Medytacja dla każdego

[21:01] <ksiadz_na_czacie11>: witam wszystkich i zapraszam do rozmowy na temat medytacji, pojęcie dziś dość szeroko używane i rozpowszechnione, modne nawet
[21:01] <ksiadz_na_czacie11>: z czym Wam się kojarzy to słowo "medytacja"?
[21:01] <Zuza>: modne, bo kojarzone ze Wschodem
[21:01] <ataner155>: z rozważaniem
[21:01] <Fionka>: kontemplacja, rozważanie
[21:01] <Magdaaa>: z modlitwą
[21:01] <zielona_mrowka>: mi z jezuitami, ale to spaczenie już :P
[21:02] <makingthematrix>: z moim zen mi się kojarzy ;)
[21:02] <ola61>: rozmyślania, łączność duchowa
[21:02] <Helcia_>: rozmyślanie, rozważanie
[21:02] <Helcia_>: zagłębianie się w myślach
[21:02] <Palolina>: z religiami Wschodu
[21:02] <spamer>: z pracą nad sobą
[21:02] <Magdaaa>: z wyciszeniem i oazą spokoju
[21:02] <ataner155>: z poznawaniem i wchodzeniem w siebie - w swoje emocje... zranienia... itp.
[21:02] <ataner155>: z przetrawianiem słowa... i godzenie (lub nie) się z nim
[21:02] <Zuza>: mi się kojarzy z zagłębieniem się w treść, rozważaniem Słowa - jeśli chodzi o chrześcijaństwo
[21:02] <Zuza>: w buddyzmie jest to głupie wchodzenie wewnątrz siebie i medytowanie siebie
[21:03] <Fionka>: by osiągnąć stan oświecenia - chore, wiem
[21:03] <ksiadz_na_czacie11>: ogólnie rzecz biorąc, medytacja to sposób zatrzymania się na jakimś przedmiocie i "oglądaniem" go władzami duszy
[21:03] <ksiadz_na_czacie11>: (oczywiście przedmiot nie ma tu znaczenia rzeczy materialnej, chodzi o cel, ku któremu kieruje się człowiek)
[21:03] <ataner155>: to bardzo ogólnie... ale owszem
[21:03] <makingthematrix>: no tak, jak buddyzm to od razu głupie :P
[21:03] <Zuza>: głupie jest medytowanie siebie, kiedy można medytować Boga
[21:03] <Zuza>: wtedy dusza może pięknieć
[21:03] <spamer>: czyli głębsze rozmyślanie na konkretny temat
[21:04] <ola61>: dla mnie nie, dla mnie medytacja to wgłębianie się w swoją świadomość
[21:04] <ksiadz_na_czacie11>: Spamer, tak, ale... tu się włączają wszystkie władze duchowe człowieka
[21:04] <spamer>: spojrzenie na siebie z perspektywy
[21:04] <spamer>: dosyć konkretnej
[21:05] <ataner155>: Zuza... nie medytujesz siebie... ale nie poznając siebie... Bóg jest abstrakcją
[21:05] <Zuza>: ataner, ale siebie poznawać musisz w odniesieniu do Boga, do słów Pisma Św., inaczej Ty stajesz się "abstrakcją", ulegasz złym wizjom siebie
[21:05] <makingthematrix>: w buddyzmie przez medytację rozumie się coś innego niż w chrześcijaństwie, jeśli mówimy tu o chrześcijańskiej medytacji, to nie ma co porównywać
[21:05] <ksiadz_na_czacie11>: powoli, powoli, zamieszanie się zrobi nam w pojęciu medytacji... co w tym wszystkim, co wymieniłem, jest najistotniejsze?
[21:05] <ataner155>: zatrzymanie - cel?
[21:05] <Zuza>: ksiadz - skupianie się na treści, medytowanie różnych aspektów czegoś
[21:05] <Zuza>: obserwacja
[21:05] <spamer>: skupienie nad konkretną sytuacją
[21:05] <ksiadz_na_czacie11>: cel, a więc przedmiot, ku któremu się kierujemy
[21:06] <ksiadz_na_czacie11>: bo to on decyduje ostatecznie o owocach tej techniki
[21:06] <Magdaaa>: czyli w naszej wierze jest to Bóg
[21:06] <ola61>: duchowe poznawanie Boga
[21:06] <spamer>: dziwnie zabrzmi, ale empatia... siebie
[21:07] <ksiadz_na_czacie11>: bo nie możemy zapominać, że medytacja nie jest celem sama dla siebie, ale jest techniką, narzędziem duchowego poznawania
[21:07] <Zuza>: różaniec jest narzędziem medytacji dla nas
[21:07] <Palolina>: to taka głęboka modlitwa
[21:07] <ksiadz_na_czacie11>: Zuza, nie, różaniec to zupełnie inna, specyficzna forma modlitwy
[21:07] <karolina1x>: Zuza, raczej rozważania chyba:|
[21:07] <ola61>: odmawianie różańca nie jest medytacją, to modlitwa
[21:08] <Zuza>: w różancu medytuje się jego tajemnice, mylę się?
[21:08] <ola61>: Zuza, poniekąd, ale to modlitwa
[21:08] <Zuza>: ale czym jest różaniec bez medytacji?
[21:08] <Palolina>: jaka jest różnica między modlitwą a medytacją - zakładając, że modlitwa płynie z serca, a nie jest klepaniem czegoś?
[21:08] <spamer>: modlitwa jest dialogiem
[21:08] <neutron>: rozmową z Bogiem
[21:09] <spamer>: medytacja zanurzeniem w siebie
[21:09] <wIKTORIA>: Różaniec to dla mnie ratunek
[21:09] <wIKTORIA>: szczególnie w trudnych momentach
[21:09] <ksiadz_na_czacie11>: powoli, bo zamieszacie tak, że nie wyjdzie z tego nic :)
[21:09] <ksiadz_na_czacie11>: medytacja jest więc formą, techniką duchowego poznania...
[21:09] <ola61>: w medytacjii nie rozmawiamy, wchodzimy w swoje jestestwo duchowe, a przez to łączymy się z Panem Bogiem
[21:10] <Fionka>: to jak medytacja ma się odnosiś do Boga, jeśli modlitwa wszak to rozmowa z Bogiem?
[21:10] <Fionka>: więc nie jest to to samo?
[21:10] <wIKTORIA>: ola, ja rozmamiam czasem, zatrzymuje się między Zdrowaś... i rozmawiam z Matką Bożą
[21:10] <ola61>: rozmawiasz, wIKTORIA, a to nie o to chodzi, Ty masz się połączyć duchowo
[21:10] <wIKTORIA>: hmm, wiesz ja tak mam, Ola
[21:10] <ksiadz_na_czacie11>: a i w ogóle modlitwa to nie tylko "rozmowa z...", ale przede wszystkim SPOTKANIE z Bogiem, rozmowa, ściśle rzecz biorąc, nie jest konieczna do tegoż
[21:10] <Fionka>: rozmowa bez słów też istnieje^^
[21:10] <Palolina>: modlitwa jest spotkaniem, a medytacja połączeniem - jakoś mi się to mocno z małżeństwem kojarzy
[21:10] <wIKTORIA>: to co, Palolina, mam się poczuć, jak bym była dzieckiem w ramionach Maryi?
[21:10] <wIKTORIA>: Właśnie tak wtedy czuję
[21:10] <Palolina>: wIKTORIA, ja o sobie piszę - nie wiem, jak Ty masz się czuć
[21:10] <spamer>: może zapytam tak: czy wyższą formą medytacji jest bilokacja??
[21:10] <langusta_>: spamer, to dwie różne rzeczy
[21:10] <ksiadz_na_czacie11>: można się skupiać na różnych przedmiotach, medytując je, ale dla nas, chrześcijan, Istotą naszych dążeń Jest Bóg...
[21:10] <ataner155>: Bóg - Jego wola względem nas... nasze otwarcie (lub jego brak) to wynika z medytacji
[21:11] <ksiadz_na_czacie11>: zatem dla chrześcijanina medytacja jest dążeniem do Boga
[21:11] <ataner155>: tak
[21:11] <Zuza>: ks, poznawaniem Boga
[21:11] <wIKTORIA>: i chlebem powszednim jest
[21:11] <Zuza>: medytując, szukamy Jego właściwego obrazu
[21:12] <ataner155>: Zuza - Boga poznajesz w Piśmie
[21:12] <Zuza>: ataner, Pismo trzeba medytować
[21:12] <Zuza>: żeby zrozumieć
[21:12] <ataner155>: Pismo - Słowo... Boga raczej nie
[21:12] <Helcia_>: medytacja to zwracanie się do Boga poprzez ciszę
[21:12] <ksiadz_na_czacie11>: cisza jest zewnętrznym uwarunkowaniem owocności medytacji, nie zaś jej wewnętrzną strukturą
[21:13] <wIKTORIA>: o matko kochana... nie rozumiem
[21:13] <Fionka>: ja też
[21:13] <karolina1x>: wiki, medytujesz i się przez to wyciszasz
[21:13] <spamer>: czyli sposób skupienia na konkretnej sprawie...
[21:13] <spamer>: pochłonięcie ją wszystkimi zmysłami
[21:13] <Fionka>: to można medytować, będąc w hałasie?
[21:13] <Fionka>: no ja se tego nie wyobrażam
[21:14] <Magdaaa>: Siostry, do których jeżdżę na rekolekcje, na medytację używają muzyki takiej specjalnej, łatwiej jest się skupić
[21:14] <ksiadz_na_czacie11>: skoro dla nas celem dążeń ma być Pan Bóg, to medytacja chrześcijańska jest relacją nawiązywaną z Bogiem Samym przy pomocy konkretnych technik, sposobów
[21:14] <spamer>: no to o tych technikach może coś bliżej?
[21:15] <Zuza>: uhm, jakie są techniki?
[21:15] <ataner155>: różniaste
[21:15] <ksiadz_na_czacie11>: Spamer, powoli:) - skupmy się jeszcze chwilę na istocie medytacji, bo to najważniejsze, technika jest sprawą zupełnie drugorzędną
[21:16] <ksiadz_na_czacie11>: istotą medytacji jest zatem dążenie nasze do Boga i inaczej być nie może, bo wtedy medytacja przestaje być chrześcijańska, a staje się tylko jakąś techniką samodoskonalenia
[21:16] <ksiadz_na_czacie11>: tak modne dziś "wchodzenie w siebie", skupianie się na sobie, na własnych przeżyciach, czy odczuciach wewnętrznych nie jest medytacją chrześcijańską
[21:16] <zielona_mrowka>: ja kiedyś na rekolekcjach spotkałam taką kierowniczkę, która nie rozumiała, że istota jest najważniejsza i próbowała mnie wmusić w swój szablon techniki medytacji (co było dość bezsensowne, bo to co ona mi proponowała nie dawało dla mnie żadnego efektu)
[21:16] <ola61>: pięknie wyraził to Jan Paweł II, całując stopę Pana Jezusa na Krzyżu, on nie modlił się, nie pokazywał, jak mocno wierzy, on wtedy medytował nad Krzyżem
[21:17] <wIKTORIA>: a gdy leżymy krzyżem?
[21:17] <wIKTORIA>: no to co jest?
[21:17] <langusta_>: istotą jest Bóg, stawianie Go na pierwszym miejscu
[21:17] <ataner155>: ks, ale medytacją też przydatną
[21:17] <Zuza>: ks, w ten sposób bardzo łatwo się zgubić
[21:18] <spamer>: jednak...
[21:18] <spamer>: ale jeśli to wchodzenie w siebie jest etapem pracy nad sobą??
[21:18] <spamer>: wtedy też nie??
[21:18] <ksiadz_na_czacie11>: medytacja jest po prostu jedną z form modlitwy, nieco bardziej skomplikowaną niż modlitwa słowna, czy adoracja (trwanie w ciszy przed Panem)
[21:18] <Palolina>: Ps 46,11: Zatrzymajcie się, i we Mnie uznajcie Boga... tak mi się z medytacją skojarzyło
[21:18] <ola61>: czasem wyciszenie pomaga i w życiu prywatnym, ale celem jest duchowość
[21:19] <ksiadz_na_czacie11>: Spamer, nie, w medytacji chrześcijańskiej istotą jest własnie wychodzenie z siebie i stawianie się w Obecności Boga, dopiero oglądanie siebie w Jego Świetle może być przydatne
[21:20] <spamer>: czyli zupełnie co innego niż padło tu do tej pory
[21:20] <spamer>: swoiste przewartościowanie świata w odniesieniu do Boga
[21:20] <spamer>: przewartościowanie świata, w którym się żyje w relacji z Bogiem
[21:20] <Zuza>: a co daje człowiekowi medytacja?
[21:20] <ksiadz_na_czacie11>: Zuza, przede wszystkim kontakt z Panem Bogiem
[21:20] <ksiadz_na_czacie11>: głębszy nieco, bo zaangażowane weń są władze duchowe człowieka, wszystkie
[21:20] <Zuza>: bo ktoś pisał, że modlitwa to kontakt, a medytacja już coś innego
[21:20] <zielona_mrowka>: a nie przegnę, jeżeli powiem, że słyszę Boga? ;)
[21:21] <ksiadz_na_czacie11>: Zielona, nie ma w tym żadnego przegięcia, wszak On do nas mówi także
[21:21] <spamer>: wychodzi, że medytacją bywa śmierć kliniczna
[21:21] <ksiadz_na_czacie11>: Spamer, nie!
[21:21] <spamer>: sądząc po efektach...
[21:21] <ataner155>: dotrzyj aż do dna i tam zacznij budowę podstawy -- to raczej nie chodzi o wychodzenie do ...ale o wchodzenie

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Rozpocznij korzystanie