Inauguracja Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej

Koncert kameralnego chóru męskiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i katedralnego chóru soboru św. Trójcy w Hajnówce zainaugurował w poniedziałek wieczorem Międzynarodowy Festiwal "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" w Hajnówce (Podlaskie).

W przesłuchaniach konkursowych, które potrwają od środy do piątku w tamtejszym soborze św. Trójcy, weźmie udział blisko 30 chórów z Polski, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Rosji, Francji i Mołdawii.

Laureaci festiwalu będą znani w sobotę. Odbędą się wówczas dwa koncerty galowe: pierwszy w hajnowskim soborze, drugi - w białostockiej cerkwi Hagia Sophia.

Przez cały tydzień odbywać się też będą imprezy towarzyszące, m.in. cykl koncertów uczestników festiwalu w różnych miejscowościach regionu. Przygotowano też kilka wystaw, w tym ekspozycję poświęconą tzw. bieżeństwu, czyli ucieczce ludności m.in. ze wschodniej Białostocczyzny w 1915 roku przed nadciągającymi wojskami niemieckimi. Będą też zajęcia dla dyrygentów chórów.

Specyfiką hajnowskiego festiwalu jest to, że znaczna część uczestników to zespoły parafialne, w tym wiejskie, które wykonują muzykę cerkiewną przede wszystkim podczas uroczystości religijnych. Impreza ma bowiem podkreślać religijny charakter tej muzyki.

"Muzyka cerkiewna, to przede wszystkim modlitwa i sztuka sakralna, więc oprócz waloru artystycznego, ważny jest też duchowy. To nie jest muzyka stricte koncertowa, ale muzyka, która wprowadza człowieka w trochę inny świat" - podkreślił dyrektor festiwalu ks. Michał Niegierewicz.

Festiwalowi patronuje Cerkiew, a organizuje społeczny komitet i stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej", pomagają w tym też miejscowe samorządy. Kilka lat temu impreza została wyróżniona medalem im. księcia Konstantego Ostrogskiego, który przyznaje kapituła przy redakcji miesięcznika "Przegląd Prawosławny" za zasługi na rzecz prawosławia i działania wspierające ekumenizm. Otrzymała także tytuł "Podlaska marka roku", przyznawany z inicjatywy samorządu województwa.

W maju to nie jedyny w województwie podlaskim festiwal muzyki cerkiewnej. W drugiej połowie miesiąca w Białymstoku odbędzie się bowiem Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2014". Ma on Hajnówkę w nazwie, bo tam był zapoczątkowany ponad 30 lat temu, ale od 2003 roku odbywa się w stolicy województwa podlaskiego.

Przedstawiciele polskiej Cerkwi liczbę wiernych szacują na 450-500 tys. osób. Według danych GUS, w ostatnim spisie powszechnym przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób, ale hierarchowie uważają te dane za niemiarodajne.

Największe w kraju skupiska prawosławnych są właśnie w województwie podlaskim.

«« | « | 1 | » | »»

Rozpocznij korzystanie

Reklama

Reklama

Reklama