np. administracja Kościoła, a jakie są stopnie administracji? (od najwyższego)
[21:06] ataner155: papież?
[21:06] wielki_czarny_pies: Papież, arcybiskupi, biskupi...
[21:07] ksiadz_na_czacie11: Ataner, o ludziach później
[21:07] langusta_: kuria watykańska
[21:07] langusta_: nuncjatura
[21:07] langusta_: konferencja episkopatu
[21:07] langusta_: bp diecezjalny
[21:07] langusta_: parafia
[21:07] langusta_: zwykły ks (proboszcz) ;)
[21:07] zielona_mrowka: dziekan i wicedziekan :P
[21:07] opik11: jeszcze dekanat i diecezja :)
[21:07] ataner155: jedno i to samo
[21:07] spamer: ale podziałów...
[21:07] ksiadz_na_czacie11: najwyżej to Stolica Apostolska
[21:07] ksiadz_na_czacie11: dopiero ona wewnątrz się dzieli na wydziały kurii watykańskiej
[21:08] ksiadz_na_czacie11: tak jak Langusta podała. Kościoły krajowe, diecezje, dekanaty i parafie]
[21:09] langusta_: :)
[21:09] ksiadz_na_czacie11: a wiecie skąd ten podział?
[21:09] zjava: nie
[21:09] zjava: skąd?
[21:09] spamer: pozostałość po soborze
[21:10] wielki_czarny_pies: trochę z geografii... żeby wszędzie było blisko...
[21:10] wielki_czarny_pies: i żeby to się jakoś kupy trzymało...
[21:10] spamer: zapewne
[21:10] zielona_mrowka: takie wymagania były... kiedyś byli tylko biskupi, za czasów apostolskich
[21:10] ksiadz_na_czacie11: to podział administracyjny starożytnego Rzymu. na diecezje, dekanaty i parafie
[21:10] ksiadz_na_czacie11: (nazwy są oryginalne :) )
[21:11] langusta_: Rzymianie to mieli głowę na karku ;)
[21:11] ksiadz_na_czacie11: są jeszcze jednostki administracyjne pośrednie, jak np. archidiecezja, region
[21:12] ksiadz_na_czacie11: no dobra, a ludzie to co? (jaki jest ustrój Kościoła?)
[21:12] zjava: monarchia
[21:12] langusta_: szaraki -ludzie, diakoni, kapłani, bp i papież
[21:12] ataner155: hmm - ja tam czytałam o innych podziałach -ale niech będzie
[21:12] ksiadz_na_czacie11: dokładniej to monarchiczno-hierarchiczny
[21:12] zjava: a ja sobie tak dla picu napisałam i trafiłam :]
[21:13] langusta_: monarchia?
[21:13] ksiadz_na_czacie11: tzn. Papież jest Głową (najwyższym w Kościele) i dalej hierarchia: biskupi, kapłani, diakoni i laikat
[21:13] langusta_: niop, napisałam tylko w odwrotnej kolejności
[21:13] zielona_mrowka: a my jak zawsze na szarym końcu ;)
[21:14] wielki_czarny_pies: zm... ostatni będą pierwszymi... :P
[21:14] ataner155: ale najlepiej na tym wyjdziemy
[21:14] ataner155: nie musimy kłamać i pokazywać się takimi, jakimi nie jesteśmy - bo stanowisko tego wymaga
[21:14] zjava: Kościół to takie małe państwo ustrojowe
[21:14] langusta_: zjava, terytorialnie też - 0.42km2 ;)
[21:14] ksiadz_na_czacie11: ale ;) jaki jest sposób wykonywania władzy w Kościele?
[21:15] zielona_mrowka: ogniem i krzyżem, a jak nie podziała, to ekskomunikę, ks, się nakłada :]
[21:15] langusta_: ks, dobrowolny przymus ;)
[21:15] langusta_: a na serio - jak góra zleci, dół nie powinien dyskutować
[21:15] langusta_: oczywiście można się odwoływać do SA, ale po co
[21:16] Gabi_K: langusta, to właśnie jest "góra” ;)
[21:16] ksiadz_na_czacie11: na serio to sposobem jest kolegialność, tzn. Papież podejmuje decyzję w oparciu o kolegium biskupów
[21:16] zielona_mrowka: episkopat jest władzą wykonawczą chyba
[21:17] zielona_mrowka: no właściwie to tak...
[21:17] ksiadz_na_czacie11: a to teraz przejdziemy głębiej :) Papież to jaką rolę spełnia?
[21:17] langusta_: ks, papież powinien decydować w oparciu o kolegialność, ale to chyba nie jest mus?
[21:17] langusta_: no chyba że ex catedra w sprawach wiary

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie